Nå invaderer monsterlaksen Akerselva. Men det er ikke aktuelt å fjerne den med garn eller harpun.

Statsforvalteren i Oslo og Viken vil foreløpig ikke sette inn tiltak mot den uønskede arten pukkellaks i Akerselva.

Denne gyteklare pukkellakshannen passerte laksetrappen i Nedre Foss ved Kubaparken på Grünerløkka 22. august.

Siden 12. august er det registrert passeringer av 12 pukkellaks ved laksetrappen ved Nedre Foss, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort. Fiskere har rapporter fangst av syv slike lakser hittil i fiskesesongen.

Og et ukjent antall laks av samme type skal stå i kulper nedover mot utløpet av elven.

– Det bekymrer oss at pukkellaksen har inntatt Akerselva. Den er uønsket her og kan gjøre stor skade på de lokale bestandene av atlantisk villaks og sjøørret, men heldigvis er omfanget så langt mye mindre enn det vi har sett i nordnorske elver, sier fungerende daglig leder Bjørn Torp i Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA).

Hører hjemme i Stillehavet

Han har ikke full oversikt over hvor mye pukkellaks som egentlig står i de drøyt 2,5 lakseførende kilometerne av Akerselva.

Laksetypen hører egentlig hjemme i Stillehavet. Den ble satt ut av russiske forskere i en rekke elver i den nordvestlige delen av Russland på 1950-tallet. I sommer har den invadert norske elver i rekordomfang.

I forrige uke ble det rapportert at minst 70.000 pukkellaks er fanget i elvene her i landet så langt.

Fisken som passerer laksetrappen til OFA, kan svømme til Øvre Foss, rett ved Kunsthøgskolen i Oslo. Lenger kommer den ikke.

– Det har vært tørt og lite vann i Akerselva mesteparten av sommeren, og det har nok reddet oss fra den helt store invasjonen, sier Torp.

Tilbød seg å harpunere fisk

OFA har diskutert mulige tiltak mot pukkellaksen sammen med Statsforvalteren for Oslo og Viken. En privatperson har tilbudt seg å bruke harpun for å ta ut fisk. Det er også blitt diskutert bruk av garn, får Aftenposten opplyst.

Men seniorrådgiver hos statsforvalteren, Terje M. Wivestad, mener det foreløpig er lite aktuelt med en aksjon for å fjerne pukkellaksen.

– Omfanget hittil er ganske beskjedent, og i tråd med det vi egentlig forventet i år. Harpunering er helt uaktuelt som metode. Det blir for forstyrrende for livet i elva. Og garn ser vi på som for lite selektivt. Det kan skade annen laks og sjøørret, sier han.

Det er også blitt drøftet å stenge laksetrappen ved Nedre Foss, men heller ikke det ser Wivestad på som en god løsning nå.

Fiskene til venstre er pukkellaks. De til høyre, vanlig atlantisk laks. Bildet er fra Repparfjordelva i Finnmark i juli.

Råtner opp mens den svømmer

Pukkellaksen gyter, det vil si at den formerer seg, nå i august. I transformasjonen til gyteklar fisk, endrer særlig hannene fysiologien voldsomt ved å utvikle en kraftig kul på ryggen. Mange av fiskene utsettes for omfattende soppangrep rundt halen og ryggen etter gyting, og samtlige dør etter hvert.

Bilder fra andre norske elver nå i sommer viser hvordan fisken bokstavelig talt råtner opp mens den svømmer rundt i vannet.

Videoen under er fra Repparfjordelva i Finnmark nå i august.

Dersom tilsiget av pukkellaks blir stort, kan det bety problemer med råtnende fiskekadavre langs elven de neste ukene.

Den lokale, atlantiske laksen skal ikke gyte før i oktober/november. Det er derfor ingen fare for at laksetypene kan skape hybrider.

– Yngelen fra pukkellaks slipper seg ut i havet kort tid etter å ha blitt klekket om våren. Den utgjør dermed ingen konkurranse i matfatet for lakse- og sjøørretyngel som tilbringer 2–3 år i elven før de går ut, konstaterer Wivestad.