Oslo

Stor park, færre boliger

Nytt forslag. Mer park og mindre utbygging - slik svarer kommunens planleggere på Havnevesenets skisse over nye Filipstad.

Fjordparken skal bli vårt århundres svar på Frognerparken, mener byplansjef Ellen de Vibe. Den nye trikkelinjen går etter planene mellom bygningene og parken, mens gjestehavnen åpnes for småbåter.
  • Forf>
  • <forf>gjermund Jappée <

I juni lanserte grunneierne — Oslo Havnevesen og Rom Eiendom (NSBs eiendomsselskap) - sin visjon for Filipstad. I går fulgte Plan- og bygningsetaten opp med sitt forslag. De ønsker blant annet en over 800 meter lang og 70 meter bred fjordpark, omtrent halvparten så stor som Slottsparken. - Filipstad skal være et område for adspredelse. Det skal gi rom for store utbygginger og nye kulturarenaer. Ikke minst gjennom fjordparken, som blir dette århundrets Frognerpark, sier byplansjef Ellen de Vibe.Parken skal etter planen gå langs hele Filipstadkaia ut mot Tjuvholmen.

12 000 arbeidsplasser

I tillegg til parken, skiller etatens forslag seg fra Havnevesenets forslag på tre måter:* Noe færre boliger* En mer variert utbygging med blanding av boliger og kontorbygg* En kanal mellom Tjuvholmen og Frognerstranda- På denne måten får man etablert beskyttende vannflater som skjermer folk fra skipstrafikken og egner seg bedre for lek og opphold, sier prosjektleder Stein Kolstø i Fjordbykontoret. Plan- og bygningsetaten legger opp til ca. 1600 boliger og kontorer for omtrent 12 000 arbeidsplasser.

- Urealistisk

Havnestyrets leder, Bernt Stilluf Karlsen, mener at Plan- og bygningsetatens forslag er totalt urealistisk. Han sier at hvis dette får gjennomslag, blir det ingen utbygging på Filipstad.- Både grepet med å flytte fergeterminalen utover mot Bygdøy, samt kanalen de planlegger, er svært kostbart. En kanal er i tillegg veldig vanskelig å bygge rent teknisk. Vi mener at vår løsning med park sørvest på tomten er bedre. Vi legger opp til samme antall kvadratmeter utbygging som forslaget fra Plan- og bygningsetaten, sier han til Aften. - Dere har enorme inntekter, hvorfor er kostnadene så avgjørende?- Alle fuglene på taket ser ut til å være på vei til å fly av gårde. Vi er ikke sikret noen av disse inntektene, sier Karlsen. Det er politikerne i Oslo bystyre som til syvende og sist skal avgjøre hvilken plan som velges.

Trikk og terminal

Stein Kolstø i Fjordbykontoret forteller om et godt samarbeid med Oslo Sporveier, noe som sannsynliggjør en ny trikkelinje langs sjøfronten.- Fjordbanen vil komme inn fra vest, gå innom Filipstad, over Rådhusplassen og Akershusstranda, innom Vippetangen, hvor den fanger opp danskebåten, og så videre inn i Bjørvika.I tillegg ønsker man E18 i tunnel gjennom Filipstad-området. Det planlegges også en gjennomgående hovedsykkelvei fra Frognerstranda til Aker Brygge.Et potensielt uromomentet er den nye fergeterminalen, som Kolstø vedgår vil medføre både støy og luftforurensning.- Vi er imidlertid opptatt av at det blir mye liv rundt terminalene, og vil bygge kafeer og butikker for passasjerene.

Les også

  1. Milliardene renner inn

  2. Slakter Bjørvika-plan

  3. Her vil Frp ha skyskrapere

  4. Fergeboom i Fjordbyen

  5. - E18 vekk fra Frognerstranda

  6. Ferske Fjordby-innspill

  7. Nytt badeparadis

Plan- og bygningsetaten ser for seg en forlengelse av Frognerkilen via en kanal mellom Filipstad og Frogner. Kanalen får utløp ved Tjuvholmen, og avgrenser dessuten fergeterminalen mot nord. Fjordparken blir en grønn lunge mellom bebyggelse og havn.