Oslo

Ny E18-krangel: Tvinger Oslo til å «holde seg unna» resten av utbyggingen

Etter flere år med strid om E18, griper Stortinget inn og vingeklipper Oslo-byrådet i den videre utbyggingen.

– Det er flaut å ty til slike grep for å slippe å forhandle og det vitner om mangel på respekt for lokaldemokratiet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Her med byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG).
  • Olav Eggesvik
    Journalist

«Flaut å ty til slike grep», mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Nikolai Astrup (H) mener Johansen åpenbart har misforstått.

Lite tyder på at siste ord er sagt i den årelange striden om milliardprosjektet E18.

Nylig ble det klart at Oslo Ap tapte for Ap på Stortinget når partiet landet på å gå inn for full utbygging. Men punktum er definitivt ikke satt. Det sier i hvert fall byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

En merknad fra transportkomiteen på Stortinget kan imidlertid leses som at Høyre, Frp, Venstre og KrF nå ønsker å sette en endelig strek for byrådets muligheter til å påvirke saken.

Flertallet presiserer at den videre utbyggingen av E18 er et rent statlig prosjekt, som «ikke ligger inn under Oslopakke 3-styringsgruppens myndighetsområde.»

De argumenterer med at den delen som finansieres av Oslopakke 3, blir brukt opp på den første strekningen. Den første strekningen går fra Lysaker til Strand, og er vedtatt.

  • Utbyggingen er politisk betent. I mai ble det klart at byrådet i Oslo taper kampen om E18.

– Flaut å ty til slike grep

Johansen leser merknaden som en tydelig innrømmelse av at Høyre, Frp, KrF og Venstre ikke har oppnådd det de ønsker gjennom forhandlingene.

– De ser seg nødt til å ta en snarvei. Det er flaut å ty til slike grep for å slippe å forhandle og det vitner om mangel på respekt for lokaldemokratiet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– E18 har selvfølgelig store konsekvenser for trafikkavviklingen i hele regionen. Derfor er det drastisk å ta det mest toneangivende samferdselsprosjektet ut av et samarbeid som har vart i snart 30 år.

Johansen mener det er opplagt å se E18-utbyggingen under ett og skjønner ikke hvorfor partiene skulle måtte påpeke noe i en merknad hvis det ikke innebærer en reell politikkendring.

Astrup: – Resten er et statlig prosjekt

– E18 etter Strand ble i praksis løftet ut av Oslopakke 3 allerede i 2012, sier transportkomiteens leder, Nikolai Astrup (H).

Da ble partene enige om at Oslopakke 3 kun skulle bidra via bomstasjonene i Bærum. Dagens Oslopakke 3-avtale er med dette begrenset til Lysaker-Strand, og dermed er det kun denne delen av veien Oslopakke 3-styringsgruppen kan påvirke, mener han.

– I Oslopakke 3-avtalen har man synspunkter på hvordan Lysaker-Strand skal utformes og det kan man ha fordi det ligger innenfor Oslopakke 3, men det er ikke noen som helst tvil om at resten er et statlig prosjekt som finansieres utenom Oslopakke 3.

Transportkomiteens leder, Nikolai Astrup (H).

– Hvorfor kommer dere da med en egen merknad om dette nå?

– Vi har fått med oss at det har vært andre signaler fra byrådet i Oslo rundt dette. Raymond Johansens uttalelser viser jo også at det er nødvendig å slå dette klart og tydelig fast. Hvis han mener E18 fra Strand til Drengsrud er gjenstand for forhandlinger med Oslo, har han åpenbart misforstått.

Det betyr at Oslo nå får klar beskjed om å holde seg unna resten av utbyggingen.

– Strekningen Strand-Drengsrud er ikke gjenstand for forhandlinger med Oslo, men Oslo er selvsagt en viktig høringsinstans, sier Astrup.

«Hvis Astrup hevder jeg har misforstått, er det oppsiktsvekkende»

Raymond Johansen sier det er riktig at man i 2012 bestemte at finansiering av Manglerudtunnelen og E18 skulle finansieres på andre måter enn gjennom Oslopakke 3. Hvis ikke ville de to prosjektene «spist opp» alt.

– Men diskusjonene og forhandlingene om prosjektet ble jo ikke tatt ut av den grunn. Det bekreftet jo Solvik-Olsen så sent som i mai.

Byrådslederen viser til statsrådens svar på spørsmål fra Aps Eirik Sivertsen, hvor han skriver:

«I den nye avtalen om Oslopakke 3 er det fortsatt lagt til grunn at hele strekningen av E18 Vestkorridoren skal bygges ut.»

– Han hadde jo ikke svart det hvis E18 ikke var en del av Oslopakke 3-forhandlingene. Hvis Astrup hevder jeg har misforstått, er det oppsiktsvekkende. Da er jo hele Stortinget vært ført bak lyset.

Raja: «Vi kan ikke stadig ha omkamper om alt»

Andre nestleder i komiteen, Abid Raja (V), skriver i en SMS at flertallet «konstaterer at E18 er et statlig utbyggingsprosjekt, noe det er, og alltid har vært, selv om OP3 (Oslopakke 3, journ.anm.) gir et mindre bidrag til utbyggingen».

Abid Raja (V) og Nikolai Astrup (H) er henholdsvis andre nestleder og leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

På spørsmål om hvorfor det er behov for en slik merknad nå, skriver Raja:

– Vi behøver å skape forutsigbarhet rundt endelig løsning for veien. Den er en del av et større puslespill med tog, bane, kollektiv & sykkel. Men vi kan ikke stadig ha omkamper om alt. Vi håper med dette at den endelige løsningen er på plass.

Fylkesordfører Solli: – Ikke noe nytt i dette

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus, som også sitter i styringsgruppen, er enig med partifelle Astrup. Hun viser til at utbyggingen er et strekningsvis bompengeprosjekt.

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

– Veien blir finansiert gjennom egne bomstasjoner, som åpnes og tas i bruk etter at den er bygget. Med den summen vi nå er blitt enige om i Oslopakke 3, blir vårt bidrag brukt opp på det som er den første strekningen vi skal bygge frem til Strand.

– Resten av finansieringen blir ikke berørt av bomstasjonene i Oslopakke 3.

Hun mener det er naturlig å bruke Akershus og resten av østlandsfylkenes eget bomselskap Vegfinans.

– Det er ikke noe nytt i dette. Vi har sagt at vi anser det som å være et statlig prosjekt når bidraget fra Oslopakke 3 er disponert.

Les mer om

  1. E18
  2. Oslopakke 3
  3. Raymond Johansen