Her åpner den største samlingen skulpturarbeider av en norsk enkeltkunstner siden Gustav Vigeland

To år har det tatt Magne Furuholmen å ferdigstille Nordens største keramiske skulpturpark på Fornebu som åpner neste uke.

Som kunstner har Magne Furuholmen opplevd mer enn de fleste. Men ingenting slår det han holder på med ute på Fornebu nå.
  • Arve Henriksen

– Parken skulle etter planen stått ferdig i fjor høst. Forsinkelsen skyldes flere ting, blant annet bestilte oppdragsgiver flere skulpturer enn det vi i utgangspunktet ble enige om. I tillegg har det vært en del teknisk infrastruktur som har vært krevende, sier kunstneren Magne Furuholmen.

Han har nettopp lagt bak seg sin debut som styreleder under Festspillene i Bergen. Kun uker tidligere avsluttet a-ha sin ni måneder lange verdensturné.

Og innimellom alt dette har han hatt tankene rettet mot åpningen av sitt livs kunstprosjekt.

På oppdrag fra Kjell Inge Røkke og Aker har Furuholmen laget den største samlingen skulpturarbeider av en norsk enkeltkunstner siden Gustav Vigeland. Nærmere 50 keramiske enkeltelementer, deriblant verdens to største krukker på seks meter, to krukker på tre meter, 12 søyler på mellom to og fire meter og et tolv meter langt keramisk relieff, skal bære den over ti mål store parken ved det nye hovedkvarteret til industrikonsernet.

Kunsten til Furuholmen er laget for at publikum skal kunne bruke den, enten bare til hvile, som lunsjsted eller til lek.

– Ambisjonsnivået har vært å lage et solid fotavtrykk som ga området en karakter. Så har prosjektet vokst i omgang og kompleksitet, ting baller på seg. Det ligger også litt i prosjektets natur, sier Furuholmen.

Da ledelsen i Aker for snart to år ga oppdraget til Furuholmen, ble han servert et budsjett, uten dermed at oppdragsgiver fikk en skisse i retur over hvordan parken skulle bli til slutt.

Les også

Her lager Magne Furuholmen sin egen skulpturpark

– Det foreligger ikke mange skisser her. Det handlet mer om å skape en helhetlig stemning. Etterhvert som prosjektet skred frem har det sunket inn hos tiltakshaver at det kunne bli bedre og mer unikt ved å spre det litt rundt utover det opprinnelige arealet. Parken svinger nå fra det store monumentale til det mer subtile og bortgjemte, sier Furuholmen.

Parken er lagt mellom byggene til det nye hovedkvarteret til Aker Solutions på Fornebulandet. Det skal likevel være en park åpen for alle.

Alt det keramiske arbeidet er utført ved det anerkjente Tommerup Keramiske Værksted, to timers kjøring sør for København. Her er det blitt tøyd grenser. Aldri før er det blitt laget en større keramisk krukke i verden. Nærmere 60 tonn med leire er mye å håndtere, selv for erfarne dansker. Noe av skulpturene er også blitt brent flere ganger, for ikke å glemme logistikken når alt skulle fraktes til Norge.

Selv om ikke parken åpnes før torsdag 9. juni, er den allerede blitt tatt i bruk av de lokale.

– Målet har vært å lage en park som skal kunne oppleves på ulike vis på ulike tidspunkter, med vann om sommeren og damp på vinteren som et atmosfærisk element, i tillegg til belysning, sier kunstneren.

For Furuholmen har det vært viktig å lage en skulpturpark som skal fungere som en kontrast til den presise og stramme arkitekturen med stål og glass som utgjør det nye hovedkvarteret på Fornebu. Samtidig ville han lage skulpturer som publikum både kan gå og sitte på.

Les også

Rio-barn fikk skape kunst med Magne Furuholmen

– Jeg håper det blir en park til berikelse for dem som bruker den, sier Furuholmen.

Parken har fått navnet «Imprints». Som skal bety å sette avtrykk i noe mykt, eller sette varige spor etter seg. Samtlige skulpturer vil fremstå som et lite ordunivers i seg selv.

To av krukkene som allerede er heist på plass er seks meter høye og er verdens høyeste.

– Parken vil bære preg av ting som jeg har skrevet opp gjennom årene, tekster som har et poetisk element. Noen av dem tilhører låter jeg har skrevet, men det meste er frittstående engelsk lyrikk. Jeg har vel et sted mellom 5000 og 6000 upubliserte dikt, de er blitt liggende i påvente av et eller annet prosjekt, sier han. Parkarbeidet vil etter hvert også ende opp i bokform, hvor mange av diktene vil bli publisert i sin helhet.

At noen vil rynke på nesen over at nettopp han har fått oppdraget med å lage Nordens største keramiske skulpturpark, bruker han ikke energi på.
– Det kan jeg ikke forholde meg til. Det er det som skjer når du slipper et verk ut i offentligheten, det blir diskutert og ment noe om. Samtidig har jeg ikke laget en høflig park, i det ligger det at jeg nok legger hodet litt på blokken. Noen vil kanskje finne det interessant, andre vil kanskje ikke skjønne hva det har der å gjøre, sier han.

For Magne Furuholmen er den nye skulpturparken også en slags diktdebut. Kunsten har en rekke ulike bokstavkombinasjoner, ting som musikeren og kunstneren har skrevet gjennom årenes løp.

Hos ledelsen i Aker-selskapet Fornebuporten er forventningene store til det ferdige resultatet. Aker har brukt over 200 millioner kroner bare på uteområdet her, da er kunsten holdt utenfor. Hvor mye de betaler Furuholmen, holder de for seg selv.

– Prosjektet er blitt mer omfattende og dyrere enn først antatt, i og med at vi bestilte flere skulpturer. Likevel mener vi at vi får mye igjen for disse pengene, denne parken tilfører noe ekstra til området, sier Torstein Storækre, administrerende direktør for Fornebuporten AS.

Det keramiske arbeidet har Furuholmen gjort ved Tommerup Keramiske Værksted sør for København. Innehaver Esben Lyngsaa Madsen (th) har vært med under monteringen på Fornebu.

I fjor sommer flyttet de første ansatte inn i Akers nye hovedkvarter i Fornebuporten, tegnet av Dark arkitekter ved Haakon Hilland. Totalt vil 2500 ansatte han sine arbeidsplasser i det nye hovedkvarteret, og dermed også få et nært forhold til den nye skulpturparken. Det har vært viktig for ledelsen.

– Parken vil uten til gi dette området en helt ny dimmensjon. Forventningene blant de ansatte er i alle fall veldig store, sier Storækre.

Det er ikke første gang at Magne Furuholmen jobber på oppdrag for finansmannen Kjell Inge Røkke. Furuholmen har tidligere designet et 3600 m2 stort seil på Røkkes 66 meter lange seilbåt. Han har dekorert Aker Solutions' bygninger på Fornebu, og i 2013 laget han et 12 meter høyt tuntre i stål til Røkkes hytte på Oppdal. Men disse prosjektene er småting, målt opp mot det han holder på med nå.