Akuttoperert etter legevakt-besøk

Liv Meldal (83) ble sendt hjem fra Legevakten Asker og Bærum med blindtarmbetennelse. Hun klaget aldri.

Liv Meldal (83) føler hun ble oversett av legen på Legevakten Asker og Bærum da hun ble sendt hjem med blindtarmbetennelse. Hun er takknemlig for at Sykehuset Asker og Bærum tok henne på alvor med en gang.
  • Lise Vangerud

Har du tips om denne saken? Send en e-post til 2286@aftenposten.no eller ring Aftenposten.no på 02286. Du kan også sende SMS/MMS til 2286.

«Ingenting er i veien med deg, Liv. Du er frisk du, Liv».

Det var ordene Liv Meldal ble møtt med da hun for tre år siden dro til Legevakten Asker og Bærum med sterke magesmerter, kvalme og feber. Legen sendte henne hjem med beskjed om å slappe av. Men smertene ga seg ikke. Noen timer senere oppsøkte hun samme Legevakten igjen og ble møtt av samme lege.

– Jeg spurte legen om det ikke kunne være blindtarmbetennelse, men det avslo han, forteller Meldal til Aften. Lenge insisterte hun på at noe var galt. Til slutt fikk hun overbevist legen om å bli videresendt til sykehuset. Der ble hun akuttoperert for blindtarmbetennelse.

– Viktig med gransking

Meldal er en av flere Aften har vært i kontakt med som har fått stilt gal diagnose av legevaktlege, men ikke klaget på det. For tre år siden var en 17 år gammel jente og en 71 år gammel kvinne døden nær etter at legevaktlegen ikke oppdaget blindtarmsbetennelse tidsnok. To andre som har tatt kontakt med Aften, har opplevd det samme.

Flere lesere er sendt hjem med blant annet beinbrudd og hjerneslag — uten å klage.

Ingrid Molstad (62) opplevde marerittet

128 leger går turnus

Nå har Statens helsetilsyn bedt Fylkeslegen om å granske Legevakten Asker og Bærum. Årsaken er alle klagesakene Helsetilsynet har fått mot Legevakten de siste årene. Klagene går blant annet på manglende og feil undersøkelse, manglende journalføring og dårlig legepraksis.

– Vi mener det er viktig at Fylkeslegen oppretter en tilsynssak. Klagene gir grunnlag for å sette spørsmålstegn ved helsepersonellet og organiseringen av Legevakten, sier fagsjef Anne Myhr i Statens helsetilsyn, som ikke vil kommentere enkeltsaker.

Fylkeslege Petter Schou forteller at det foreløpig ikke er avgjort når og om de kommer til å opprette en tilsynssak. Det vil bli diskutert i et internt møte 24. november.

– Få klager

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum ser positivt på at Helsetilsynet ønsker å gjennomføre et tilsyn ved Legevakten.

– Vi tar til etterretning at Helsetilsynet ønsker å gjøre dette. Det å få et tilsyn mot seg kan oppleves utfordrende, men ved at tilsynsmyndigheten gjennomgår og gransker våre tjenester, får vi nyttige tilbakemeldinger om mulige forbedringsområder, sier Nilsen.

Han mener Legevakten under tilsynet skal kunne vise at de har en god og seriøs legevakt.

– 20 klagesaker på tre år er ikke veldig mange klagesaker når vi i samme periode har hatt ca. 120 000 konsultasjoner, sier Nilsen.

–Bør bare ha spesialister

Legevakten Asker og Bærum har forbedringspotensial, mener Jesper Blinkenberg. Han er forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ved Universitetet i Bergen, og mener alle legene ved en legevakt bør være allmennleger.

Ved Legevakten Asker og Bærum er 80 av de 128 legene som jobber turnus fastleger. 48 er sykehusleger og selvstendig næringsdrivende. De har en turnus som gjør at de går en legevakt hver sjette uke.

– Det er viktig med god kompetanse hos legevaktene. Alle bør ha solid erfaring fra allmennlegevirksomhet og legevakt. Helst skal de være spesialister i allmennmedisin, sier Blinkenberg.

Han kan ikke kommentere enkelttilfeller ved legevakten, men forstår frustrasjonen til pasienter som er blitt sendt hjem uten den hjelpen eller behandlingen de har trengt.

– Det kan av og til være vanskelig å skille dem som har en alvorlig sykdom i tidlig fase og dem som har en sykdom som går over av seg selv. Men er man allmennlege skal man ha den kunnskapen som trengs, sier Blinkenberg.

Fastlegene som går i turnus ved Legevakten Asker og Bærum får betalt pr. pasient de behandler. Det er også tilfelle ved de fleste legevakter i landet. Blinkenberg og kompetansesenteret mener at denne ordningen bør fjernes, og at legene heller bør få betalt pr. vakt, slik man blant annet får ved legevakten i Oslo.

– Vi foreslår en fastlønnet legevakt. På den måten håper vi at man kan bruke mer tid på å behandle de som er alvorlig syke, sier Blinkenberg.

Les også

–Legevakten bør bare ha spesialister