Skolebyråden strammer inn reglene for klasseturer: – Skolen skal ikke drives på dugnad

Oslo-skoler kan ikke lenger kreve at foreldre og elever betaler av egen lomme for klasseturer. Nå må skolene selv finansiere turene.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) mener ingen foreldre skal føle seg presset til å betale egenandeler eller gi gaver for at barna skal få dra på klassetur.

Klasseturer skal være gratisgratisGratisprinsippet vil si at skoler og og kommuner ikke kan kreve at elever eller foreldre dekker utgifter til faglige og sosiale aktiviteter som er en del av opplæringen.. Likevel har flere Oslo-skoler bedt foreldre og elever om å betale store egenandeler på 5000 og 8000 kroner.

Aftenposten har tidligere snakket med en alenemor som følte seg tvunget til å betale for å sende barnet sitt på språktur.

Moren etterlyste tydeligere retningslinjer fra skolene.

Nå har Utdanningsetaten strammet inn retningslinjene for skoleturer.

Gaver og dugnad er ikke lov

Det er kun lov å gjennomføre klasseturer som er finansiert av skolens budsjett, legater eller stipender. Det skriver etaten i et brev som nylig ble sendt ut til alle skoler i Oslo.

Det betyr at turer som baserer seg på egenandeler, gaver og foreldredugnad ikke lenger er lov.

Det finnes noen unntak.

Turer som er kjøpt og betalt eller hvor det er inngått bindende avtale, kan likevel gjennomføres. Det samme gjelder også turer hvor planleggingen er kommet så langt at det er vanskelig ikke å gjennomføre.

Retningslinjene er allerede innført for videregående skolene i Oslo. Nå blir de også gjeldende for grunnskolene.

Skolebyråden: – Behov for opprydding i regelverket

Kunnskaps- og oppvekstbyråd, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), mener den offentlige skolen i Norge ikke skal drives på dugnad.

– Vi ser at det er behov for en opprydding i regelverket. Det har vi også fått tilbakemeldinger fra skolene, sier hun til Aftenposten.

Skolene har frem til nå kunne motta gaver fra foreldre, elever eller andre. Men bidragene har måttet være frivillige og anonyme.

Denne ordningen har vist seg å fungere dårlig i praksis, mener Eidsvoll.

De nye retningslinjene innebærer ikke at det blir slutt på skoleturer i Oslo-skolen, understreker hun.

– Alle elever skal få tilbud om leirskole eller annen skoletur med minst tre overnattinger i løpet av grunnskolen, sier skolebyråden.

– Det er viktig for oss at skolene er inkluderende og at vi ikke belaster familiene med ekstrautgifter i en tid hvor veldig mange strever med økte kostnader, legger hun til.

Høyre: – En grunnleggende gal beslutning

Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, reagerer kraftig på at byrådet nå innfører forbud mot skoleturer som er finansiert med dugnad og frivillig foreldreinnsats.

– Jeg måtte lese de nye retningslinjene én gang til da jeg fikk skolemelding fra skolen til sønnen min. Jeg hadde vansker for å tro at det var sant, sier han til Aftenposten.

Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg reagerer på dugnadsforbudet.

Han mener mange av skoleturene har som formål at elever skal lære om grusomhetene som ble begått av nazistene under andre verdenskrig.

– Turene til Hvite busser har gitt elevene mulighet til å diskutere og reflektere over den verste ugjerningen som har funnet sted i menneskehistorien, sier Solberg.

Han understreker at det trengs retningslinjer som kan motvirke ekskludering og at foreldre føler seg presset til å delta.

Likevel mener Solberg at et dugnadsforbud ikke er veien å gå.

– Vi kommer til å ta saken opp i bystyret. Vi håper at byråden innser at dette er en grunnleggende gal beslutning.