Oslo

Nye planer åpner opp for operaen

Museum. I det stille har tidligere byråd Grete Horntvedt (H) og Ap/SV prøvd å finne en løsning for den inneklemte operaen. Horntvedt vil bygge nytt, lavt Munch-museum på tomten innenfor.

<haf>Horntvedts idé: </haf>Munch-museet flyttes til et nytt, lavere og mindre bygg på den ene tomten. Deler av arealet kan legges under bakken. Bygningen skal bidra til liv og aktivitet på gateplan og en langt åpnere inngang til Bjørvika og operaen. Horntvedt presiserer at bygningen på tegningen er for stor.
  • Forf>
  • <forf>hilde Lundgaard <

Mange har steilet over planene om å bygge to åtteetasjers forretningsbygg mellom den nye operaen og hovedgaten Nyland allé.Grete Horntvedt (H) var kommet langt med et alternativt forslag før hun måtte gå fra jobben som byråd for byutvikling tidligere i høst.I tillegg har Ap og SV hatt møter med Olav Thon, Operaen, operaarkitektene i Snøhetta og sine partifeller i Storting og regjering. Også de lanserer nå et forslag de mener kan løse floken.

Horntvedts plan

Horntvedt understreker at hun ikke har tenkt å drive politikk fra sidelinjen fremover.— Men i denne saken er folkeopinionen åpenbart på operaens side. Dette er et kjerneprosjekt i byutviklingen i Oslo, faktisk i hele Norge. Vi må ikke trå feil fordi vi stirrer oss blind på pengene, sier hun og foreslår følgende:* Forretningsbygget mot øst fjernes og erstattes med nytt, lavt Munch-museum* Deler av Munch-bygget legges under bakken.* De fleste av kvadratmeterne tomteeier Hav eiendom da "mister", får de i stedet bygge på Sørenga, gjennom LPOs forslag for området.Arkitektfirmaet A38 har illustrert hvordan et nytt Munch-museum i Bjørvika kan se ut. Horntvedt understreker at bygget må bli betydelig mindre enn på illustrasjonen.- Museet trenger et nybygg. Det ville skape mye liv på gaten og i tillegg sørge for et tungt kulturinnslag sammen med operaen og kulturøya Snelda rett sør for operaen, sier hun.

Ap/SVs plan

Ap og SV har det samme hovedmålet som Horntvedt, å åpne opp mer mellom operaen og Jernbanetorget. Men de lanserer et annet grep.* Mest mulig av det omstridte forretningsbygget kjøpes fri.* Bidrag fra Olav Thon og "overskuddet" fra operabygget legges inn (kalkyler viser at operaen blir 500 millioner kroner billigere enn Stortinget har tatt høyde for).* De kvadratmeterne som må bygges for å erstatte det tapte arealet bak operaen, legges til Havs tomt foran Børsen.

— Det helt avgjørende er å skape mer luft og rom rundt operaen. Vi har litt tid på oss og må få til en god prosess, sier SVs gruppeleder Knut Even Lindsjørn.Han skal om kort tid møte sin partifelle, administrasjonsminister Heidi Grande Røys, som forvalter Bjørvikaavtalen på statens vegne.- Hun er mer enn villig til å gå i dialog med Oslo kommune. Da er det viktig at bystyret etterhvert kan stå samlet. Her må vi presse staten for penger.Rina Brunsell Harsvik (a) understreker at de håper å kunne kjøpe fri det meste av tomten.- Det vi eventuelt må flytte, vil det være langt bedre å plassere ved børsen, som opprinnelig tenkt. Det er fra Jernbanetorget de fleste vil møte operaen.

Høyre med på laget

Høyres fraksjonsleder Stian Berger Røsland bekrefter at også Høyre er innstilt på å gi operaen mer rom. Han har større sans for å flytte kvadratmetre til Sørenga enn til børsen.- Vi må ikke erstatte én tabbe med en annen og tette sikten fra vest, sier han.Operaarkitektene i Snøhetta har sagt stadig tydeligere ifra om at de er svært lite glade for de planlagte naboene. De er desto mer fornøyde med debatten.- Vi oppfatter at det er tverrpolitisk enighet om at vi må besinne oss. Det er veldig positivt at både politikere, medier og publikum synes å være enige om at vi må redusere bebyggelsen på den ene tomten, sier arkitekt Tarald Lundervall.Han vil ikke blande seg for mye i de ulike løsningene, bortsett fra at han er skeptisk til å bygge mye mer ved børsen.- Vårt mantra er: Få vekk det ene bygget, eller bygg noe helt lavt. To nye planer for operaens nabotomt - hvilken er best?

Si din mening i kommentarfeltet under.

Les også

  1. Vil kjøpe fri opera-naboer

  2. Operaen får ikke full besetning før 2010

  3. - Ser fantastisk ut

  4. Opera for folket

  5. Opera fra hele verden

Ap/SVs idé: Hele det ene forretningsbygget skal fjernes, tomten kan eventuelt fylles med små paviljonger. Mest mulig av arealene kjøpes fri med private tilskudd og &quot;overskuddet&quot; fra operaen. Noe volum kan flyttes mot Børsen.
Grete Horntvedt (H).
Knut Even Lindsjørn (SV), og Rina Brunsell Harsvik (Ap). &lt;fot&gt;FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL