Gigantbarnehagene ble kalt et sosialt eksperiment. Hvordan går det med barna i de store barnehagene?

Det er ikke barnehagens størrelse som er avgjørende for kvaliteten, konkluderer Fafo-forskere i ny rapport. Samtidig er foreldrene aller mest fornøyd i de aller minste barnehagene.

Ariana Jøndal (5 1/2), Ebba Lou Sollie Krogstad (5 1/2) og Viktoria Lykke Randem-Nielsen (4 1/2) er tre av totalt 143 barn i nyåpnede Storgården barnehage.

La oss spole tilbake til 2010. Du husker kanskje at frustrerte foreldre sto i endeløse barnehagekøer, noe som blant annet førte til at man begynte å bygge stort. Veldig stort.

Den gamle Margarinfabrikken på Sagene i Oslo ble for eksempel tilholdssted for nesten 500 barn. Fagfolk kalte det et «gedigent sosialt eksperiment».

Tirsdag formiddag på Manglerud. Olav (4 1/2) og Mikkel (3) må holde seg innendørs i nyåpnede Storgården barnehage på grunn av luftforurensningen i Oslo, men tar det hele med knusende ro.

-Vi leker gjemsel, forteller Olav.

Og det er nok av plass å gjemme seg på. Storgården er én av 57 barnehager i Oslo med mer enn 100 barn .

Denne uken ble Storgården barnehage offisielt åpnet. Den er nr. 57 av rekken barnehager i Oslo med mer enn 100 barn.
  • Lenger ned i saken finner du en liste over de største barnehagene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.
    Men hvordan har egentlig barn det i store barnehager? Er gigantbarnehagene i stand til å ta vare på barna? Det har Fafo-forskere sett nærmere på det siste halvannet året.

Konklusjonen?

— Vi mener at størrelse i seg selv ikke er avgjørende, men hvordan man organiserer og leder en stor barnehage har ekstremt mye å si for kvaliteten i tilbudet, sier forsker Beret Bråten.

Fafo-forsker Beret Bråten har forsket på store barnehager.

Trygghet er viktig når foreldre vurderer kvalitet, ifølge Bråten. Og det er en tendens til at foreldre setter likhetstegn mellom smått og trygt.

— En stor barnehage må i mye større grad bevise at den klarer å ivareta tryggheten til barna.

- Klarer de det?

— Det kommer an på, rett og slett fordi størrelse i seg selv hverken er et minus eller pluss. Det handler om hvordan du organiserer og leder barnehagen, svarer Bråten.

Med god struktur, organisering og ledelse har den store barnehagen en rekke fortrinn, legger hun til, og nevner større fagmiljø, flere barn og voksne å spille på og muligheter for spesialrom og spesialtilbud innen for eksempel kunst eller musikk.

Barnehager scorer generelt svært høyt

I Storgården barnehage har de legorom, malerom, baderom og scene. Olav og Mikkel forteller at de hører til i base 9.

Nettopp store basebarnehager har vært spesielt utsatt for kritikk. Og i materialet til Fafo-forskerne kommer det frem at foreldre med barn i store basebarnehager er noe mindre tilfredse enn de som har barnet sitt i en stor barnehage med en annen form for organisering.

Ariana Jøndal (5 1/2), Ebba Lou Sollie Krogstad (5 1/2) og Viktoria Lykke Randem-Nielsen (4 1/2) liker den nye, store barnehagen bedre enn den gamle fordi det er nye leker her.

— En veldig løs baseorganisering kan bli for krevende, men så finnes det eksempler på basebarnehager som har klart å takle det bra, sier Bråten.

I Fafo-rapporten kommer det frem at foreldrene generelt er veldig godt fornøyd med barnehagen. Norske barnehager scorer, også i andre undersøkelser, høyt.

Det kan bety at norske barnehager er veldig bra. Men ifølge Bråten er det også vanskelig å gi dårlig score til et tilbud man i utgangspunktet kan velge selv.

— Hvis man leverer ungen sin et sted hver morgen, så må du jo, for å rettferdiggjøre at du gjør dette, virkelig mene at tilbudet er bra. Dette kan bidra til at barnehager er et velferdstilbud som scorer ekstra høyt.

Kommunene spør om de kan bygge stort

I rapporten kommer det også frem at foreldre i store, privateide barnehager har en tendens til å være noe mer fornøyd enn foreldre i store offentlige barnehager.

Videre viser det seg at foreldrene som har barn i små barnehager (færre enn 50 barn) er gjennomgående mer tilfreds med tilbudet enn foreldre som har barn i mellomstore og store barnehager.

Men skillet går altså ikke mellom barnehager med 400 og 80 barn. Det er de aller minste som utmerker seg i noen grad.

Fafo-forskerne tolker den særlige tilfredsheten med små barnehager som et resultat av at foreldrene vektlegger trygghet og omsorg, kombinert med en tendens til å sette likhetstegn mellom smått og trygt, familiært og kjærlig.

Enkelte kommuner har spurt om det er trygt å bygge stort, og da svarer Bråten «ja, bare bygg stort, men da skal dere være ekstremt bevisste på hvordan dere organiserer og leder barnehagen».

Kaia Gahr Langangen (3 1/2) spiser yoghurt i et av fellesarelene i nyåpnede Storgården barnehage.

— Det å drifte store barnehager stiller mye større krav til kommunen som eier enn hvis man sprer seg utover med enheter på 30–40 barn. Den kommunen som tror at det å bygge stort er «the easy way out», den har misforstått.

Rapport: Mellomstore barnehager er best

I 2011 fikk Kunnskapsdepartementet overlevert en rapportfra forskningsinstituttet IRISsom fremhevet fordelene vedmellomstore barnehager, anslått til rundt 60 barn.

Førsteamanuensis Anders Vassenden ved Universitetet i Stavanger forteller at de store barnehagene kunne fremstå som mer krevende å organisere. I tillegg fant forskerne at de pedagogiske lederne her var mindre til stede i barnegruppene.

På den annen side var de store barnehagene mer profesjonelle enn de små, som på sin side hadde nærhet som sin fremste styrke.

Førsteamanuensis Anders Vassenden.

De mellomstore barnehagene så ut til å klare å kombinere det beste fra to verdener, forklarer Vassenden. Derfor kom de best ut.

— Vi så også at de store barnehagene ofte var avdelingsfrie, såkaltebasebarnehager. Avdelingsfriebarnehager i dag kan være noe annet enn de som ble bygget rundt 2005. Da var dette veldig nytt, og i årene som kom var det mange barnehager som reverste en del trekk ved basestrukturen. Særlig for de yngste ble en del trekk fra avdelingsbarnehagen gjeninnført.

Samtidig eksperimenterte de klassiske avdelingsbarnehagene ofte med fleksibel organisering for de eldste barna, påpeker Vassenden.

— Man må huske at dette med store avdelingsfrie barnehager var noe nytt og trolig også krevende for folk i barnehagesektoren å forholde seg til i starten.


— Ikke redd for å bygge flere store barnehager

Byrådet i Oslo har lovet å bygge 3000 nye barnehageplasser. Og det kan komme flere av det store slaget.

— Jeg er ikke redd for å bygge flere store barnehager, sier barnehagebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Hun var leder av Sagene bydelsutvalg frem til 2007, og en aktiv pådriver for det som i dag er Oslos to aller største barnehager: Sophies Hage barnehage (251 barn) og Margarinfabrikken (481).

Tellevik Dahl ble kontaktet av flere barnehageforskere som var bekymret. Også en del foreldre var skeptiske, forteller byråden.

Barnehagebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

— Men vi fikk organisert barnehagen såpass tydelig, med tydelige avdelinger og klar ledelse, at foreldrene fort ble beroliget og glad for å få barnehageplass.

Hun er fornøyd med funnene i den ferske FAFO-rapporten, og forteller at byrådet nå jakter på tomter i alle størrelser.

— Så lenge man er tydelig på organisering og ledelse, og det bør man også være i en barnehage, så går det bra med store barnehager. Rapporten gir et lite råd om at skal man bygge stort så bør man helst unngå baser. Det er et råd jeg tar med meg.

- Men foreldrene er aller mest fornøyd i de små barnehagene?

— Ja, men de er også veldig fornøyd i de store. Jeg tenker at det er ganske naturlig at det som er lite, tett og nært i utgangspunktet oppleves som tryggere.

Interessert i flere artikler om barnehage?