Oslo

Støre slår ring om bypakkene

Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør det klart at han ikke vil gå med på å kutte i byprosjekter for å skaffe mer til distriktene.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre holdt fredag pressekonferanse på Filipstad i Oslo for å lansere en ny vekstplan for hovedstaden.
  • NTB-Johan Falnes

Fredag holdt Arbeiderpartiet pressekonferanse ved de gamle 6-tonnskranene på Filipstad i Oslo for å presentere en ny vekstplan for hovedstaden.

Der kom partileder Jonas Gahr Støre med et varmt forsvar for de såkalte byvekstavtalene.

– Kommer noen med forslag om å kutte i byvekstavtaler – som skal løse utfordringer med kommunikasjon, miljø og klima i byene – så er vi imot det, fastslo Støre.

Ifølge ham er det ikke aktuelt for Ap å la satsingen på distriktene gå på bekostning av de store byene.

– Setter vi by opp mot land, så taper begge, sa Støre.

Arbeiderpartiet holdt fredag pressekonferanse på Filipstad i Oslo for å lansere en ny vekstplan for hovedstaden. Her er leder Jonas Gahr Støre sammen med partifellene Victoria Marie Evensen, Frode Jacobsen, Trine Lise Sundnes og Espen Barth Eide.

Sp-utspill

Det er et utspill fra Sp-nestleder Ola Borten Moe tidligere denne uka som danner bakteppet.

Borten Moe gikk i VG hardt ut mot pengebruken i byene og viste blant annet til at Trondheim har brukt penger på varmekabler på busstopp.

– Vi må tåle å diskutere pengebruken på bymiljøpakkene. Som land må vi ha en felles interesse av riktig pengebruk. Når det kommer under miljøparaplyen, er nesten all pengebruk riktig, sa Borten Moe.

Støre sier seg enig at det er klokt å snu hver stein for å sikre at pengene brukes fornuftig.

Men Ap-lederen vil ikke være med på å kutte i byprosjekter for å bruke pengene på for eksempel fylkesveier i stedet.

– Det regnestykket er jeg imot, sier Støre.

– Vi har store oppgaver på fylkesveiene. Det har Arbeiderpartiet slått fast i sitt program at skal prioriteres framover. Men jeg syns det blir en falsk motsetning å ta ned ambisjonene på å løse helt avgjørende oppgaver for kommunikasjon og miljø i byene.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier nei til kutt i byvekstavtalene.

Ny vekstplan

I den nye vekstplanen for Oslo lanserer Ap en rekke satsingsområder for hovedstaden.

Ap viser blant annet til at Oslo alene hadde 42.000 ansatte i reiselivet før pandemien. Ap vil nå arbeide for å gjøre Oslo til et attraktivt reisemål også etter pandemien.

Et annet viktig mål er å realisere planen om karbonfangst ved Fortum Oslo Varmes forbrenningsanlegg på Klemetsrud. Men Ap vil ikke love fullfinansiering til prosjektet nå, og viser til at Fortum har en søknad inne om prosjektstøtte fra EUs innovasjonsfond.

Et tredje satsingsområde for Ap er helseindustrien, der partiet ser for seg at Oslo kan bli et viktig knutepunkt.

Les mer om

  1. Stortingsvalget 2021
  2. Oslo
  3. Oslo-samferdsel