Oslo

Hemmelig rapport fra 2013 med kraftig kritikk av Oslos drikkevanns-sikring

Den internasjonale terrortrusselen gjør at byrådet i år bruker 18 millioner kroner for å øke sikkerheten rundt renseanlegget ved Maridalen.

demningerMaridalsvannet2-oHaq9q5fR6.jpg
  • Stein Erik Kirkebøen

Mens du må taste pin-koder og passere flere sikkerhetssluser for å komme inn i et vanlig kontorbygg, viser en rekke rapporter at sikkerheten rundt drikkevannet i Oslo er altfor dårlig.

Senest for to år siden fikk Vann— og avløpsetaten kritikk for IKT-sikkerheten. Det viser en hemmelig rapport fra 2013 laget av Kommunerevisjonen, som Aftenposten har fått tilgang til.

Rapporten er en av seks rapporter som er laget om vannsikkerheten i Oslo siden 2010.

Les også: - Dette er den hardeste kritikken jeg har fått som byråd

Abdullah Alsabeehg (Ap) reagerer: - Byrådet har ikke gjort nok med vannsikkerheten

Bonde demonstrerte sikkerhetsproblem i 1972

Allerede i 1972 demonstrerte en desperat Smøla-bonde at vannforsyningen til Oslo var sårbar for terror- eller sabotasjeaksjoner.

Hundre millarder liter vann blir renset inen i fjellet ved Oset hvert år. Vi drikker opp - og trekker ned - halvannet Maridalsvann i året.

Nesten 40 år senere, i 2011, ble det laget en rapport som avslørte store mangler rundt sikkerheten til byens vannforsyning. Rapporten er hemmelig og gradert etter Sikkerhetsloven.

Kode: 0-0-0-0

VG omtalte rapporten høsten samme år, og skrev blant annet at «uvedkommende med en mobil og et lett passord både (har) kunnet overta kontrollen av vannforsyningen og fysisk komme seg inn og forgifte vannet etter at det har vært gjennom rensing».

600.000 i Oslo-området kunne fått forgiftet vann eller blitt fratatt vannforsyningen.

Og passordet som sikret veien inn til Oslos vanntilførsel var ikke så vanskelig å gjette seg frem til, det skal ha vært det enkleste og mest brukte i hele mobilverdenen: 0-0-0-0.

Til VG sa avdelingsdirektør i Vann og avløpsetaten, Per Kristiansen, den gangen at bluetooth-teknologien, som gjorde systemet så sårbart, umiddelbart ble byttet ut så fort de fikk beskjed — før rapporten var ferdig.

«Uakseptabel risiko»

Det er store forhold og høy kvalitet på renseprosessen. Vann- og avløpsetaten kan behandle vann, kan den håndtere sikkerhet?

Mye vann har rent i Akerselva og i kommunens vannrør siden 2011, men sikkerheten rundt drikkevannet vårt er fremdeles ikke god.I 2013 kom kommunerevisjonen med en hemmelig rapport der det står at selv om Vann— og avløpsetaten har tatt problemet på alvor og iverksatt en rekke tiltak, så er det «ikke tilstrekkelig i lys av sårbarhetene som ble påpekt».

Den mente at «den beskrevne situasjon representerer uakseptabel risiko på kritiske områder».

Kommunaldirektør Eivind Tandberg i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel så det annerledes, og i et brev hvor han konkluderte med at rapporten «dessverre (har) begrenset direkte nytte».

«Klart feilaktig»

I tillegg til en rekke formalistiske innvendinger mot rapporten og dens grunnlag, mente Tandberg at det er «klart feilaktig» å gi inntrykk av at svakheter i vannforsyningen kan medføre vesentlig risiko for Oslos befolkning.

Han viste til at det ikke foreligger kjente eksempler på cyberangrep mot drikkevannsforsyning noe sted i verden, med mulig unntak for et vannverk i Illinois i USA som fikk ødelagt en vannpumpe etter at russiske hacker hadde brutt seg inn i dataanlegget.

Men rapportene om manglende sikkerhet fortsatte å strømme på.I fjor høst gjennomførte Norsk sikkerhetsmyndighet, på anmodning fra Vann— og avløpsetaten, en ny inntrengningstest som igjen avslørte klare mangler i sikkerheten.

Bystyrets kontrollutvalg som så alvorlig på resultatet at det sluttet seg til Kommunerevisjonen, og vedtok at det er «grunn til å stille spørsmål ved om etaten og byrådsavdelingen har tatt dette alvorlig nok og gitt det tilstrekkelig prioritet, samt om man besitter nødvendig kompetanse.»

Les: Dette svarer byråd Guri Melby (V) på kritikken.

Tar saken på alvor

— Oslos drikkevann er trygt. Men vi må likevel jobbe for å øke sikkerheten rundt det, sier byråd Guri Melby (V).

Guri Melby (V), samferdsels- og miljøbyråden, har blant annet har ansvaret for Oslos vannforsyning.

I siste instans rammes hun når kontrollutvalget spør om etaten tar vannsikkerhet alvorlig nok, og om den innehar kompetanse til å gjøre noe med det.

- Den hardeste kritikken

— Det er en alvorlig kritikk. Det er også den hardeste kritikken jeg har fått i mine to år som byråd, sier Melby.

— Vi vil aldri kunne eliminere all risiko. Etaten har blant over 30.000 kummer som både skal være lett tilgjengelige og sikre. Men vi må ha et sikkerhetsnivå som er akseptabelt.

- Har vi det?

— Den siste inntrengningstesten, som VAV ba om og Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjennomførte, viste at listen må legges enda høyere.

Har økt vaktholdet

Melby forteller at det er innført økt vakthold rundt anleggene. Dessuten er barrièrene blitt flere, og renseprosessene mer omfattende og bedre til å oppdage og fjerne forurensninger i vannet.

— For det første må vi innse at VAV tradisjonelt har hatt fokus på å rense og distribuere vann. Det er de gode på. Kanskje er de ikke like gode på sikkerhet. Derfor må vi hente inn kompetanse fra Beredskapsetaten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og eksterne eksperter, sier Melby.

18 millioner til økt sikkerhet

I år er det satt av 18 millioner til sikringstiltak, en plan for sikkerhetsarbeidet er under utarbeidelse og det er ansatt en egen sikkerhetsansvarlig med ansvar for objektsikring.

Melby vil øke sikkerheten rundt både de fysiske anleggene og dataprogrammene, men vil også jobbe for å få ansatte til å forstå at det er nødvendig med adgangskort, pinkoder, sikkerhetssluser og andre tiltak.

— Den tyngste biten er kanskje det mentale. Kanskje har det vært en sovepute både i byen, i landet og i resten av verden at ingen har angrepet vannsikkerheten og at man dermed ser sannsynligheten for at det vil skje, som liten. Det kan vi ikke slå oss til ro med, sier Melby.

Les også

  1. Vannet er trygt, sikkerheten kan alltid bli bedre

  2. 1972: Bonde helte gift i Oslos drikkevann

  3. Kverket nesten alt liv i Akerselva på én natt