Oslo

Oslo Ap-nestleder vil ha halve pensum på nynorsk

Oslo Ap-nestleder Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam mener halve pensum bør være på nynorsk.

-Det er mange elever i Oslo-skolen som ser negativt på sidemål. Det er tydelig at noen grep må gjøres for å bedre dette, sier Nicholas Solem, leder av Elevorganisasjonen i Oslo.

  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Hvordan skal Ap vinne Oslo neste høst? Programkomiteen har sendt 26 sider med en rekke punkter på høring. Spørsmålet om eiendomsskatt er så betent at det er skilt ut som et eget notat. Før helgen gikk innspillsfristen ut.

Vekk med karakteren i nynorsk?

Nestleder i Oslo Ap, Khamshajiny Gunaratnam (26), sitter i dag i bystyret og er blant dem som fikk mest støtte da lokallagene kom med innspill til kandidater tidligere i høst. Hun mener programutkastet er godt, men har spilt inn flere endringsforslag.

Programkomiteen har foreslått å gjennomføre forsøk med å fjerne både sidemålskarakter og sidemålseksamen. Gunaratnam vil la karakterdebatten ligge, og mener Oslo Ap bør dra debatten i en helt annen retning.

— Jeg mener det er irrelevant om det er én karakter eller to i norskfaget. Vi må begynne å snakke om innhold og da mener jeg det er et godt forslag at halvparten av det du leser som elev i alle fag skal være på nynorsk. Det hjelper ikke å pugge grammatikk hvis man ikke bruker språket i praksis.

- Hva med å avvikle det helt?

— Nei, det tror jeg blir vanskelig med tanke på historie og kulturarv. Det er mange som fortsatt vil opprettholde faget, og da mener jeg vi må snakke om innhold, ikke om vi skal ha én karakter eller to.

Støttes av Elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo er positiv til forslaget fra Oslo Aps nestleder. Leder Nicholas Solem mener dette kan være en fin måte å øke elevenes engasjement for sidemål på.

-Det er mange elever i Oslo-skolen som ser negativt på sidemål. I dag er det mye sidemålsundervisning som ikke er relevant. Det er tydelig at noen grep må gjøres for å bedre dette, sier Solem, og viser til at Holmlia skole har forsøkt noe lignende.

Solem vil gjerne teste ut ideen om å ha mer av pensum på sidemål, men støtter også forslaget om å fjerne sidemålskarakteren, slik at elevene får én felles karakter i norskfaget.

-Mange elever sier de har en svak nynorskkarakter og en god hovedmålskarakter. Da satser de kanskje mest på det ene faget. Vi mener det er en god idé å slå sammen karakterene, slik at man får en helhetlig vurdering i norsk som fag.

-Man skal ikke bare droppe hele nynorsken da?

-Sidemål spiller fortsatt en viktig rolle både i språkhistorien og andre sider av norskfaget. Det er ingen god idé å droppe sidemål, men vi bør se på hvordan man underviser i faget.

Les også:

Les også

Thorvald Stoltenberg (83) vil tilbake til Oslo-politikken

Vil ha heroin inn i LAR

Et annet kontroversielt punkt Gunaratnam tar opp, handler om rusomsorg. Hun mener partiet må tørre å mene at heroin bør inn i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) for de aller tyngste rusmisbrukerne.

— Jeg har vært opptatt av dette siden jeg var leder av AUF i Oslo i 2009. I begynnelsen fikk jeg høre at dette er å gi opp mennesket, men dette er en sak som må modnes og jeg mener vi nå må jobbe for at Oslo søker om å bli forsøkskommune, sier Gunaratnam.

I tillegg mener Ap-politikeren at det må bygges høyere. Oslo Ap må gå lenger enn å si at man vil «sikre at småhusplanen ikke hindrer riktig og nødvendig fortetting», mener Gunaratnam.

— Vi må være enda tydeligere på at fortetting må skje og at vi må bygge høyere. Vi må spørre oss selv om en småhusplan er forenlig med den fortetting vi trenger.

Er tilhenger av eiendomsskatt

Gunaratnam er tilhenger av eiendomsskatt. Hun opplever at flere i partiet er positive og mener debatten nå handler om i hvilken form skatten skal innføres.

Selv mener Gunaratnam at inntektene fra eiendomsskatten bør øremerkes rusomsorg, eldreomsorg og skolehelsetjeneste.

Programkomiteen ledes av Libe Rieber-Mohn (Ap), varaordfører og gruppeleder i bystyregruppen. Det ble tidligere i høst klart at Rieber-Mohn ikke tar gjenvalg og at Raymond Johansen blir partiets byrådslederkandidat ved valget neste høst.

Les også:

Les også

Libe Rieber-Mohn stiller ikke til gjenvalg i Oslo

Raymond Johansen trekkes inn i arbeidet

Partisekretæren er invitert inn i arbeidet med programmet. Han deltok mandag på sitt første møte i programkomiteen. Komiteen går nå igjennom innspillene før de kommer med et endelige forslag. Oslo Ap vedtar både program og endelig kandidatliste 21.–22. november.

Raymond Johansen var ikke tilgjengelig for kommentar mandag.

Les også

  1. Mållaget bekymret for om prinsessen lærer nynorsk

  2. 63 av 63 Ap-lag i Oslo vil ha Raymond Johansen

  3. Oslo Ap vurderer å droppe ordførerkandidat