Oslo

Dronning Eufemias gate skal bli en tryggere sykkelgate

Rød asfalt var ikke nok. Statens vegvesen jobber med å finne løsninger som skal gjøre det tryggere å være syklist i Dronning Eufemias gate. Sykkeldirektøren i Oslo kommune bistår med ideer.

Syklister føler seg utrygge i Dronning Eufemias gate, også etter at Statens vegvesen la på rød maling i fjor høst. Statens vegvesen jobber med å finne ytterligere tiltak som kan gjøre det tryggere å sykle gjennom paradegaten i Bjørvika. Sykkelpatruljen i Oslo kommune bistår med å finne løsninger på den statlige veien.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Aftenposten og Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedreGå inn på vårt digitale kartog fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel. Følg sykkelpatruljen på Facebook HER!


Sykkelpatruljen logo 1sp 46mm.ai

Syklistene føler seg utrygge i paradegaten gjennom Bjørvika. Sykkeldirektøren i Oslo kommune, Rune Gjøs, vil bistå Statens vegvesen med ideer til løsninger. — Vi er ikke fornøyd med løsningen for syklister i Dronning Eufemias gate i det hele tatt. Hadde den vært planlagt i dag, hadde den vært bredere. Vi ønsker finne ut hva som kan gjøres for at gaten kan bli bedre for syklistene, sier Gjøs.

Gjøs har nylig sendt brev til Statens vegvesen, som eier gaten, for å bedre sikkerheten. Han har fått inn mange innspill til hvordan gaten kan bli tryggere for syklistene. Nå vil han lage en mulighetsstudie i samarbeid med Statens vegvesen. Målet er å samle forslagene og vurdere om det er mulig å gjennomføre tiltak på kort og lang sikt.

Smale sykkelfelt i bred gate

Dronning Eufemias gate i Bjørvika åpnet våren 2014, hele 43,2 meter bred. Til tross for god bredde tar trikketrasé, kjørefelt, kollektivfelt og brede fortau på begge sider mesteparten av plassen. Sykkelfeltene er kun 1,5 meter brede.

Statens vegvesen innrømmer at feltene er i smaleste laget. «Det er plass til sykkelfelt, men det blir trangt», sa Statens vegvesens Ian Markey til aftenposten.no våren 2014.

Gaten er dimensjonert etter den standarden som gjaldt på planleggingstidspunktet, i 2003.

Plastret med rødt belegg

afp000843517-o_45MaQkfh.jpg

Sykkelfeltene ble malt røde i fjor høst.— Siden gaten er ferdig bygget, er det begrenset hva vi kan gjøre. Så nå maler vi feltene røde for å gjøre det sikrere for syklister å sykle der, sa Jon Øyvind Johannesen, overingeniør i Statens vegvesen, til Aftenposten høsten 2014. Ifølge Statens vegvesen hadde sykkelfeltene vært en halvmeter bredere, altså 1,8 meter brede, om de hadde blitt planlagt i dag.

Rød maling holdt ikke

Rød maling var ikke nok. Sykkeldirektør Rune Gjøs får fortsatt daglig innspill fra utrygge syklister. Problemene handler blant annet om at sykkelfeltene er smale, at bussene da kommer tett på og sykkelfelt med biltrafikk på begge sider.

- Dronning Eufemias gate er det prosjektet vi har fått flest tilbakemeldinger på; mange føler seg utrygge, sier Gjøs.

Han håper Statens vegvesen og Oslo kommune kan finne løsning sammen.

— Vi ønsker å se om det er mulig å få til løsninger som også er økonomisk gjennomførbare, både grep som kan gjøres straks og mer langsiktige løsninger. Vi har fått mange konkrete forslag til hva som kan gjøres, sier Gjøs, og understreker at Sykkelprosjektet har et godt samarbeid med Statens vegvesen.

Trolig noen løsninger før sommeren

Ing-Cristine Ericson, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, er godt kjent med utfordringene i Dronning Eufemias gate.

- Vi har sagt at vi vil se på gaten sammen med Oslo kommune. Vi skal nå sette oss ned sammen og se hvilke muligheter som finnes. Vi regner med å komme i gang med dette i neste uke, når folk er tilbake fra vinterferie, sier Ericson.

Hun påpeker at Statens vegvesen også har jobbet med å finne løsninger den siste tiden, uavhengig av Oslo kommune.

— Vi har noen mulige løsninger på blokken, men det gjenstår å diskutere detaljer og å tegne opp. Vi håper å ha noe sikring på plass før sommeren. Løsninger som er mer krevende kan det ta litt lengre tid å få på plass, sier Ericson.

Les også

 1. Syklister er uønsket i Oslos nye paradegate

 2. Paradegaten blir rød, men fortsatt for smal

 3. Oslos nye sykkelfelt bygges etter gamle mål

 4. Her er de fem verste stedene å sykle i Oslo

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Sykkelpatruljen