Oslo

Oslo før: Sårbare steinkopier i Ruinparken

For 25 år siden hadde vår moderne tid tæret så mye på fortidens gravsteiner i Ruinparken at de ble erstattet av kopier, som nylig måtte erstattes av nye kopier.

Gravsteiner heises på plass: Med en vekt på opp ttil 1,8 tonn ble nylig nye kopier av de store gravsteinene forsiktig heist på plass i Ruinparken i Gamlebyen.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Sentralt i Oslo middelalderby ruvet en gang den store St. Halvards katedral, datidens nest største kirkebygg etter Nidarosdomen.

Inne i kirkerommet ble konger, biskoper og byens gjeveste menn gravlagt. Og selv om byfolket etter en bybrann i 1624 hadde blitt tvangsflyttet over til den nye by Christiania, fortsatte de å bruke kirken.

Der la man nå enorme minneplater over gravene inne i selve kirkerommet, og på renessansens vis ble gravsteinene rikt dekorert og fikk linjelange hyllinger som kunne leses til datidens heder og som kommende slekters minner fra 1500- og 1600-tallet.

Dekket med jord og glemt

Etter at Christiania fikk egne kirker, gikk den store middelalderkatedralen ut av bruk, den forfalt og ble til slutt revet.

Det forlatte og nedbrente gamle Oslo ble så dekket med jord og glemt. Men midt på 1800-tallet fant man igjen katedral-ruinene, som ble gravet frem utover på 1900-tallet.

Les også

Hvor bør luftforurensning måles?

Terje Berner: Som for 25 år siden, sto også nå i høst murmester Terje Berner for støping og montering av gravplatene. Og til slutt også for fjerning av støpemasse-rester, slik at vi igjen kan lese budskapet om fogd Anders Laurisen fra det tidlige 1600-tall.

Under navnet "Minneparken" ble så Ruinparken anlagt i 1932, og igjen kunne man lese gravsteinenes renessanse-omstendelig ordrike hyllinger av fortidens menn.

F.eks. at "Her ligger begrafvid erlig, wis och welforstandige man. Anders Lavrisen ...", dvs. kanslerens fogd som ble begravet der i 1627.

Sur luftforurensning tærer

Og derved var alt vel? Å nei! Både ny og gammel samferdsel fulgte middelaldergamle veifár, så under Ruinparken gikk det nå en firespors togtunnel og tett ved siden av dundret etter hvert Bispegatas biltrafikk i femfelts bredde.

Les også

Luftforurensning er også helseskadelig | Leonor Tarrasòn

Sammen med sur luftforurensning tæret trafikkrystelsene så mye på de gamle gravsteinene at de begynte å sprekke og gå i oppløsning. Enkel sammenklatting med mørtel holdt ikke, så i 1991 ble gravsteinene erstattet av kopier ute i kirkeruinen mens originalene ble flyttet over i et sikkert og tørt rom.

St. Halvards katedral: Siden 1991 lå de første gravsteinskopiene sentralt i ruinene etter St. Halvards katedral og kunne fortelle hvordan renessansen begravde sine gjeveste menn.

Men da var vel alt vel? Å nei! 25 år senere var også kopiene så nedslitte at de i høst måtte erstattes av nye kopier, igjen med tydelig lesbare budskap.

Midt i ruinene etter St. Halvards katedral ligger de nå og beretter sin historie i Ruinparken, ventende på de adskillig mer trafikkstille omgivelsene som må komme når vi i fremtiden vil ønske å skildre middelalderbyen Oslo på en fullverdig måte.

Leif Gjerland er historieformidler og byvandrer. Han skriver om historiske saker for Aftenposten. Vet du noe han bør skrive om? Send tips til leif.gjerland@gmail.com

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Luftforurensning