T-banen kan gå oftere på kveldstid

Oslo får 130 millioner statlige kroner å bruke på kollektivtilbudet. Samferdselsbyråden vil bruke noen av pengene på at T-banen skal gå oftere på kveldstid.

_I0A6757.jpg

Ragnhild Lilleeng og Victoria Larsen sitter og venter på T-banen på Stortinget. Victoria bor i Bærum, og de venter på Kolsåsbanen hjem.

Men når hun skal hjem om kvelden, må hun planlegge.

— Det hadde jo vært veldig deilig med T-bane hvert kvarter, sier Larsen.

På den andre siden, på vei opp til Vestli, sitter en gjeng 16-åringer som er helt enige.

— Det er veldig lenge å vente 30 minutter når det er sent om kvelden, sier Raees Hussein.

Statlig millionpott ble plutselig større

Nå har Oslo blitt tildelt en stor bit av en ekstra pott fra den statlige belønningsordningen. Budsjettforliket sørget for 380 millioner kroner ekstra til belønningsordningen i år.

130 millioner kroner av disse går til Oslo, og skal brukes nå i 2015.

Samferdselsbyråd Guri Melby (V) og Ruter hadde i forkant sendt inn en lang ønskeliste i forbindelse med den ekstra potten. På ønskelisten sto blant annet penger til 15-minuttersrute ut driftstiden alle dager på T-banen.

— Jeg ønsker at vi skal gjennomføre kvartersruter på T-banen om kvelden. Vi synes jo det er en god ting at vi kan utnytte det nettet vi har, ikke bare bygge nytt, sier Melby.

Vet ikke om det er penger neste år

Hun sier at Ruters viktigste prioriteringer er økt kapasitet på de mest etterspurte tilbudene, både buss og bane, og flere avganger som kan sikre at færre passasjerer blir kjørt fra. Opprusting av trikkestruktur og T-baneinfrastruktur er også på prioriteringslisten. Ruter er i ferd med å oppgradere trikkelinjer i forkant av at hele trikkeparken skal skiftes ut.

Samferdselsbyråden hadde riktignok sendt inn en søknad på mer enn det dobbelte, 287 millioner kroner.

— Jeg vil ikke klage over penger vi får. Men det er viktig for oss med noe mer forutsigbarhet. Hvis vi utvider med høyere kjørefrekvenser i år, vet vi ikke hvor vi skal hente pengene til å fortsette neste år, sier Melby.

Hun vil helst ikke utvide et tilbud for så å legge det ned igjen.

Solvik-Olsen: Bruk pengene på infrastruktur

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) synes ikke det er noen grunn til å klage.

— Poenget med belønningsordinngen er primært at det skal gå inn infrastruktur, som asfaltering så bussene kommer raskere frem. I utgangspunktet har Oslo en pott på 280 millioner. De pengene som kommer nå, er en bonusgave. Du kan ikke forvente en sånn gave hvert år, sier Solvik-Olsen.

Han mener Oslo bør være fornøyd med 130 millioner fra en pott på 380 millioner.

— Oslo har jo fått 280 millioner kroner å budsjettere med. Tilsammen utgjør det 410 millioner kroner i år, regner Solvik-Olsen.

Men belønningsmidlene skal bli en del av en ny ordning, bymiljøavtaler. Bymiljøavtaler er vedtatt av Stortinget som en del av Nasjonal transportplan, og videreføre arbeidet med at veksten i persontrafikken skjer ved hjelp av kollektivtransport, sykkel og gange i byer.