Tror på vern av Y-blokken

Den europeiske verneorganisasjonen Europa Nostra tror ikke det er for sent å redde Y-blokken fra å bli revet.

Generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen overbrakte nominasjonen av Y-blokken til Denis de Kergorlay, Executive President i Europa Nostra.
  • Arve Henriksen

I går fikk Europa Nostra overlevert en nominasjon av Y-blokken til organisasjonens «The 7 Most Endangered»-program, en liste over verdensdelens syv mest truede kulturminner.

Det skjedde i anledning organisasjonens årlige kongress, som åpnet i Oslo i går.

— Det er alltid mulig å få myndighetene til å snu i slike saker, spesielt ved hjelp av folkeopinionen. Det er til syvende og sist opp innbyggerne i Norge å øve press på myndighetene for å bevare dette bygget, sier

visepresident John Sell i Europa Nostra.

Opprinnelig skulle også organisasjonens president, operasangeren Plácido Domingo vært til stede. Han måtte imidlertid melde avbud i siste liten grunnet sykdom i nær familie.

Det er fortidsminneforeningen i Norge som har foreslått å nominere Y-blokken til vernelisten. De har lenge kjempet for å få regjeringen til å omgjøre sitt vedtak om at Y-blokken ikke skal være en del av det fremtidige regjeringskvartalet.

Har fått virkning

En nominasjon vil bety at Europa Nostra vil jobbe for å bevare Y-blokken som et av syv kulturminner det neste året.

— Selv om «The 7 Most Endangered»-program ikke er mer enn to år gammelt, har vi likevel flere eksempler på at vi har greid å påvirke myndigheter i flere land til å tenke alternative løsninger. Det er viktig å understreke at vi ikke skal jobbe mot, men med myndighetene i kampen om å verne historiske bygninger, sier generalsekretær Sneška Quaedvlieg-Mihailović.

Hele styret i Europa Nostra fikk i går en omvisning i Y-blokken, i regi av Statsbygg. Etter turen, som pressen ikke fikk lov til å være med på, sa generalsekretæren seg godt fornøyd med det hun og resten av styret hadde fått se.

— Statsbygg fikk forklart bakgrunnen for avgjørelsen om å rive Y-blokken. For oss er det viktig å lytte og forstå argumentene fra alle parter i en slik sak. Det var nyttig å få vite begrunnelsen bak denne beslutningen, sier Quaedvlieg-Mihailović.

Hun mener likevel at norske myndigheter må kunne se på alternative løsninger for å unngå at bygget blir revet.

Søker kompromiss

— Vi skjønner at myndigheten tok denne beslutning, blant annet basert på sikkerhetsgrunner. Likevel stiller vi oss undrende til at det ikke skal være mulig å finne en løsning, som både tilfredsstiller myndighetenes krav, samtidig som bygget blir ivaretatt, sier hun.

Først neste år blir det avgjort om Y-blokken skal tas opp på den gjeve «The 7 Most Endangered»-listen. Innen den tid skal Europa Nostra bruke mye tid på å studere bakgrunnsinformasjon de nå har fått.

— Det som slår meg etter å ha besøkt Y-blokken, er hvordan bygget føyer seg inn i omgivelsene på en fabelaktig måte. Ikke minst i forhold til kirken og bibliotekbygningen. De fungerer godt sammen. Samtidig er materialbruken, med denne sandblåste betongen helt unik, det er en fantastisk arkitektur, sier visepresident John Sell.

Han understreker at Norge ikke er i noen særklasse hva gjelder ikke å ta vare på gamle historiske bygninger.

Generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen håper at Y-blokken skal bli tatt inn på vernelisten.

— Fagfolkene fra Europa Nostra stilte spørsmål ved nødvendigheten av å rive dette bygget. Jeg mener det engasjementet de viste med tydelig viser at resten av Europa lurer på vi her i Norge holder på med, sier han.