Går ikke til sak mot Statsbygg fordi de frykter økonomiske konsekvenser

Denne uken blir avtalen om det nye regjeringskvartalet signert. Det skjer etter at Team G8+, som tapte arkitektkonkurransen, likevel ikke går rettens vei.

Lars Haukeland, talsmann for Team G8+ og partner i LPO arkitekter
  • Arve Henriksen

I løpet av denne uken, trolig allerede onsdag, skriver Statsbygg kontrakten med vinnerne i Team Urbis om å utvikle det nye regjeringskvartalet. Det skjer etter at G8+ har bestemt seg for ikke å be om en rettslig forføyning, som ville ha kunne stoppet Statsbygg fra å signere avtalen med Team Urbis.

– Risikoen er rett og slett for høy. Konsekvensen av en slik rettsprosess er at hele regjeringskvartalet kan bli satt på vent, og i verste fall versere i retten i flere år. Vi risikerer å bli erstatningsansvarlig for hele forsinkelsen og det kan ingen bære, sier Lars Haukeland, talsmann for Team G8+ og partner i LPO arkitekter overfor Aftenposten.

I midten av oktober leverte G8+ inn en klage på Statsbygg for det de mente var et brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. De mente vinnerlaget Team Urbis hadde fått informasjon som ga dem fordeler i konkurransen, og at flere jurymedlemmer var inhabile. Statsbygg avviste klagen.

Ikke gitt opp

– Gikk dere litt for høyt på banen?

– Vi var nødt til å ta denne saken, og mener at konkurransen har vært i strid med kravene til likebehandling og forutberegnelighet. Vi kommer fortsatt til å vurdere rettslige prosesser, men det må vi bruke litt tid på. Vi kan enten bringe saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), eller anlegge erstatningssøksmål.

– Er dette en ripe i lakken for G8+?

– Jeg er sikker på at det ikke er det. Vi måtte ta denne saken, norske arkitektkontorer satser millioner av kroner i egeninnsats i slike offentlige konkurranser. Regjeringskvartalet er den største satsingen som noen arkitektgruppering til nå har gjort. Derfor er vi helt avhengig av at prosessene er ryddige.

– Tror du Statsbygg har tatt noen lærdom av dette?

– Det er jeg helt sikker på. Dette er ikke vært noen grei sak for noen av partene, men den måtte på bordet. På kort sikt kan denne være ubehagelig for Statsbygg. På lang sikt peker den fremover mot bedre løsninger.

Klagen førte ikke frem: Statsbygg avviser klagen på arkitektkonkurransen om regjeringskvartalet

Vinnerutkastet til Team Urbis

Åpner for mer innsyn

– Hvor stor ville de økonomiske konsekvensene ha vært for dere å ta saken til retten?

– En rettsprosess for å stoppe tildelingen vil være svært kostbar og ressurskrevende selv om vi har en god sak. Vi vil ville i tillegg ikke ta ansvar for en sak som vil forsinke Regjeringskvartalet. Men det viktigste er at vi kunne risikere å bli stilt erstatningsmessig ansvarlig for de store kostnadene ved å forsinke prosjektet.

Avviste G+8: Statsbygg avviser klagen på arkitektkonkurransen om regjeringskvartalet

Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, er lettet over at prosessen nå kan gå videre.

– Vi tar dette til etterretning, og er fornøyd med at vi kan gå videre med arbeidet som planlagt. Samtidig tar vi gjerne en dialog med G8+ hvis de har ytterligere behov for innsyn og forklaringer.

– Er uansett denne saken en liten ripe i lakken for Statsbygg?

– Vi tenker ikke nødvendigvis det. Vi er forberedt på at vi skal kunne dokumentere og begrunne de valgene vi har gjort. Samtidig tenker vi at det er greit at folk bruker sin rett til å klage og be om innsyn. Det er del av å være offentlig byggherre, sier han.

Lettet vinner

Teamleder Gudmund Stokke i Team Urbis er lettet.

– Vi gleder oss til å komme igang med å gjøre dette til et skikkelig bra prosjekt.

– Har denne saken skapt vondt blod mellom arkitektkontorene?

– Nei, jeg tror ikke det. Flere av disse er omgangsvenner av meg og vi diskuterer saken over en god middag. Dette er en sak som vi har forholdt oss til på hver vår måte. Her har det vært mange særdeles dyktige arkitekter som har vært med på å lage flotte prosjekter. Så var det vi som vant. Det er vi glade for, sier han.

Camilla Moneta, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund understreker overfor Aftenposten at kompleksiteten i denne saken har vært av en slik art at det ville vært uryddig av NAL å ta parti.

– Dette er nå juridiske vurderinger som ligger utenfor NALs rolle, sier hun.

Adapt fra arkitektteamet Team Urbis ble vinnerne av plan- og designkonkurransen til nytt regjeringskvartal