Nå skal retten avgjøre om Y-blokken får stå inntil videre

Kan Statsbygg fortsette rivingen av Y-blokken, eller må arbeidet utsettes til den bebudede rettssaken senere i år?

Byggegjerdene er allerede på plass utenfor Y-blokken. Nå skal Oslo tingrett avgjøre om Statsbygg kan fortsette rivearbeidet eller om de må stoppe.
  • Arve Henriksen

Det er temaet for rettsforhandlingene som starter i Oslo tingrett torsdag. I to dager skal advokat Berit Reiss-Andersen på vegne av Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen forsøke å få til en midlertidig forføyning. De vil hindre at Y-blokken blir revet før saken er blitt behandlet i retten senere i år.

Motpart er Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Retten må foreta en vurdering om denne saken haster. Svaret er opplagt, Statsbygg er i ferd med å rive bygningen. Da blir det min oppgave å sannsynliggjøre at vi har rett i at det er blitt begått feil i planprosessen i denne saken. Dermed kan ikke retten nå se bort ifra at vi kan få medhold når hovedsaken kommer opp, sier Reiss-Andersen til Aftenposten.

En såkalt forføyningssak er en konsentrert utgave av selve hovedkravet i den varslede rettssaken. Denne vil imidlertid ikke komme opp før rett over sommeren. Derfor haster det ifølge Reiss-Andersen å få retten til å vurdere argumentene til saksøkerne. I verste fall kan Y-blokken allerede være revet før saken kommer opp. Det er grunnen til at Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen vil at retten skal pålegge Statsbygg å stanse rivingen inntil hovedsaken kommer opp.

– Hvis retten ikke vedtar en midlertidig forføyning, vil det da være grunnlag for en rettssak senere i år?

– Det er noe vi får ta et standpunkt til når den tid eventuelt kommer, sier Reiss-Andersen.

Les også

Ingen får foto-dokumentere innsiden av Y-blokken før den rives

Etter at både Sivilombudsmannen og fylkesmannen avviste klagene på rivingsvedtaket, valgte Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen i mars å stevne staten. De mener at både reguleringsplanen og rammetillatelsen for riving er ugyldig.

Advokat Berit Reiss-Andersen skal føre saken mot Statsbygg og kommunal- og moderniseringsdepartementet, på vegne av Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen.

– Nå driver ikke jeg med bygningsrett til vanlig, men jeg vil likevel påstå at dette er en spesiell sak. Rettslig har denne saken også noen likhetspunkter med ønsket om vern av Husebyskogen i forbindelse med byggingen av den amerikanske ambassaden, sier Reiss-Andersen.

Kortversjon

Dag én i rettssaken vil gå med til innledningsforedraget til advokat Berit Reiss-Andersen, mens motparten får fredagen til disposisjon. Blant vitnene finner vi representanter fra Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen, samt Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det vil samtidig bli en veldig spesiell dag i retten. På grunn av Korona-situasjonen må vi holde to meters avstand og hver av partene får kun være representert med fire personer. Dette i tillegg til dommeren, sier Reiss-Andersen.

Det betyr at pressen må følge forhandlingene via en videolink fra kl 09.15 torsdag. Svaret fra retten kan trolig ventes ut i neste uke. 1

Les også

Statsråd Nikolai Astrup (H): – Y-blokken skal rives, og det skal skje nå

Spesiell sak

Motparten er representert ved advokat Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten.

– Staten mener naturlig nok at reguleringsplanen og rammetillatelsen er gyldig. Dette vedtaket er et resultat av en lang og grundig prosess med en utstrakt grad av åpenhet og medvirkning hvor alle hensyn har vært fremme. Det gjelder også vernehensynet, sier Hjetland til Aftenposten.

Les også

Y-blokken: Nei, nå får det være nok! | Andreas Slettholm

Advokat Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten.

– Hvor spesiell vil du si denne saken er rettslig?

– Den er spesiell i den forstand at vi ser en stadig større grad av rettsliggjøring av det som før ble ansett som politikk. Men vi er vant til å føre saker som ligger i grenselandet mellom jus og politikk, sier Hjetland.

Statsbygg er allerede i gang med det de kaller forberedende arbeider med tanke på å rive Y-blokken.

– Men det vil ikke være foretatt noen form for «irreversibel riving» når Oslo tingrett behandler spørsmålet om midlertidig forføyning, sier Pål Weiby, kommunikasjonsansvarlig for det nye regjeringskvartalet i Statsbygg.