Venstre og Høyre krangler om erstatning til voldsutsatt Oslo-lærer

Et hasteforslag om erstatning til den voldsutsatte læreren Clemens Saers får ikke flertall etter at Venstre velger å stemme med byrådet. De beskylder Høyre for å opptre useriøst.

Clemens Saers fikk livsvarige skader etter å ha blitt angrepet av en elev. Nå skaper spørsmålet om erstatning til læreren konflikt i opposisjonen.

Under bystyremøtet i morgen skal Høyre etter planen legge frem et forslag om å gi 350.000 kroner i såkalt billighetserstatning til Saers.

Det er en form for erstatning personer som har lidd økonomisk tap, kan få når det ikke er mulighet for å gi erstatning direkte etter lover og regler.

Læreren Clemens Saers ble ufør etter å ha blitt angrepet av en elev mens han underviste på Oslo Handelsgym i 2014.

Både Rødt, Frp, Sp, KrF og FNB støtter forslaget, men forslaget vil ikke få flertall, for nå sier Venstre nei, sammen med byrådspartiene.

– Behandlingen dette legges opp til, er dundrende useriøs. Jeg hadde i det de minste forventet mer av Høyre, sier Venstres gruppeleder i Oslo, Hallstein Bjercke, til Aftenposten.

Han mener de har fått altfor liten tid og har altfor lite grunnlag til å behandle saken.

– Alt jeg har sett til nå er et forslag på én linje, sier Bjercke.

Vil vente på FNBs forslag

Saers fikk livsvarige skader etter hendelsen. Den da 18 år gamle eleven som angrep han, ble senere dømt til fengsel i retten. I etterkant saksøkte Saers kommunen. Han mente skoleledelsen hadde sviktet i å fortelle lærerne om at eleven var ansett som farlig. Saers tapte både i tingretten og i lagmannsretten. Høyesteretts ankeutvalg avviste i mars å behandle saken.

Saers er dømt til å betale kommunens saksomkostning. Et forsøk på å komme til en minnelig løsning med kommunen, førte ikke frem.

– Vi vil ikke stemme for forslaget fra Høyre. Det betyr ikke at vi er imot innholdet, men vi vil behandle det på ordinær måte. Det har vi mulighet til, for det ligger et privat forslag fra Bjørn Revil som skal behandles over nyttår, og det skal behandles skikkelig, sier Bjercke.

Han viser til et lignende forslag om erstatning, fremmet av Bjørn Revil i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) tidligere i høst.

Også FNB kritisk

I sitt forslag ber Revil om at Saers gis en oppreisningserstatning på 250.000 kroner i tillegg til at kommunen frafaller alle økonomiske krav.

Også Revil reagerer på håndteringen fra Høyre. Han mener Høyres forslag er svært likt forslaget til FNB og synes det er en uheldig parallellbehandling. Likevel sier han at han vil stemme for, av menneskelige hensyn.

Mehmet Kaan Inan (H) vil ha spørsmålet om erstatning til Saers avklart på onsdag.

Overrasket over kritikken

Forslagsstiller Mehmet Kaan Inan (H) sier han er overrasket over at Bjercke mener fremgangsmåten i saken er useriøs.

– Han var den første jeg tok kontakt med da forslaget om erstatning skulle utarbeides sammen med gruppelederen til Rødt. At han skal ha fått kort tid til å sette seg inn i dette, kjenner jeg meg ikke igjen i. Venstre er alltid det første partiet vi tar kontakt med i slike saker, sier han.

Han viser til at Bjercke var med på å behandle saken om kommunens behandling av Saers tidligere i høst.

– Da oppfattet jeg det som vi var enige om at eventuelle forslag om erstatning skulle behandles før nyåret, sier Inan.

Han skriver til Aftenposten at saken for ham handler om at de ønsker å avslutte en åtte års kamp mot urettferdighet.

«Clemens Saers har ikke blitt behandlet godt nok av kommunen, og det ønsker nesten hele opposisjonen å rydde opp i», skriver Inan.

Saers: -Jeg kan ikke glemme mine kolleger

Clemens Saers selv er også skuffet over at Venstre ikke støtter forslaget som nå ligger på bordet.

Han understreker samtidig at han mener Bjørn Revils forslag er det beste forslaget, men at han ikke har noen tro på at det vil bli vedtatt når det skal behandles. Dette fordi det innebærer at han får en oppreisningserstatning, som ville gitt presedens for andre lærere.

– Skal man få til noe i denne saken, så er det forslaget fra Høyre og de andre partiene som er realistisk, mener han, og legger til:

– Men hvis jeg får en billighetserstatning, så har ikke kommunen forstått noe som helst av sitt ansvar overfor 15.000 lærere. Det er derfor jeg har gått til sak. Jeg kan ikke glemme mine kolleger som står tilbake på slagmarken.

Han sier at selv om han tapte rettssakene, slo retten fast at lærere har rett til å vite om farlige elever, og han peker på at Oslo kommune fikk sterk kritikk i dommene.

– Det er jeg veldig stolt over, sier han.