Regjeringen avviser Oslo-protester, sier ja til E18 vestover

Nå er det siste formelle hinderet for E18-utbyggingen i Bærum borte. Hvis de årlige milliardbevilgningene fra Stortinget kommer som planlagt, er det bare for Veivesenet å bygge.

Utbyggingen av E18 vestover ut av Oslo er det i særklasse mest diskuterte og omstridte veiprosjektet i Norge de siste årene. Nå realiseres det, til tross for Oslo-byrådets protester.

Regjeringen godkjente fredag områdereguleringen for ny E18 på strekningen Lysaker-Ramstadsletta i Bærum.

Oslo kommune fremmet innsigelse til reguleringsplanen og mente den fysiske løsningen på strekningen Strand-Ramstadsletta vil gi økt trafikk inn mot Oslo. Dermed ville den bryte med Parisavtalen, nasjonale klimamål, Oslo kommunes klimastrategi og Oslopakke 3, argumenterte byrådet i Oslo.

Dermed havnet saken hos kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Nå, snart ett år etter bystyrets innsigelse, har departementet gitt grønt lys for reguleringsplanen.

Byrådet beklager avgjørelsen

– Vi konstaterer at regjeringen ikke legger mer vekt på de faglige vurderingene de har fått fra Miljødirektoratet. Statens egne fagfolk bekrefter det samme som våre fagfolk i Oslo kommune, nemlig at planene slik de nå foreligger ikke er i tråd med Norges miljøforpliktelser og regjeringens egen klimapolitikk, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Områdereguleringen innebærer blant annet at E18 inn mot Oslo utvides fra to til tre felt. Det mener Johansen vil innebære økt trafikk og forurensning for Oslos innbyggere.

– Vi trenger mindre, ikke mer biltrafikk. Det er beklagelig at regjeringen ikke vil støtte oss i dette arbeidet, men i stedet legger opp til en økt trafikkbelastning for Oslos innbyggere, sier Johansen.

– Virkelig gode nyheter

For Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre, stiller det seg motsatt. Han har ventet på denne dagen.

– Dette er virkelig gode nyheter for både Oslo og Bærums befolkning, sier han.

Han minner om at utbyggingen også innebærer ny busstrasé og egen sykkelvei. I tillegg vil den åpne for boligbygging ved togstasjoner, fordi lange strekk skal legges under bakken.

– Det er veldig bra at regjeringen skjærer gjennom og godkjenner reguleringsplanen for E18. Det sikrer at vi kan komme i gang, sier Solberg.

Mener det vil gi bedre trafikkavvikling

Planen legger grunnlag for en sammenhengende utbygging av E18 med en kort tunnel på Stabekk og en lang tunnel mellom Strand og Høvik.

Den omfatter også ny tunnel mellom Gjønnes og E18, ny avkjøring til Fornebu, separat bussvei og separat sykkelvei.

Det er tettheten av tunneler og påkoblingen av E16 på E18 i tunnel under Sandvika som gjør at E18 er planlagt med tre felt i hver retning.

  • NYHETSANALYSE: Hvem leverer best på samferdsel, de rødgrønne eller de blå? Vi har undersøkt.

– Siste ord ikke sagt

Bent Høie (H), som er settestatsråd for kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i saken, mener planen vil gi bedre trafikkavvikling og mindre luftforurensning langs E18. Samtidig påpeker han at det må gjennomføres trafikkreduserende tiltak for å nå klimamålene og bøte på økt trafikk.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tviler imidlertid på at siste ord er sagt i saken.

– Vi mener det bør jobbes videre med planene, slik at man finner gode løsninger i Bærum, uten å utvide motorveien inn til Oslo, sier byrådslederen.