Oslo

Slik fikk banken flere til å sykle til jobben

Da Nordea skulle bygge om hovedkontoret på Majorstuen, fikk de ansattes sykler plass i en stor og lys garasje med egen «dusj».

Siri Spro Larssen (f.v.), Jon Kleven Enger og Jan Henrik Andresen holder koken på sykkel i vinterkulden.-Dette rommet er helt fantastisk. I år er jeg vintersyklist for første gang. Dette rommet har bidratt til det. Når sykkelen står inne slipper jeg problemer med at gir og bremser fryser, sier Jon Kleven Enger. Klikk på bildet for å se flere bilder.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist
I sykkelgarasjen er det også blitt vaskeplass for sykler. -Spesielt om vinteren er det viktig å få spylt bort salt og skitt, sier Jan Henrik Andresen, som spyler av sykkelen hver morgen.
Sykkelgarasjen åpnet 1. november 2015. Sykkelpumpe og verktøy til enkel reparasjoner er kjøpt inn. Pumpen skal monteres på veggen etter hvert.

Trenger en bank egentlig et møbellager? Nei, sa ledelsen i Nordea, og ga rommet til de ansattes sykler.Støvete kontormøbler ble kastet ut. Det ble laget en ny inngang til rommet. Ny trapp og rampe til syklene ble bygget så det skulle være enkelt å trille sykkelen inn.

Rommet, som er cirka 200 kvadratmeter stort, ble malt i lyse farger. Sykkelstativer ble kjøpt inn. Alt i alt er det 212 plasser. Ett hjørne ble satt av til vaskeplass. Her kan syklistene spyle sykkelen for salt og skitt når de kommer inn om morgenen.

I sykkelgarasjen er det også blitt vaskeplass for sykler. -Spesielt om vinteren er det viktig å få spylt bort salt og skitt, sier Jan Henrik Andresen, som spyler av sykkelen hver morgen.

Nordea hadde en parkeringskjeller med drøyt 100 bilplasser til de ansatte på egen grunn. De 100 plassene ble borte da Nordea solgte bygget i forbindelse med ombyggingen.— Tanken er at færre skal kjøre bil til jobben, sier Jan Fagerheim, som var prosjektleder da Nordea skulle bygge om hovedkontoret på Majorstuen.

Skaper vintersyklister

Klokken er 08.00. Ute er det 8 minusgrader. Jon Kleven Enger kommer trillende. Han er en av de mange ansatte som sykler til og fra jobben.

— Dette rommet er helt fantastisk. I år er jeg vintersyklist for første gang. Dette rommet har bidratt til det. Når sykkelen står inne slipper jeg problemer med at gir og bremser fryser, sier Enger.

Trine Saltnes Skjeringstad er storfornøyd med det nye sykkelgarasjen på jobben.

Han presiserer at han bare er en ordinær bysyklist. — Men sykkel er det raskeste fremkomstmiddelet. Det slår både trikken og bilen, sier Enger, som bor på Solli Plass.

Både en manuell og en maskinell sykkelpumpe er kommet i hus. Verktøy for enkle reparasjoner er også en del av pakken som skal bidra til at flere Nordea-ansatte velger sykkel som fremkomstmiddel til jobben.

- Tryggere i låsbart rom

Lederen i Nordeas sportsklubb Brede Havneraas og Jan Henrik Andresen har sammen med en gjeng ivrige jobbsyklister i Nordea, jobbet aktivt for å få dette rommet.

-Dette er et stjerneeksempel på hva arbeidsgivere kan gjøre for å oppmuntre ansatte til å sykle til jobben, sier Jan Henrik Andresen er, som i tillegg til jobben i Nordea, er leder av Syklistenes Landsforening Asker og Bærum.

— Dette et stjerneeksempel på hva arbeidsgivere kan og bør gjøre for å oppmuntre ansatte til å sykle. Banken vinner også fordi de får friskere og mer motiverte ansatte, mener Andresen, som også er leder i Syklistenes Landsforening (SLF) Asker og Bærum.

Fysioterapeuten med på laget

Nordea hadde sykkelparkering for de ansatte før ombyggingen også, men plassene var i parkeringshuset i samme bygg, som er åpent for allmennheten.

Sykkelgarasjen åpnet 1. november 2015. Sykkelpumpe og verktøy til enkel reparasjoner er kjøpt inn. Pumpen skal monteres på veggen etter hvert.

— Syklene står tryggere i et låsbart rom, som her. Vi tror flere vil sykle hvis de har tilgang på trygge og tyverisikre parkeringsplasser, sier Andresen, som oppfordrer andre bedrifter til å se om de har lokaler som kan omdisponeres til sykkelparkering.Sykkelgarasjen er en drøm for fysioterapeuten i Nordea Karin Ødegaard Uv.

— Vi er opptatt av at folk skal bevege seg både, før, etter og i arbeidstiden. Å tilrettelegge for at de ansatte kan være aktive er et viktig tiltak, sier Ødegaard Uv.

Sykkeltiltak på vei

Flere bedrifter har sykkelrom på trappene.

Future Built, som jobber med å få utbyggere til å skape miljøvennlige bygg, har sykkel høyt oppe på listen.

— Et av kriteriene i prosjektene er at utbygger legger til rette for sykkel. Det går på at man skal ha tiltak som gjør at de som skal jobbe i bygget velger å sykle dit, sier kommunikasjonsrådgiver i Pia Bodahl i Future Built.

Ifølge Bodahl har utbyggeren Grensesvingen 7 I AS, på Helsfyr, som bl.a. huser Miljødirektoratet, har laget innendørs sykkelparkering med spyleplass og verktøy for enkle reparasjoner.

— Det er viktig at syklistene har mulighet til å spyle av salt, da saltet tærer på sykkelen. Få syklister har mulighet til å spyle sykkelen hjemme om vinteren. Så det er et viktig tiltak, sier Bodahl.

I prosjektet i Papirbredden 2 og 3 i Drammen har utbyggeren Papirbredden AS gjort en rekke tiltak for å fremme sykling.

— Der er det etablert et stativ for bysykler på tilliggende torg, 460 parkeringsplasser for sykkel, med mulighet for å utvide til 760 plasser. Mellom jernbanestasjonen, busstasjonen og Papirbredden er det en direkte og trafikksikker gang- og sykkelvei, sier Bodahl.

  • Utbygger planlegger sykkelvennlige boliger i Nydalen

SLF skal premiere sykkelvennlige bedrifter

Syklistenes Landsforening ruller ut et nytt prosjekt for å få arbeidsgivere til å lage sykkelvennlige tiltak.

— Det er viktig at bedriften legger til rette for at ansatte kan sykle til og fra jobb, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening

— Et av tiltakene i prosjektet blir å oppfordre bedrifter til å legge fysisk til rette for syklister. Vi vil premiere bedrifter som har gode, fysiske anlegg til syklistene i bedriften, sier Andersson, som regner med at det blir oppstart om et halvt års tid.

Pallplass og sykkelikon på nettsiden

Bedriften vil få sertifikat som viser at det er en miljøvennlig bedrift.

— De vil også få et ikon som viser de kan vise frem på nettsidene sine; gull, sølv eller bronse etter hvor bra anlegget er. Vi håper at flest mulig vil hige etter gullet. De som ikke oppnår beste resultat vil få råd om hva som kan gjøres, sier han.

— Gjennom befaring på stedet vil vi vurdere hvor "sykkelvennlig" bedriften er og gi anbefalinger og råd om hva som kan gjøres for å bedre forholdene, sier han.

Mindre bedrifter vil kunne benytte egenrapportering med dokumentasjon gjennom bilder og utdrag fra planer, mål og rutiner.

— Vi vil promotere prosjektet og oppfordre bedrifter til å bil med. Bedrifter som melder seg på selv vil bli tatt godt imot. Vi har allerede fått en del henvendelser fra bedrifter og offentlige etater, sier Andersson.