Åpner ni måneder før tiden – folkefest og trikk på Hambros plass

Musikk, mat, drikke, trikker – og Olav Thon personlig. Fredag klokken 14 blir det gjenåpningsfest på C. J. Hambros plass. Bymiljøetaten vil «takke for lånet».

I over ett år har det knapt vært mulig å gå over plassen foran Oslo Tinghus. Også trikkene måtte vike. Legg særlig merke til nyheten til høyre: Juletrær! Bildet er tatt torsdag formiddag.

Festen er et samarbeid mellom Oslo kommune, gårdeiere, Statsbygg og flere hotellkjøkken. Siden juni i fjor har særlig hotellene vært hardt rammet av anleggsarbeidene foran og rundt Oslo tinghus. Nå står alt ferdig, ni måneder tidligere enn planlagt.

Dermed er også trikkelinjene 11, 17 og 18 tilbake i gamle spor – med oppgradert skinnegang. En midlertidig trasé, foran Det Norske Teatret, er avviklet. Holdeplassene ved Tinghuset gjenoppstår, men forsvinner når trikkestoppene på Tullinløkka gjenåpner høsten 2019.

– En utfordrende situasjon

Prosjektleder Ida Øvren i Bymiljøetaten forklarer:

– I tillegg til hele C. J. Hambros plass la vi i anleggsperioden beslag på to gateløp. Ikke minst hotellene fikk en utfordrende situasjon. Gjenåpningen markerer vi med en fest, for å takke både næringsliv og publikum, sier prosjektlederen.

Torsdag formiddag var det ikke bare anleggsinnspurt foran Tinghuset i Oslo: Bymiljøetaten gjorde klar juletrær, med særlig tanke på åpningsfesten fredag.

Fredag klokken 14 inviterer kommunen til det den kaller «Takk for lånet»-fest på C. J. Hambros plass. Rett foran Tinghuset rigges det scene. Der venter taler, musikk og juletretenning. Hotellene bidrar med gratis bevertning.

Blant festdeltagerne: Hotelleier Olav Thon og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Bredere fortau, nye skinner

Siden sommeren i fjor har Bymiljøetaten oppgradert Professor Aschehougs plass, deler av Pilestredet, Rosenkrantz' gate, Kristian Augusts gate, samt hele C. J. Hambros plass. Blant annet omfatter arbeidene bredere fortau og opprustning av plassen foran Tinghuset.

Særlig dette hotellet fikk sperringene, gravingen og støyen tett på seg. Torsdag formiddag er det ennå ikke helt klart for fredagens fest.

Rehabiliteringen henger sammen med at hovedstaden snart får nye, skinnegående kjøretøy. Etter planen begynner «Spania-trikkene» å rulle om to år.

I Bymiljøetaten er Ida Øvren prosjektleder for opprustningen mellom Holbergs plass og Grensen. Kostnad på denne strekningen: 476 millioner kroner. At arbeidet står ferdig trekvart år før planen, gir flere innsparinger, forklarer hun:

– Ikke særlig fremkommelig

– Prosjektkostnadene i seg selv går ned, selv om summen for entreprisen er den samme. Området har ikke vært særlig fremkommelig på over ett år, og for byen er det et stort pluss at de belastningene nå er borte. Slike innsparinger lar seg vanskelig beregne i kroner og øre.

– Dette er jo knapt til å tro. Kort forklart: Hvorfor gikk gravearbeidene ni måneder FORTERE enn planlagt?

– Trikken kjørte i et midlertidig spor, samtidig som hele gater var sperret av. Vi har fått jobbe i ro. En stor fordel er det også at vi nede i grunnen støtte på færre problemer enn fryktet. Budsjett, tid, kvalitet: Alt er overholdt, svarer Ida Øvren.

I over ett år har blant annet Kristian Augusts gate vært nær ufremkommelig. Slik så den ut i november i fjor.

Kjører i bue utenom

Fredagens åpningsfest til tross: Ikke før høsten 2019 kan skinnearbeidene avsluttes. Mens Universitetet bygger nytt juridisk fakultet på Tullinløkka, kjører trikken i bue utenom.

I september, etter planen, gjenåpner trikkestoppene i Kristian Augusts gate. Samtidig legges holdeplassene ved Tinghuset ned. Grunnen er at det ikke er praktisk mulig å gi dem universell utforming.

Om holdeplassene på Stortorvet flyttes nærmere Tinghuset, er ennå ikke bestemt.