Trendy å holde stilen på hjemmebane

Beboere vil ha boliggårdene slik de opprinnelig så ut.

Borettslaget på Torshov skiftet ut husmorvinduer fra 1970-tallet før jul. Nå byttes gamle dører ut med nye, laget etter originaltegninger fra 1918. F.v. Bo Skogheim fra HV-Service, styreleder Mikkel Frøsig Pedersen, Giedrus Dobilas fra HV-Service og byggeleder Morten André Moen.
  • Edel Bakkemoen
Tilbakeført vindfløy - basert på gammelt foto - i Ole Vigs gate 25.
Omfattende restaurering måtte til i Parkkvartalet, som blomstrer på ny.

Stadig flere borettslag og sameier gjør en innsats for å få tilbake det originale utseendet på fasader, dører og vinduer.

De identiske Torshov-gårdene på hver side av Oksefontenen har ulike vinduer - og det lyser forskjellig fra dem om kvelden.

– Nå er trenden med tilbakeføring til opprinnelige fasader også nådd nyere boliganlegg. Vi har sett det på forretningsgårder i sentrum, og merker generelt en økende interesse for tilbakeføring av verneverdige bygninger og miljøer. Dette skyldes antagelig både en trend og større bevissthet når det gjelder arkitektur, sier antikvar Cathrine Reusch hos Byantikvaren.

Uheldige endringer er blitt gjort

Nylaget dørkopi med ådringsmaling i Camilla Colletts vei 9B.

I mange boliganlegg er originaldeler tidligere blitt erstattet med produkter man har ansett som mer moderne og funksjonelle, men som neppe kler bygningen like godt.

– Økonomien tillegges ofte stor vekt, og valget faller fort på rimelige og tilsynelatende fornuftige løsninger. Det kan være lett å falle for fristelsen til å kjøpe noe nytt og billig i stedet for å sette gjenstanden i stand. Da ender man fort opp med dårlige produkter med kort levetid og ikke en virkelig god kopi, sier Reusch, som er utdannet sivilarkitekt.

Det kan dreie seg om vinduer, dører, takrenner, taktekke, materiale eller farge på fasaden. Kanskje er utsmykninger gått tapt. Spir har måttet vike for hjørnevindu i nye loftsleiligheter.

Les også

- Ikke bytt ut flotte tredører!

Endringer kan være gjort uten særlig hensyn til verneverdi, arkitekturuttrykk, estetikk og helhetsinntrykk. Dessuten er det en utbredt misforståelse at nyere krav til brannsikring medfører at gamle bygningsdeler må byttes ut med nye produkter, for eksempel at gamle tredører må vike for nye ståldører. Det stemmer faktisk ikke, her finnes det som regel andre løsninger som er i tråd med forskriftene – og godkjent av Brann- og Redningsetaten.

Nye kopidører i klassisk Torshov-gård

Dørfabrikken Vatnestrøm har snekret ny dør i opprinnelig stil med moderne finesser.

I «Torshoug-byen», som ble tegnet av byplansjef Harald Hals med flere arkitekter og oppført i 1920-årene, er det tidligere blitt byttet ut deler uten hensyn til opprinnelig stil. Flere steder skiftes husmorvinduer fra 70-tallet nå ut med nye, som har stilen i behold.

– Vi hadde arkitekttegninger av de variert og rikt utformede dørene slik de var ved oppføring av bygningene, og fikk laget kopier tilpasset moderne krav. Det gjelder 10 inngangsdører av to ulike typer, sier Mikkel Frøsig Pedersen, styreleder i Borettslaget Torshov Kvartal V.

Både han og Byantikvaren håper prosjektet vil kunne danne mal for ytterligere tilbakeføringer av inngangsdører i Torshov-kvartalene.

Gammel dør i Torshov Kvartal V.

Fra rødt til hvitt og tilbake til rødt

Casinetto borettslag sto ferdig i 1983. Fargesettingen er gjort av arkitekten – Telje, Torp, Aasen – som ga blokkene gule og oransje blikkplater på fasadene da det viste seg å bli for dyrt med teglsten. Trappehusene står som markante betongsøyler utenfor bygningene. De var lyse utenpå og røde innvendig – malt i samme røde farge som inngangsdørene – og forsynt med enkle, runde lampekupler. På ett av tunene ble trappehusene så malt lyse både utenpå og innenpå. Det falt ikke heldig ut. Resterende trappehus ble malt i samme farge som før.

Dette er eksempler på at tanken om å beholde de opprinnelige detaljene er nådd frem til nyere verneverdig arkitektur, og har verdi i forhold til den.

Fargen påvirker opplevelsen av arkitekturen

Fargen påvirker opplevelsen av arkitekturen på Casinetto. Forsøket med å male trapperom hvite (t.v.) ble oppgitt til fordel for den røde originalfargen.

– På Casinetto er fargen benyttet som et arkitektonisk virkemiddel, som i stor grad påvirker opplevelsen av arkitekturen. Vekslingen mellom bygningsdeler og farger skaper sammenheng, kontrast og lesbarhet. Det hvite rekkverket i trapperommets åpninger trer tydelig frem mot en rød bakgrunn, men blir borte mot en hvit. De røde inngangsdørene knytter seg til trapperommets røde indre og binder uttrykket sammen, sier Cathrine Reusch.

De fargeglade 1980-tallsblokkene er kommet på Byantikvarens gule liste. Dermed skal de ikke utsettes for fasadeendring uten rådføring med faginstansen.

Skadet scrafitto ble nennsomt restaurert

Hodeløs gudinne i ødelagt scrafitto i Biermanns gate 6.
Gudinnen har fått hodet på plass i nyrestaurert scrafitto i Biermanns gate 6.

– Vi har flere eksempler på restaurering av scrafitto fra de siste årene. Dette er ressurskrevende arbeid, og forutsetter dyktige og erfarne fagfolk. Bryggerimestervillaen i Biermanns gate 6 har nettopp fått ferdigstilt sine vakre blindvinduer med scrafitto med gudinnelignende skikkelser. Her måtte konservator Joanna Hench ta intellektet og fantasien til hjelp for å gjenskape en overkropp og ansikt, der alt var tapt, forteller antikvaren.

Bygningen får også nye kopier av opprinnelige detaljer i støpejern på verandatilbygg mot hage.

Parkkvartalet med ådrede dører og dekorerte portrom

De tre bygningene i Parkkvartalet – Colbjørnsens gate 4, Inkognitogaten 28 og 28b – er fredet og nylig ferdigstilt etter årelang restaurering. De var så forfalne at enkelte hevdet de ikke sto til å redde. Gårdene rommer nå utleieleiligheter. Hovedinngangsdører og porter mot gaten er tilbakeført med svært fint utført ådring og supplert med elegant, sort strekdekor. Tre trappe- og portrom er tilbakeført til opprinnelig strekdekor og dekorasjonsmaling.

Tre port- og trapperom i Parkkvartalet er nå tilbakeført til opprinnelig dekor.

– I dette tilfellet er tilbakeføringen styrt av fredningsverdiene og anbefalinger gitt i istandsettingsprosessen. Men vi har merket en økt interesse for tilbakeføring og istandsetting av trapperom i boliggårder, sier antikvaren.