Oslo

Nå skal Oslo Havn produsere asfalt i Ormsund

Oslo havn har lagt ned containerdriften på Ormsundkaia. Nå vil naboene ha fjordby på den attraktive sjøtomten. Oslo Havn skal produsere asfalt.

Ormsundkaia skal de neste to årene brukes til produksjon av asfalt (lengst unna). Søndre Bekkelagskai (nærmest) er definert som ventekai og brukes til lagring av biler som har kommet inn sjøveien før de fraktes videre ut til forhandlere i og utenfor Oslo.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Naboene på Bekkelaget, Selskapet til Bekkelagets Vel (SBV), har laget et forslag til hvordan Ormsundkaia og Søndre Bekkelagskai kan byutvikles.

Forslaget er sukret med eldreboliger ordinære boliger, barnehage, park, skole og svømmehall med vann varmet opp med biogass fra Bekkelaget renseanlegg på Ormsundkaia.

– Vi mener det må gjøres en ny vurdering av hva havneområdene faktisk brukes til. Det bør være et mål å optimalisere disse områdene med tanke på effektivitet, sikkerhet og miljø, sier Ragnvald Verdich, medlem av SBV.

Selskapet til Bekkelagets Vel har laget et forslag til hvordan man kan byutvikle Ormsundkaia og Søndre Bekkelagskai. Området er i dag regulert til havnedrift.
Slaget om Filipstad er i gang

SBV ønsker byutvikling på Ormsundkaia, som har flere hundre meter med sjøfront.

Selskapet til Bekkelagets mener det bør gjøres en uavhengig vurdering av hva havneområdene i Oslo brukes til.

Oslo vokser

Befolkningsveksten fører til at det trengs flere boliger, skoler, barnehager og svømmehaller. Havnevirksomheten er allerede lagt ned langs store deler sjøsiden. Kraner og containere er byttet ut med boliger, forretninger, kafeer og restauranter på Aker brygge, i Bjørvika og på Sørenga.

Slik skal Oslo få plass til 1 million innbyggere

Asfaltproduksjon på kaia

I Fjordbyplanen står det at Ormsundkaia skal ha havnedrift. Ormsundkaia har vært containerhavn i 33 år, men ved juletider i fjor flyttet containerdriften ut. En grus- og leireterminal ble etablert i april. Og i juni åpner et mobilt asfaltanlegg for drift i to år. Søndre Bekkelagskai brukes som biloppstillingsplass for nye biler som har kommet sjøveien før de klargjøres og sendes ut til forhandlere i og utenfor Oslo.

Forslaget som Selskapet til Bekkelagets Vel har laget for det 45 mål store området på Ormsund inneholder eldreboliger, skole, barnehager og svømmehall. Oslo Havn eier majoriteten av eiendommene.

Velforeningen mener det er dumt å etablere støyende og forurensende asfaltproduksjon i et område så nær bebyggelse og barneskole.

– Kan komme hele Oslo til gode

– Ormsundkaia og området rundt kan komme hele Oslos befolkning til gode hvis den byutvikles, sier talsperson i SBV Tillik Haustveit.

Forslaget ble presentert for bydelsutvalget i Nordstrand bydel før valget i fjor høst. Denne uken skal hun presentere det for arbeidsutvalget i bydelen.

Selskapet til Bekkelagets vel, her representert ved Ragnvald Verdich (f.v.), Tillik Haustveit og Mona Verdich, mener man bør vurdere å byutvikle Ormsundkaia og Søndre Bekkelagskai kan byutvikles.

– Men Oslo kommune trenger jo en havn, så det kan komme varer inn sjøveien?

– Vi mener Sjursøya, Kongshavn, Kneppeskjæret og Nordre Bekkelagskai, som i dag har havnedrift, har mer enn nok plass, men da er det viktig at disse områdene ikke fylles med bygg og tankanlegg som ikke er direkte relatert til Oslos havnebehov, sier Ragnvald Verdich.

Ønsker en uavhengig evaluering

Velforeningen mener det bør gjøres en uavhengig evaluering av hva havnearealene i Oslos brukes til og hvorvidt de virkelig kommer Oslo by vår til gode.

– Man må spørre seg om det er riktig måte å bruke sjønære og sentrale områder på havnedrift i en tid hvor Oslos befolkning vokser så kraftig, sier Verdich.

Verdich og Haustveit påpeker at Ormsundområdet er mye i bruk, også av folk som ikke bor der.

Konflikt mellom småbåter og havnedrift

– Badebryggen i forlengelsen av Ormsundkaia er mye i bruk av folk fra hele byen. Folk tar bussen fra byen for å bade her ute. Kajakklubben leier et område. I dag er det konflikt mellom havnedrift, store skip og padlere, badebrygge og småbåter. Hvis man flytter all havnetrafikk fra Ormsundkaia og byutvikler området kan hele Oslos befolkning nyte godt av denne verdifulle eiendommen, sier Haustveit.

– Kan man ikke bruke havneområdet på Ormsundkaia til byutvikling nå som kraner og containerdrift er flyttet til Sjursøya, havnedirektør Anne Sigrid Hamran?

– Reguleringsplanen har fastsatt en grense for hva som skal være havn og hva som skal byutvikles. Kaia er regulert til havnedrift, men det ligger et belte, en buffer, på innsiden av havnearealet. Vi skal opparbeide en park som er på 20 mål i dette området. Vi har invitert beboerne til å komme med innspill til hva som skal være i den parken og har engasjert en arkitekt. På resten av Ormsundkaia vil det fortsatt være havneaktivitet i tråd med Fjordbyplanen, sier Hamran.

– Men nå har dere jo inngått kontrakt med NCC, som skal ha produksjon av asfalt på Ormsundkaia. Er asfaltproduksjon virkelig havnevirksomhet?

– Ja, materialene til asfaltproduksjonen kommer inn med båt, blandes på kaia og kjøres rett ut til der det skal brukes. Byplankontoret og fylkesmannen har godkjent dette, sier Hamran.

Oslo Havn KF eier de fleste eiendommene i det 45 mål store området. Oslo kommune eier også noe eiendom der ute.

– Oslo vokser. Og nye områder må byutvikles. Hva tenker du om å overlate Ormsundkaia og området rundt til byutvikling og å ha all havnedrift på Sjursøya?

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran

Havnedirektøren: – Forholder oss til Fjordbyplanen

– Poenget at vi forholder til Fjordbyplanen. Og i Fjordbyplanen er området regulert til havnedrift. Vi kan heller ikke byutvikle nye områder nærmere kaia enn i dag. Da etablerer vi bare nye områder som kommer tettere på støyen fra havnen, sier Hamran.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG)

Byutviklingsbyråden: - Interessant forslag

– Jeg må forholde meg for reguleringsplanen for Sydhavna (Sjursøya og Ormsund, red.anm.), som ble vedtatt i 2009. Oslo skal være en havneby også i fremtiden. Men jeg har tittet på forslaget til Selskapet for Bekkelagets vel, og de har interessante tanker. Det er klart at sjøfronten er attraktiv i forhold til byutvikling; vi ser jo hvor vellykket det har vært med byutvikling langs havnefronten. Så det vil nok bli diskusjoner fremover om hva havnefronten skal brukes til. Så forslaget er interessant innspill, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

– Men Oslo Havn har jo erstattet kraner og containere med grusproduksjon og asfaltproduksjon. Er ikke det et signal om at man må ta en ny gjennomgang av hvor mye areal man skal bruke til havnedrift?

– Asfaltanlegget er jo bare midlertidig. Og ting endrer seg jo etter at reguleringsplaner er vedtatt og man ser hvor store behovene er. Befolkningsveksten er stor og det er behov for byutvikling i Oslo. Og dette er et attraktivt område. Så det er forståelig at mange har ønsker om hva som skal være der, sier Marcussen.

Hvem skal ut av Bygdøy allé - og hvem skal inn?Ny rapport: - La trikk og sykkel erstatte bil og buss i Bygdøy allé- Det skal ikke bli lettere å kjøre bil i Thereses gate

Les mer om

  1. Oslo
  2. Bjørvika
  3. Aker ASA