Klart for oppvask om arbeidstid i Oslo

Fredag må byråder og direktører i Oslo kommune møte til høring i rådhuset om overtidsbruk og de mange bruddene på arbeidsmiljøloven.

Fredag er det klart for høring om de mange bruddene på overtidsbestemmelsene i Oslo kommune. En rapport fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap) viser at mange av kommunens etater ikke følger reglene.

NRK avdekket i fjor høst at det har vært minst en kvart million slike lovbrudd siden 2016. Lovbruddene har særlig skjedd i renovasjonsetaten og sykehjemsetaten.

Onsdag melder kanalen at kommunens etatsdirektører i fem år har rapportert feilaktig om sine rutiner for kontroll av arbeidstid.

– Ikke bra nok

I 2012, etter å ha fått en smekk av Arbeidstilsynet for grove overtidsbrudd, sendte byrådet en detaljert instruks til hele kommunen med obligatoriske rutiner for kontroll av arbeidstid. Fra 2013 til 2017 måtte direktørene signere på om de fulgte instruksen.

Det har samtlige etatsdirektører svart ja på i alle årsberetningene.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har imidlertid gått gjennom rutinene. Hans rapport viser at en tredel av etatene ikke har rutiner, at mange av rutinene som finnes, først ble laget i fjor eller i år, og at kun 15 prosent har rutiner i tråd med instruksen.

– Det er ikke bra nok, sier byrådslederen til NRK.

Krav fra opposisjonen

Det er Høyre, Folkeaksjonen nei til mer bompenger og Fremskrittspartiet som har krevd at det holdes en egen høring i saken.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG), tidligere byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl (Ap), finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg (H), direktør i renovasjons- og gjenvinningsetaten Hans Petter Karlsen og etatsdirektør i sykehjemsetaten Helge Jagmann er blant dem som må forklare seg.