Aktor mente at rapperen burde få ekstra lang straff på grunn av musikken sin. Dommerne var ikke enige.

En rapper ble i dag dømt for drapsforsøk. Musikken hans var tema under rettssaken.

Politiet satte inn store styrker i jakten på gjerningspersonen etter at en 17-åring ble skutt ved Stovner senter i oktober 2021.

To skudd i en fotgjengerundergang like ved Stovner senter om kvelden 25. oktober 2021. En 17 år gammel gutt ble truffet i hoften. Kulen gikk gjennom kroppen hans. Gutten overlevde.

Siden mars i år har en mann i 20-årene stått tiltalt for drapsforsøk. Mannen er en suksessrik rapper med flere millioner avspillinger på Spotify.

Under rettssaken har aktor lagt frem rapperens musikk for retten. Hvis mannen er skyldig i drapsforsøket, bør han bli dømt ekstra strengt, sa aktor til dommerne.

Statsadvokat Peter André Johansen har omtalt rapperens musikk som «voldsromantiserende». Han argumenterte for at musikken er en av flere såkalte skjerpende omstendigheterskjerpende omstendigheterSkjerpende omstendigheter er omstendigheter som kan føre til strengere straff., selv om musikken ble laget før skuddene falt.

Dommen falt i dag i Oslo tingrett. Artisten ble dømt for drapsforsøk. Han fikk seks og et halvt år i fengsel. Musikken hans var ikke relevant for saken, skriver dommerne.

Rapperen har hele tiden sagt at han er uskyldig. Han vil anke, varsler forsvareren hans.

Fant rapperens DNA på finlandshette

Det er i utgangspunktet fri bevisføring i norske rettssaker. Aktor kan bruke nesten hva som helst av bevis så lenge det kaster lys over saken.

I rettssaken mot rapperen er ikke tekstene hans lagt frem som bevis for at det var rapperen som skjøt. Aktor har lagt frem DNA-spor, våpen og videoovervåking av området før selve skytingen.

Politiet fant for eksempel rapperens DNA på en finlandshette som ble funnet sammen med en pistol.

Pistolen som politiet mener ble brukt under skytingen.

Aktor har i stedet brukt to av artistens rap-tekster under straffeutmålingen, altså i vurderingen av hvor streng straffen skal bli. Hvis rapperen er skyldig, bør han få ti år i fengsel, mente aktor.

– Hvis han finnes skyldig, har han på den ene siden fremført voldsromantiske sanger, og på den andre siden realisert voldsromantikken, sa statsadvokat Peter André Johansen før dommen falt.

Aktors viktigste argumenter for strengere straff var at offeret var mindreårig og at skytingen fant sted på åpen gate, og at det har blitt flere flere skytinger i Oslo.

Musikken kom på toppen, «som et mulig tilleggsmoment», skriver statsadvokaten i en epost til Aftenposten.

Det fikk han bare delvis gjennomslag for.

La ikke vekt på musikken

Dommerne i Oslo tingrett mener det er bevist at det var rapperen som skjøt. Dommerne mener også at han hadde ment å skyte, og at skuddene var et drapsforsøk.

Men straffen ble langt lavere enn det aktor ba om.

– Jeg registrerer at dommen er tre og et halvt år under statsadvokatens påstand. Tingretten ser bort fra store deler av aktors argumentasjon om de skjerpende omstendighetene, sånn som betydningen av at han er artist, sier mannens forsvarer Usama Ahmad.

Ahmad sier at artisten tar dommen med fatning, men at han er uenig i at skytingen var et drapsforsøk, og at han vil anke dommen.

– Kan bli misforstått

Tekstene som aktor la frem, har referanser til vold og til en kultur for å ikke snakke med politiet. Musikken hans er tidligere beskrevet i mediene som gangsterrap.

Aktors bruk av rap-tekstene i retten har vært kontroversiell. Den kjente rapprodusenten Tommy Tee sier til NRK at han er kritisk til bruken av musikken som bevis i retten, og frykter for ytringsfriheten.

Jusprofessor ved UiO Anders Løvlie sier det er mulig å bruke raptekster som bevis i rettssaker. Men de må være relevante for saken, sier han.

Professoren er også kjent under artistnavnet «DJ Løv». Han understreker at han ikke kjenner denne saken spesielt, men mener at det er en viss risiko for at rapmusikk som sjanger kan bli misforstått av retten.

– Det som er faren med dette, er at rap er en kulturform som mange er fremmed for. Rap har sin egen sjargong, og denne bør man kjenne til før det sluttes noe fra tekstene, sier han.