Ble lei av å vente på søppelbilen. Leide inn egen container

Da søppelrommet ble så fullt av papiravfall at de ikke kom inn, hyrte sameiet inn egen container. Nå krever det at kommunen betaler.

Raul Retegan sørget for å tømme søppelrommet hvor papiravfall hadde hopet seg opp i over en måned. Klikk på bildet og se hvordan det var - og hvordan det ble
Sånn var det....
... og sånn ble det. Tirsdag ettermiddag var ordenen gjenopprettet i søppelrommet til Konows gate 83.

– Ingen har vært hos oss og hentet papir siden slutten av september. Det fløt overalt. Det ble så mye papiravfall at vi ikke kom inn i rommet. Vi har sendt Renovasjonsetaten utallige henvendelser pr. e-post og SMS, men ingenting skjedde, sier styreleder Erik Mørch i sameiet Konows gate 83.

Da de ble lei av å vasse rundt i rotet, tok styret kontakt med sameiets driftsoperatør som leide en container og ryddet rommet.

Ryddet i tre timer

Dermed ble det igjen orden på sakene.

Da Aftenposten kom på besøk tirsdag ettermiddag kunne Raul Retegan fra Bygårdsservice stolt vise frem et eksemplarisk søppelrom hvor kassene sto på rekke og rad og det var lett å ta seg frem.

Tre timer brukte Raul Retegan fra Bygårdsservice med å flytte papiravfallet fra søppelromemt i Konows gate 83 og ut i den innleide kontaineren.

– Jeg er ikke helt ferdig, jeg har ikke spylt ennå, men alt papiravfall er borte. Det tok meg tre timer å tømme rommet for papiravfall og få det over i den innleide containeren, sier han som kan fortelle om tøffe dager.

– Ja, jeg jobber for flere gårder og sameier her i strøket, og det har vært mye å gjøre. Avfallshentingen har etter hvert gått seg til ganske greit, men papir er blitt liggende og hope seg opp mange steder, sier Retegan.

Papir henger etter

Aftenposten har fått henvendelser fra flere steder i byen som forteller om det samme, papir – noen steder også husholdningsavfall – som ikke blir hentet og dermed hoper seg opp.

Renovasjonsetaten er åpenbart klar over situasjonen. I statusen den sendte ut mandag, uttalte direktør Pål A. Sommernes: «Vi fortsetter å prioritere innsamlingen av papir, papp og kartong, og utviklingen er positiv. I uke 43 ble det samlet inn 539 tonn papiravfall, mot 411 tonn uken før. Vi ser effektene av alle de positive tiltak vi har iverksatt, og er enda nærmere nivået for en normal innsamlingsuke».

Prioriterer husholdningsavfall

– Av åpenbare hygieniske grunner har vi valgt å prioritere husholdningsavfallet, det er viktigst å få bort. Der er vi nå nær normaltilstanden. Derfor kan vi sette enda større ressurser inn på henting av papiravfall, utdyper kommunikasjonsdirektør Tone Dalen i Renovasjonsetaten.

«Avkorter innbetaling»

Men i Konows gate 83 hadde de ikke tid til å vente på «normaltilstanden».

- Nei, vi var nødt til å gjøre noe, sier formann Mørch.

– Det koster penger?

– Ja, men vi vil avkorte neste innbetaling av kommunale avgifter med tilsvarende.

«Vi anbefaler oslofolk å være tålmodige»

Aftenposten har spurt Renovasjonsetaten hvordan den vil reagere på en slik fremgangsmåte, vil den dekke abonnentenes utgifter til å få fjernet avfallet etaten ikke har hentet på ukevis?

I en e-post svarer etaten:

«Spørsmålet om det foreligger et erstatningsansvar må alltid avgjøres etter en konkret vurdering. Med andre ord, abonnenten må sende inn krav som Oslo kommune, Renovasjonsetaten, vil saksbehandle. Vi anbefaler oslofolk å være tålmodige. Avfallet vil bli hentet».

Til abonnenter som ikke har hatt utlegg til fjerning av avfall, men som mener de har krav på avslag i renovasjonsavgiften, har etaten følgende svar:

«Renovasjonsetatens vurdering er at det ikke foreligger et rettslig grunnlag for å gi reduksjon i avfallsgebyret for kommende terminer i forbindelse med den situasjon som nå har oppstått i Oslo kommune».

Onsdag formiddag kan Renholdsetaten fortelle at det ble satt ny rekord på mandag; da ble det samlet inn 582 tonn husholdningsavfall. Dette er det klart høyeste dagstallet siden Veireno AS overtok innsamlingen 3. oktober.