Oslo

Oslo: Her kan de nye bomstasjonene komme

Cirka 38 nye bomstasjoner sentralt i Oslo skal sørge for at flere må betale – også om man kjører fra én bydel til en annen, ifølge bladet Motor.

Det blir flere bomstasjoner og høyere takster for bilister som kjører til, fra og i Oslo.
 • Carl Alfred Dahl
  Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder

De siste detaljene om bompengeopplegget i den såkalte «Oslopakke 3» er i ferd med å bli spikret.

Som Aftenposten har skrevet tidligere, blir det mange flere bomstasjoner langs kommunegrensen, i tillegg til dagens 29 stasjoner som utgjør bomringen.

En tredje type bomstasjon skal sørge for at også mange bilister som holder seg innenfor bomringen må punge ut.

Dette varslet Miljøpartiet De Grønnes samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg i Aftenposten allerede høsten 2015, like etter kommunevalget som endte med maktskifte i rådhuset.

Ifølge bladet Motor er planen at det skal komme cirka 38 nye bomstasjoner i nærmiljøene ved Bygdøy, Fornebu, langs Ring 2, og utover fra Ring 2.

 • LES OGSÅ: Her er alle detaljene i Oslopakke 3

Bompenger for å krysse Ring 2

Bladet lister opp følgende eksempler på strekninger som blir bompengebelagt, blant annet for bilister som skal krysse Ring 2:

 • mellom Ullevål og St. Hanshaugen
 • mellom Vestre Gravlund og Majorstuen
 • mellom Bygdøy og Skøyen
 • mellom Torshov og Sinsen
 • mellom Alna og Trosterud
 • mellom Fornebu og Stabekk

Lederen for Oslopakke 3-sekretariatet, Terje Rognlien, sier til Aftenposten at det nå jobbes med å spikre nøyaktig beliggenhet for stasjonene.

Dette skal sendes på lokal høring fra Oslo kommune, noe som kan skje allerede til sommeren.

 • Les flere detaljer på Motors nettsider om det som angivelig er stasjonenes beliggenhet.

Elbiler må også betale

Hva det vil koste å passere, vil variere ut fra om man kjører i eller utenfor rushtiden (0630–0900 og 1500–1700), og hvilket drivstoff bilen bruker.

Også nullutslippsbiler som elbiler må regne med å betale bompenger fra 2019.

Ifølge revidert avtale om Oslopakke 3 fra juni i fjor, blir satsene henholdsvis 58 og 48 kroner for dieselbiler i og utenfor rushtiden, og 53 og 43 kroner for bensinbiler i og utenfor rushtiden. Dette vil trolig gjelde fra mars 2019.

I den reviderte avtalen går det også frem at det innen to år blir bomavgift for nullutslippsbiler (i hovedsak elbiler), på 20 og 10 kroner i og utenfor rushtiden.

Fra 2020 vil disse takstene heves til hhv. 30 og 20 kroner, ifølge den reviderte avtalen.

Det ligger an til å bli rabattordninger for bilister som passerer flere bommer i løpet av kort tid, for eksempel om man passerer gjennom hovedstaden.

Endelig forslag kan være klart om to uker

Rognliens sekretariat skal presentere et forslag overfor styringsgruppen i slutten av mai.

Styringsgruppen består av representanter fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen. De skal få se et forslag i slutten av mai.

Deretter blir det lokale høringsrunder, før Oslos nye bompengekart skal behandles politisk.

Les mer om

 1. Oslopakke 3
 2. Oslo kommune
 3. Elbil
 4. Bompenger