Venstre og Rødt vil oppheve omstridt utkastelsessak i Oslo

Oslo kommune har fått sterk kritikk etter at familien på syv ble kastet ut av en kommunal bolig i forrige uke. Venstre og Rødt krever vedtaket opphevet.

Hallstein Bjercke er gruppeleder i Oslo Venstre.

En familie på syv ble i forrige uke kastet ut av den kommunale leiligheten som de har bodd i de siste ti årene. Bakgrunnen er at familiefaren har tjent 15.000 kroner mer enn grensen for å ha rett på en slik bolig.

– Uansett om formalitetene er noen millimeter eller centimeter på feil side i regelverket, så skal det utvises et skjønn og humanitet, og i denne saken ser vi ikke at det er gjort det, sier gruppeleder Hallstein Bjercke i Oslo Venstre til TV 2 og får støtte av Rødt.

Tidligere har Aina Stenersen (Frp), som leder kommunens helse- og sosialutvalg, varslet at hun vil ta opp saken i bystyret. I tillegg vil ordfører Marianne Borgen (SV) ha en full gjennomgang av regelverket for kommunale boliger

Gamle Oslos bydelsdirektør Tore Olsen Pran har sagt til Avisa Oslo at han har forståelse for at utkastelsen er vanskelig for familien, men presiserte at det er gjort en helhetlig vurdering av familiens situasjon.

– Vi har vurdert det slik at familien ikke tilfredsstiller kravene til kommunal bolig. Dersom vi gir bolig til noen som ikke tilfredsstiller kravene, er det noen som har større behov for kommunal bolig som ikke får, sa Pran.