Eiendom Norge: Boligprisveksten i Oslo i ferd med å dempes

Boligprisene steg 0,3 prosent i mars etter sesongkorreksjoner, viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene er nå 11,7 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

  • NTB

Boligprisene steg 0,3 prosent i mars etter sesongkorreksjoner, viser de ferske tallene fra Eiendom Norge. Boligprisene er nå 11,7 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

Boligprisene i mars steg nominelt med 0,7 prosent.

– Boligprisene har i mars og gjennom hele første kvartal hatt en mer moderat utvikling enn vi hadde i store deler av 2016. Selv om det er for tidlig å konkludere med at vi er inne i et trendskifte, ser vi tydelig en mer dempet prisutvikling, spesielt i Oslo, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– Som vi ventet ser det ut til at boliglånsforskriften nå har fått effekt på etterspørselssiden, spesielt i Oslo. Vi ser i tillegg at de høye salgs- og igangsettingstallene i nyboligmarkedet bidrar til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. I sum tror vi dette vil resultere i en mer moderat prisutvikling i månedene som kommer, sier Dreyer.

Christian Vammervold Dreyer og Eiendom Norge legger fram boligtall mars. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lavere prisvekst

Nordea er enig i konklusjonen.

Vi ser at de nye boligforskriftene har hatt en effekt på boligmarkedet, og dette tror vi også vil fortsette. Prisveksten vil trolig bli mye lavere enn hva vi ventet tidligere, men vi tror fortsatt på prisvekst, kommenterer John Sætre, leder for bankvirksomheten i Nordea Norge i en pressemelding.

Det er særlig lånegrensen på fem ganger inntekt som har effekt, mener han.

– Vi ser at vi må jobbe mye mer aktivt med hver enkelt kunde for å finne løsninger, slik at man kommer i mål med ønsket om å kjøpe en ny bolig. En mer avdempet prisutvikling er positivt, slik vi ser det. De tilstandene vi har sett til nå, særlig i Oslo, er ikke bærekraftig over tid, mener Sætre.

Påskeeffekten

Det ble solgt 8.046 bruktboliger sist måned, en oppgang på 22,9 prosent sammenlignet med mars 2016. I mars ble det lagt ut 9.691 boliger for salg i Norge, noe som er 35 prosent flere enn i mars 2016. Mye av denne økningen kan forklares av påskeeffekten, mener Eiendom Norge. Hittil i år er det lagt ut 12,8 prosent flere boliger for salg i Norge enn på samme tid i fjor.

– Det er kommet mange nye boliger for salg i løpet av måneden, og akkumulert for første kvartal er antall boliger lagt ut for salg noe høyere enn i toppåret 2015. Størst økning i mars av de store byene har vi i Stavanger og Oslo, sier Dreyer.

Salgstid

I snitt tok det 34 dager å selge en bolig i mars i år, mot 37 dager i mars i fjor. Kortest salgstid av byene hadde Drammen, der det i gjennomsnitt tok 12 dager å selge en bolig. Lengst tid var det i Haugesund med 76 dager.

Den sterkeste prisutviklingen i mars hadde Bærum med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest var Ålesund med en nedgang på 0,2 prosent.

12-månedersveksten er fortsatt høy, og mange områder har fremdeles en vekst på over 10 prosent. Østlandsområdet skiller seg ut, og i Oslo har det vært en vekst siste år på 24, 4 prosent.

– Det er en nedgang fra forrige måned, men fortsatt er det historisk høyt. Svakest utvikling har Stavanger med en nedgang på 1,4 prosent, heter det i pressemeldingen fra Eiendom Norge.

  • Bare i år igangsettes det 5000 nye boliger i Oslo for å møte den økende befolkningsveksten. Hva gjør det med kvaliteten på boligene vi skal leve i?