Oslo

Manglerud Star-saken: En klubb – to verdener

Mandag fikk retten et helt annet bilde av det indre liv i Manglrud Star enn det tiltalte har skildret i den første uken.

En strålende fornøyd Robert Svoren i 2004. Han trodde de var i mål på Manglerud da drømmen ble virkelig og fotballhallen sto der fiks ferdig. Men det var da problemene begynte.
  • Stein Erik Kirkebøen

I forrige uke forklarte tiltalte, tidligere daglig leder Tom Arne Nyborg, om hvordan han drev Manglerud Star-systemet. Det gjorde han ved å
hente penger der det var penger, stort sett i stiftelsene som drev og eide
fotballhallen, og betalte der hvor det manglet penger, stort sett i
idrettslaget som drev toppfotballen. Det skjedde uten at det er dokumentert formelle vedtak, avtaler eller sikkerhet og uten å forholde seg til lover og regler som setter grenser for hvordan penger skal brukes og fordeles i aksjeselskap og stiftelser.

- En enhet

– Jeg så på det hele som én enhet hvor hensikten var å sikre aktiviteten best mulig vilkår. Det var ikke jeg som innførte praksisen med å ta penger der hvor de fantes i systemet for å betale der hvor de manglet, jeg videreførte det som har vært vanlig i klubben, har Nyborg ved flere anledninger forklart retten.

I retten tegnet Robert Svoren et helt annet bilde av praksisen i Manglerud Star enn det Tom Arne Nyborg tidlig har tegnet.

Mandag var det bankmannen fotballpappaen Robert Svorens tur i vitneboksen. Han var en av drivkreftene som fikk reist fotballhallen, han var en av dem som gikk inn med egne penger for å redde hallen da den lå ute for tvangssalg, og han var arkitekten bak konstruksjonene hvor hallen ble lagt i en stiftelse nettopp for å sikre at pengene den innbragte gikk til å betale lån, drifte hallen og sikre vedlikeholdsmidler, og ikke forsvant inn i det sorte hull som driften av en fotballklubb med ambisjoner ofte er.

  • Svoren har tidligere gitt uttrykk for at flere enn én burde vært tiltalt i denne saken.

- Aldri!

Han kjente seg ikke igjen i Nyborgs bilde.

– Aldri! Svarte han på aktors spørsmål om det også i hans tid som styreleder skjedde at alle selskaper og stiftelser ble drevet som én enhet. Om Manglerud Star er én klubb, så er denåpenbart minst to verdener.

– Det skjedde et par ganger at Stiftelsen lånte penger til fotballklubben, men da mot glassklare garantier. Blant annet lånte vi en gang ut penger til buss da A-laget måtte ut på langtur i cupen. Det gjorde vi mot garanti i cupengene som Fotballforbundet bekreftet at klubben ville få etter
sesongen, forklarte Svoren i retten.

- Fortsatt uro

– I min tid besto regnskapet i Stiftelsen Manglerud Kunstgress, som eide hallen, av noen få bilag, og det var betaling av gjeld og strøm og andre klare driftsutgifter. Selvfølgelig gjorde vi aldri kontantuttak
fra stiftelsens konti. Etter at Nyborg overtok ble bilagene en tykk bunke som blant mye annet inkluderte frisøregninger, og hvor kontantuttakene til slutt utgjorde millionbeløp, sa Svoren.

Han er nå er tilbake i vervet han ble avsatt fra da Nyborg rykket inn i Manglerud Star-systemet for fullt i 2008, som styreleder i stiftelsen.

– Etter at en samlet klubb ba meg om hjelp, stilte jeg meg til disposisjon for en periode. Men siden det fortsatt er uro i fotballklubben ser jeg ikke bort ifra at perioden blir meget kort, sier Svoren. Han mener det er på tide å legge våpnene ned, og å se fremover.

Her kan du lese flere artiker som handler om den omfattede Manglerud Star-saken:

Les mer om

  1. Fotballforbundet
  2. Fotballøkonomi