Oslo kommune brøt loven 260.000 ganger. Politiet vil avvente etterforskning.

– Når noen bryter loven 260.000 ganger, må man forvente at politiet etterforsker saken, sier Marius Dietrichson i Advokatforeningen.

Toppledelsen i Oslo kommune har ansvaret for 260.000 lovbrudd, men foreløpig har det i liten grad fått konsekvenser for de involverte. Her Oslo rådhus.

Bakgrunnen er NRKs avsløringer om de massive bruddene på arbeidstidsbestemmelsene i ulike kommunale etater i Oslo. Ifølge internrevisjonen er det funnet 260.000 brudd i perioden 2017–2019.

Kommunen har selv omtalt over 32.000 av lovbruddene som så alvorlige at de vurderes som en risiko for helse, miljø og sikkerhet. I enkelte tilfeller hadde ansatte jobbet nærmere ett døgn i strekk.

Likevel vil ikke Oslo-politiet gå i gang med etterforskning. De vil la Arbeidstilsynet gjøre sine vurderinger først, og avvente om de eventuelt anmelder.

– Tilsynet kontrollerer og vurderer etterlevelse av arbeidsmiljøloven. Derfor lar vi først de vurdere eventuelle reaksjoner, sier påtaleleder Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt til NRK.

Veireno-sjef Johnny Enger ble i februar dømt til 120 dagers fengsel for 1080 brudd på arbeidsmiljøloven under den såkalte søppelkrisen i Oslo i 2017.

Det skjedde etter at Arbeidstilsynet anmeldte avfallsfirmaet for brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Veireno hadde kontrakt på avfallshåndteringen i Oslo kommune i 2017.

Søppelet fløt i Oslo i 2017 i forbindelse med den såkalte søppelkrisen. Renovasjonsselskapet Veireno brøt arbeidsmiljøloven i forsøket på å håndtere situasjonen, og toppsjef Johnny Enger ble senere dømt til fengsel for dette.

– Jeg blir forbannet og jeg blir veldig bekymret når jeg hører at arbeidsmiljøloven er brutt gang på gang, sa samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til Aftenposten den gang.

Senere har det blitt kjent at det har vært over 15.000 lovbrudd i etatene Berg har hatt ansvaret for.

Marius Dietrichson i Advokatforeningen reagerer på at politiet ikke viser større interesse for lovbruddene i Oslo kommune.

– Å vurdere straff for brudd på arbeidsmiljøloven er en del av politiets oppgave. Da må de også gjøre det når det offentlige bryter loven, sier Dietrichson til NRK.

Foreløpig har ikke lovbruddene i Oslo kommune fått noen konsekvenser for de ansvarlige i byrådet.