Oslo

Oslo gir ikke opp CO2-fangst på Klemetsrud. Målet er å skaffe 3,2 milliarder innen mars.

EU sa nei til å støtte CO2-fangst på Klemetsrud, men byrådet i Oslo vil ikke skrote planene. De mener staten bør fullfinansiere anlegget.

Oslos byråd for næring og eierskap Victoria Evensen har ikke gitt opp håpet om å fange CO2 fra søppelforbrenningen på Klemetsrud.
  • Birgitte Iversen
    Journalist

– Prosjektet er kjempeviktig for oss, fastslår Victoria Evensen overfor Aftenposten.

Hun er Oslos byråd for næring og eierskap, og representerer én av de to eierne av fangstanlegget til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud.

For to uker siden sa EUs innovasjonsfond nei til å støtte planene om å fange opptil 400.000 tonn CO₂ årlig fra søppelet som brennes på anlegget.

– Vi er fortsatt veldig skuffet over det, sier Evensen.

Stor del av Oslos utslipp

Hun sier anlegget er helt avgjørende for å nå Oslos klimamål, og også Norges klimamål. Søppelforbrenningen på Klemetsrud står alene for 14 prosent av Oslos samlede utslipp av klimagasser.

Hun understreker samtidig at planene på ingen måte er lagt i skuffen. Oslo kommune og medeier, det finske selskapet Fortum, jobber nå spreng for å finne alternativ finansiering til prosjektet. Uten EU-støtte mangler det 3,2 milliarder kroner.

Hun sier målet om å ha finansieringen på plass innen mars 2022 fremdeles står fast. Det må til for å holde tidsskjemaet, slik at anlegget er oppe og går innen 2025.

  • BAKGRUNN: Her ligger nøkkelen til Oslos klimamål. EU-søknad kan bli avgjørende.

Frykter nye forsinkelser

Mandag ble det kjent at det er flertall på Stortinget for øke støtten til Klemetsrud med 15 millioner kroner for at anlegget skal kunne jobbe med en ny EU-søknad. EU skal dele ut nye milliarder til klimaprosjekter sommeren 2022.

Det stramme tidsskjemaet gjør imidlertid at det kan være krevende å søke om EU-støtte på nytt.

– Det vil forsinke fremdriften i prosjektet betydelig, sier Evensen.

Hun sier selskapet og eierne nå gjør en grundig vurdering av dette.

– Man må også vurderer sannsynligheten for et positivt utfall i neste runde når man ikke lyktes nå, legger hun til.

EU har begrunnet avslaget med at de mener anlegget er for lite og umodent.

Ber staten fullfinansiere

Evensen sier byrådet mener det er staten som nå bør ta ansvar for at prosjektet får den finansieringen det trenger.

– Det har vært kommunens linje hele veien. Vi mener det er klart at karbonfangstprosjektet og hele Langskip-prosjektet er et statlig prosjekt. Vi skulle jo gjerne hatt fullfinansiering fra staten fra starten av, slik man hadde for Norcems anlegg (på Breivik, red.anm.). Vi mener de to er like viktige prosjekter i Langskip-prosjektet, sier hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har imidlertid gjort det klart at han ikke har store penger å love til Klemetsrud nå.

– Jeg har ikke tre milliarder på baklommen til å slenge inn i budsjettforhandlingene. Dette må vi snakke grundig med Fortum, Oslo kommune og industriaktørene om, sa han fra scenen på Zerokonferansen onsdag.

I finanskomiteens innstilling mandag ber flertallet om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget under revidert nasjonalbudsjett i mai og redgjøre for «status i prosjektet, herunder arbeidet med å skaffe finansiering og eksterne bidrag».

Må tas over kommunens driftsbudsjett

– Vil byrådet selv legge mer penger på bordet i denne saken?

– Som sagt ser vi på hvordan vi kan få dette til og utforsker muligheter, er alt Evensen vil si.

Hun peker på at det er begrensninger i kommuneloven når det gjelder hvordan kommunen kan bidra i prosjektet. Siden det ikke eies fullt og helt av kommunen, kan det ikke finansieres som en investering, og dermed med lån som sprer kostnadene over flere år.

– Det betyr at hvis man skulle gått på direkte støtte til prosjektet, i den grad det er innenfor hva en kommune skal drive med, så vil det måttet tas av kommunens driftsbudsjett. Det sier seg selv at det ville gått på bekostning av andre driftsutgifter i kommunen, sier hun.

Les mer om

  1. Klimakrisen
  2. Karbonfangst
  3. Politikk
  4. Langskip
  5. Fortum
  6. Klima