Antall bøter har gått kraftig ned - likevel tjener kommunen mer på parkering

I første halvår i år skrev trafikkbetjenter nesten 20 prosent færre gebyrer enn i samme periode i fjor. Samtidig tjener kommunen mer på parkering.

Selv om Tore Hafstad ilegger sjåføren av denne bilen en tilleggsavgift på 300 kroner for manglende parkeringsavgift, får stadig færre bilister gebyr for feilparkering på kommunal grunn i Oslo.

– Folk er blitt mye flinkere til å parkere. Antall ilagte gebyrer har gått gradvis ned de siste årene, sier Espen Gundersen avdelingsdirektør i Bymiljøetaten.

Hittil i år er det skrevet ut 74.948 gebyrer for feilparkeringer, mot 90.428 i samme periode i fjor. Også antall tilleggsavgifter (gebyr for ikke å ha betalt nok for avgiftsparkering) er på vei ned: 18.466 hittil i år mot 22.736 i samme periode i fjor.

LES OGSÅ: P-vakt jukset med P-bot - det kostet henne jobben

Her viser trafikkbetjent Tore Hafstad hvordan man enkelt kan måle avstanden til nærmeste kryss og unngå parkeringsavgift for feilparkering.

Til sammenligning ble det skrevet ut rett i underkant av 300.000 gebyrer og tilleggsavgifter i hele 2008.

Det merker også vaktleder og trafikkbetjent Tore Hafstad som går gatelangs på Grünerløkka fredag formiddag. Han skriver ut færre gebyrer nå enn for bare få år siden.

– I tillegg til at folk er blitt flinkere tror jeg at nedgangen skyldes at det er flere som har parkering under boligen sin, flere parkeringsplasser er blitt fjernet og stadig flere kjører elbil som kan parkere gratis, sier Hafstad som har jobbet i etaten i 12 år.

LES OGSÅ: Her vil byrådet ha beboerparkering i Oslo

Betalte, men fikk gebyr

Til tross for nedgang har trafikkbetjentene fremdeles endel å gjøre : Én av dem som merker det er Egill Buason som har betalt for parkeringen, men står foran en port i Markveien. Dermed får han gebyr på 500 kroner for feilparkering.

– Jeg har bare bodd i Oslo i to år og aldri før fått gebyr. Jeg visste ikke at det ikke var lov å stå her, sier Buason.

Egill Buason hadde betalt for parkeringen, men sto foran en port i Markveien. Dermed måtte Tore Hafstad ilegge ham et gebyr på 500 kroner. Buason var ikke klar over reglen, og sier at det var hans første P-gebyr i Oslo.

– Hvorfor tror du færre får gebyr nå enn før?

– Folk er blitt flinkere. Jeg tror ikke at betjentene er blitt snillere, svarer Buason.

LES OGSÅ: Neste gang det snør blir det parkering forbudt i denne gaten

Mer synlige

Espen Gundersen påpeker at etaten de siste årene har jobbet mer aktivt for å bli synlige blant publikum.

– Det er viktig med forebyggende arbeid. Jeg håper også at vi er blitt flinkere til å veilede, sier Gundersen.

Etaten har nærmere 100 betjenter. De som er ute på dagtid har mest fokus på parkering. De som er ute på kvelden har mest fokus på trygghet siden etaten for et par år siden lanserte tjenesten Oslovakt.

Nå kan alle betjenter i etaten både skrive ut gebyrer og være bybetjenter for å trygge Oslo. Dette er en del av Trygghetsarbeidet i Oslo med innføring av Trygghetsindeksen.

LES OGSÅ: Aftenposten mener: Lite gjennomtenkte parkeringsregler i Oslo

Tjener mer på parkering

En nedgang på nesten 20 prosent på gebyrer og kontrollavgifter siden i fjor betyr et inntektstap på 9 millioner kroner for Oslo kommune.

På en annen side har kommunen i første halvår fått inn 69,6 millioner kroner i P-avgifter, mot 53 millioner i første halvår i fjor, altså en økning på 31 prosent. Dermed sitter kommunen igjen med 7,6 millioner kroner mer i P-regnskapet sitt.

– Dette er penger som går rett til veivedlikehold, sier Gundersen.

LES OGSÅ: Nå blir det dyrere å parkere i sentrum

Økning av P-inntektene skyldes i all hovedsak to ting.

– Prisøkning på P-avgift som på 50 prosent i rød sone (sentrumskjernen) og 20 prosent for øvrige soner. De fleste plassene våre ligger i gul og rød sone, der rød sone i sentrum, har de høyeste prisene. Også utvidelsen av tidsrom for P-avgift, fra kl.17/18 til kl. 20 på hverdager (lørdager inkludert), forklarer Dragan Jovicevic, spesialkonsulent i etaten.

Han understreker at det ikke er sikkert at kommunen vil tjene like mye på parkering fremover.

– I 2013 ble dog P-avgiftene satt opp med 13,5 prosent, men inntektene økte
kun med 3,9 prosent. Utvikling i inntekter fra P-avgiftene er avhengig av flere forhold som nye elbil-plasser, plasser som blir borte grunnet fremkommelighetstiltak og plasser som inndras grunnet gang og sykkelveier, sier Jovicevic.

LES OGSÅ: Nå blir det hundeparkering i bygatene

Kan ikke parkere gratis på handletur

Ali Kadir Abdullah er blant dem som merker at det er blitt dyrere å parkere.

Ali Kadir Abdullah synes det er veldig dyrt å parkere i Oslo. Han er heller ikke fornøyd med at kommunen skrudde opp prisen på parkering kraftig etter nyttår. Til gjengjeld tjener kommunen godt på det.

– Før kunne man handle på hverdager etter klokken 17 og lørdager etter klokken 15 uten å betale for parkering. Nå må man betale ganske mye. Og selv om kommunen tjener penger på det, så må de tenke på butikkene som taper penger fordi kundene drar andre steder, sier Abdullah.

Line Andersson merker også at det er blitt dyrere å parkere.

Lene Andersson har ferie, men måtte innom jobben i Markveien fredag formiddag. Hun håper den høye P-avgiften hun betaler til Oslo kommune brukes til gode formål.

– Jeg håper at penger kommunen tar inn kommer innbyggerne til gode, sier Andersson.