Ett steg nærmere nytt NRK på Ensjø. Vil vurdere å bygge høyere enn 42 meter.

Nå skal NRKs nye hovedkontor på Ensjø utformes og planlegges. De aller første tankene om hvordan det kan bli, er nå klare.

Det nye hovedkontoret skal bygges her, på Ensjø. Det er Rodeo arkitekter og Nordic Office of Architecture som planlegger den nye tomten på vegne av NRK.

Etter over 70 år på Marienlyst er det snart over. NRK skal flytte. Om noen år pakker rikskringkastingen sakene og inntar nye lokaler øst for Akerselva, på Ensjø.

Normannsløkka heter den nye tomten. Det ble slått fast da tomtekjøpet ble kjent i mai 2021. Ensjø ble valgt etter en grundig vurdering av en lang rekke tomter i og omkring Oslo.

Flyttingen ligger fortsatt flere år frem i tid. Men planleggingen er i full gang. Nå er de aller første skissene og ideene, et såkalt planprogramplanprogramPlanprogrammet er ikke en ferdig plan for hvordan NRKs nye hovedkontor skal se ut. Men det sier noe om hvilke temaer som skal utforskes før arbeidet med utformingen av selve bygget går i gang. , langt frem så offentligheten kan ta en titt.

Der kommer det blant annet frem at NRK ønsker å bygge enda høyere enn det Plan- og bygningsetaten (PBE) i utgangspunktet tillater.

Her ligger Normannsløkka:

Fra 85 til 14 mål stor tomt

Hvor stort skal bygget bli? Hvor høyt? Hvor skal inn- og utkjøringene ligge? Hvor skal gang- og sykkelveiene gå? Hvor skal det være torg og møteplasser? Hvordan skal tomten tilpasses området rundt?

Det er noen av de sentrale spørsmålene som utforskes i planprogrammet.

– Vi jobber med å finne ut hva slags destinasjon NRK skal bli. Skal hovedkontoret for eksempel være et landemerke i byen, eller noe helt annet, utdyper Øyvind Werner Øfsti, kommunikasjonsansvarlig for Normannsløkka-prosjektet.

I dag består Normannsløkka av flere industritomter, omkranset av Gjøvikbanen og bilveier. Men tanken er å utvikle området til et «attraktivt byområde som er tilrettelagt for myke trafikanter» og bli en viktig del av byutviklingen på Ensjø, ifølge planprogrammet.

For et tiår siden var Ensjø Oslos «bilby». Nå er det bygget flere tusen boliger der – og enda flere er på vei.

Har utvidet planområdet

Den nye NRK-tomten er langt mindre enn dagens tomt. Der Marienlyst er 85 mål stor, er Normannsløkka i utgangspunktet kun 14 mål.

NRK planlegger 50.000 kvadratmeter bygningsmasse over bakken. Men tomten er for liten for det NRK planlegger å bygge der, ifølge et brev fra Plan- og bygningsetaten (PBE).

«PBE er positiv til at NRK har utpekt Ensjø for nytt hovedkontor, men mener at planområdet må utvides for at en utnyttelse som foreslått kan tilpasses nærområdet i tråd med overordnede føringer for stedet», skrev PBE i juni.

«Planområdet er, basert på ønske fra PBE, utvidet til også å omfatte nabotomter i sør (Ensjøveien 9-15) og deler av Kampen park vest for planområdet», skrives det i det nye programmet.

Slik ser NRKs forslag til planprogram ut. NRK håper på et politisk vedtak om de endelige planene i 2025.

Vil utforske høydene

Og nettopp fordi NRK ønsker seg 50.000 m² over bakken, vil de undersøke muligheten til å bygge høyere enn det som egentlig er tillatt.

«Planalternativ 1 vil utforske høyder som avviker fra PBEs anbefalingskart og utnyttelse som er høyere enn planleggingsprogrammet for Ensjø» skrives det i forslaget.

I Oslo er det i utgangspunktet ikke lov til å bygge høyere enn 42 meter. Det gjelder imidlertid ikke Bjørvika, Bispevika og Vaterland. De siste ti årene er det likevel gitt lov til å bygge 25 bygninger som er høyere enn 42 meter.

Høyhusstrategien i Oslo revideres i disse dager. I forslaget til en ny plan, som ble lagt frem i mai, er Ensjø angitt som et av flere nye områder der konkrete høyhusprosjekter kan være aktuelt. Opptil 70 meter kan vurderes.

– Men at vi vil utforske høydene, betyr ikke at vi SKAL bygge over 42 meter, forsikrer Øfsti. En bro over til Kampen og et grøntdrag langs jernbanen skal også vurderes.

Aftenposten har vært i kontakt med PBE, som ikke ønsker å vurdere NRKs planer nå. De vil vente til de får et endelig planforslag om ett års tid, opplyser avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann. Han viser til tidligere vurderinger:

– Vår vurdering var at utnyttelse og høyder som ble vist til bestilling av oppstartsmøte i stor grad bryter med overordnede føringer for Ensjø, avslutter han.