Oslo

Arbeiderpartiet slipper eiendomsskatt de selv innførte

Arbeiderpartiet innførte eiendomsskatt i Oslo, men får fritak for sine egne lokaler på Youngstorget. Høyres Hus må imidlertid punge ut.

Arbeiderpartiets hovedkontor ligger i Folketeaterbygningen på Youngstorget. Her fotografert under fjorårets kvinnedag.
 • Thomas Olsen
  Journalist
 • NTB

For Høyre kommer regningen på over en halv million kroner for eiendommen Høyres Hus i Stortingsgata, skriver VG.

Vernet mot skatt

Men i en byrådssak fremmet av byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Robert Steen (Ap) kommer Folketeaterbygningen inn i listen som er innvilget fritak fra eiendomsskatten fordi den ble fredet etter kulturminneloven i 2009.

Verneverdige bygninger skal nemlig vernes også for den nye eiendomsskatten i Oslo.

Totalt 50 bygg står på unntakslisten, enten fordi de er studentboliger eller grunnet «historisk verdi» (se hvilke bygninger som unntas lengre ned i saken).

Arbeiderbevegelsens storstue på Youngstorget slipper eiendomsskatt. Fredningen av det monumentale bygget viser seg å være en gave til eierne, blant annet Arbeiderpartiet. Bildet er fra åpningen av teateret med Mamma Mia-premiere i 2009.

Fredet Ap-bastion

Ap eier 75 prosent av Youngstorget Eiendom, som sammen med Christian Ringnes og Eiendomsspar eier Folketeaterpassasjen.

Eiendomsspar kjøpte i 2006 teaterdelen - Folketeateret - i Folketeaterbygningen. Hele bygningskomplekset, som ble bygget i 1935 ble fredet i 2009. Her kan du lese hvorfor bygningen ble fredet.

På 2000-tallet har Youngstorget og den tidligere Operapassasjasen utviklet seg til en blomstrende utelivsoase med både teater, hotell, restauranter og utesteder.

Selskapene som eier bygningsmasse i den historiske Folketeaterbygningen skal innvilges fritak for eiendomsskatt, har Oslo-byrådet vedtatt.

– Bør bidra til fellesskapet

–Denne eiendommen er blitt behandlet på lik linje med alle andre fredede bygninger, sier Steen.

Men Høyre mener dette vil utfordre manges rettferdighetssans.

– Når du krever at andre betaler, så tror jeg det vil være klokt av Ap også å gjøre det, sier Øystein Sundelin, finanspolitisk talsperson i Oslo Høyre.

Høyre, som eier Høyres Hus i Stortingsgata, må betale 516.192 kroner i eiendomsskatt.

Verneverdig - også for skatt

Styreleder i Youngstorget Eiendom, Knut Brundtland synes ikke det er problematisk at Ap slipper unna.

– Jeg støtter vedtaket helt uavhengig av hvem som eier og leier i slike bygninger, Jeg mener det er relevant å unnta spesielle bygninger, og jeg synes verneverdige bygninger er en god grunn til dette, sier Brundtland til VG.

 • Skal du betale eiendomsskatt? Slik er regnestykket for din bolig.

Disse fritas for eiendomsskatt:

 • Det er eierne som skal betale eiendomsskatt. Hva eiendommene brukes til, spiller i utgangspunktet ingen rolle. Bygg eid av kommune og stat er fritatt for eiendomsskatt.
 • Nærmere angitte eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, kan også fritas.
 • Bystyret sa at fritak er særlig aktuelt innen kategoriene så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet og eies av en ikke-kommersiell aktør:
 • – Idrettsanlegg og eiendom som benyttes til idrett.
 • – Sykehjem
 • – Barnehager
 • – Sykehus
 • – Skoler
 • – Ikke-kommersiell utleie av studentboliger.
 • – Nærmere angitte eiendommer med bygninger av historisk verdi. Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak.

Les mer om

 1. Eiendomsskatt
 2. Raymond Johansen
 3. Robert Steen
 4. Oslo