MDG-byråden snur: Dropper å stenge vei etter protester

Byrådspartner Ap kjente ikke til planene, og lokalpolitikerne var ikke blitt hørt.

Slik ser deler av Kongsveien ut. Fortauet har ikke plass til syklister, og veibanen har ikke plass til sykkelfelt. Slik blir den værende ennå noen år, byrådet er i tenkeboksen om hvordan den kan bygges om.

– Dette er et strakstiltak for sykkel i koronatiden som jeg er veldig glad for at vi får på plass, sa samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) til Aftenposten i forrige uke.

Lørdag annonserte han at Kongsveien skulle stenges for gjennomkjøring i rushtiden som et prøveprosjekt frem til slutten av september.

Den gamle veien, som går fra Oslo sentrum og opp til Ekeberg og Nordstrand, har vært et problem lenge. Deler av den er rett og slett for trang for syklister, fotgjengere og bilister samtidig. Mange vegrer seg for å sykle der. Men planene om å bygge den om er stadig blitt utsatt.

Stengingen vakte sterke reaksjoner hos mange lokalt. Lokalpolitikerne i bydelsutvalget var ikke blitt hørt i forkant. Også de borgerlige reagerte kraftig, og det samme gjorde Aps lokallag på Nordstrand.

Det ble stilt spørsmål ved hvordan et tiltak som kan føre til at flere reiser kollektivt, var et koronatiltak.

Utsetter prøvestengningen

Arild Hermstad (MDG) er for tiden vikarierende dobbeltbyråd: Begge MDGs byråder – Lan Marie Berg og Hanna Marcussen – er i permisjon.

Aftenposten ba tirsdag om et intervju med Hermstad om kritikken. Et døgn senere kom i stedet svaret i en pressemelding.

Hermstad snur 180 grader. Prosjektet avblåses.

– Det er helt nødvendig å bedre forholdene for syklister og gående i Kongsveien, og vi vurderer Bymiljøetatens forslag om prøvestengning som et positivt grep. Samtidig er det svært viktig for oss å ivareta smittevernet i kollektivtrafikken og sikkerheten i hjertesonene rundt de lokale barneskolene, og derfor har vi landet på utsette prøvestengningen i denne omgang, sier Hermstad i pressemeldingen.

Les også

«Bilfritt byliv er villedende markedsføring», skriver Andreas Slettholm i denne kommentaren

Ap: – Dette kom brått på oss

Før snuoperasjonen ble kjent, snakket Aftenposten med Frode Jacobsen, gruppeleder for Ap i bystyret. Han la ikke skjul på at han ikke kjente til stengningen før avgjørelsen fra byrådspartneren ble presentert offentlig.

– Dette kom brått på oss. Vi var ikke klar over det, sa han.

Han varslet at han hadde stilt noen spørsmål om saken som han ventet svar på.

– Jeg forstår reaksjonen fra lokalbefolkningen og stiller meg også undrende til dette vedtaket, sa han også.

Med en stengning av Kongsveien hadde dette vært nærmeste omkjøringsvei.

Gikk rett til byrådet med forslaget

En av dem som reagerte kraftig, var Asbjørg Lyngtveit, leder i Nordstrand Ap. Hun forteller til Aftenposten at hun allerede i vår ble kontaktet av MDG lokalt, som luftet forslaget.

– Jeg vendte tommelen ned på grunn av koronasituasjonen, sier hun.

Deretter hørte hun ikke mer – før hun leste om det i lokalavisen. MDGs lokallag hadde tatt opp saken direkte med «sin» byråd fremfor å gå veien om bydelsutvalget, forteller de til Nordstrands blad.

Lyngtveit kaller fremgangsmåten «veldig uryddig».

Les også

MDG ønsker ny motorveitunnel i Oslo – kjemper imot det samme i nabokommunen

Ville sende bilistene inn på småveier

Normalt kjører det i snitt det rundt 5000 biler daglig på den 2 kilometer lange strekningen. I Oslo-sammenheng er dette bare en middels trafikkert vei.

En opptelling kommunen har gjort, viser at det antagelig er færre nå. I perioden 25. mai til 7. juni har i snitt bare 450 biler passert kl. 07.00–09.00 og 640 biler kl. 15.00–17.00.

Problemet, sett med bilistenes øyne, er at det ikke finnes gode alternativer. Enten må man kjøre en rundt 6 kilometer alternativ vei (målt fra forbudsskiltet), eller man må kjøre ned bratte boligveier uten fortau og med stedvis plass til bare én bil i bredden.

Dette er i tillegg veier hvor det bor mange. Langs Kongsveien er det bare noen få boliger.

Lars Petter Solås sitter både i bydelsutvalget på Nordstrand og i Frps bystyregruppe. Han spør hvorfor saken ikke er blitt utredet eller tatt opp lokalt og hvordan det kunne kalles et koronatiltak.

– Frp mener at man her starter i feil ende. Man må gjøre gode vurderinger og undersøkelser før man gjennomfører tiltak. Jeg er som lokalbeboer, enig i at Kongsveien ikke er en vei etter dagens standard. Men nettopp derfor må vi ha gjennomtenkte løsninger, sier Solås, som håper at en senere stengning heller ikke vil være bra.

I pressemeldingen legger Hermstad ansvaret for planen om å prøvestenge veien på Bymiljøetaten i kommunen.

– Vålerengatunnelen er stengt fra 8. juni, og det er allerede fullt på kollektivtransporten, noe som gjør at vi frykter at konsekvensen av en stenging nå vi bidra til økt, ikke redusert smittefare, sier Hermstad.

Les også

Sykkelreparatør: Byrådets gratis sykkelservice ødelegger for små verksteder

Høyre: Ingen skam å snu

Øystein Sundelin, Høyres gruppeleder i bystyret, hadde planer om å ta stengningen opp i bystyrets spørretime.

– Vi er glade for at byråden har tatt tilbakemeldingene på alvor. I denne saken er det ingen skam å snu, sier Sundelin.

Øystein Sundelin (H) er glad for at Kongsveien ikke stenges likevel.

Han presiserer at også Høyre ønsker at flere skal sykle og gå, men det må være frivillig.

– Jeg fikk tilbakemelding fra mange som rett og slett ikke forsto logikken til byrådet. Hvorfor skulle færre ønske å reise kollektivt fordi det ble vanskeligere å kjøre bil? Det er bra at byrådet er opptatt av smittevern, men her bommet de, sier Sundelin.

– Samme dag som Kongsveien etter planen skulle ha stengt, har dessuten 90.000 Oslo-elever første feriedag og presset på kollektivtilbudet reduseres automatisk, legger han til.