Oslo

Iram Haq: – Unge må få kjenne på sine egne grenser, ikke grenser andre har satt

Når Iram Haq (41) reiser rundt i verden med filmen sin «Hva vil folk si» får hun daglig høre andre menneskers sterke historier.

Det var på det lokale biblioteket at drømmen om å leve av å fortelle historier ble født. Her er Haq fotografert i forbindelse med en tidligere sak.
  • Kristine Hellem Aanstad

– Det er vanvittig å høre hvor mange mennesker som er utsatt for sosial kontroll eller fått fratatt friheten sin. Nylig var det en eldre mann som kom bort til meg å fortalte at han hadde blitt kidnappet av sin familie da han var ung. Det er sterkt å høre disse historiene – både når de ligner på min egen og ikke, forteller Haq på telefon fra Les Arc i Frankrike.

Der er hun for tiden på filmfestival med filmen Hva vil folk si – en film om en jente som lever i spriket mellom norsk og pakistansk kultur, og derfor et «dobbeltliv». Dette er et liv Haq kjenner godt til selv.

– Å vokse opp med to kulturer og bli utsatt for sosial kontroll har påvirket meg, og gjort at jeg har lyst til å hjelpe andre i lignende situasjoner. Gjennom arbeidet mitt til nå har jeg følt stort ansvar for å gi en dypere forståelse av hva denne kontrollen er, hva den gjør med oss og med hverandre.

Trives i en by med mange karakterer

41-åringen er oppvokst i Groruddalen og bor nå igjen i Oslo. Interessen for historiefortelling startet allerede som ung da hun besøkte det lokale biblioteket. Etter hvert er det blitt både billedbok og flere prisbelønte filmer av historiene hennes.

Å bli nominert til årets osloborger ser hun på som en stor ære.

– Spesielt sammen med de andre nominerte. Det i seg selv er veldig hyggelig, og selvfølgelig å bli sett for det arbeidet jeg har gjort.

Hovedstaden ser hun på som en «trygg og urban by, omfavnet av natur».

– Jeg har troen på at denne byen forhåpentlig vil vokse i en retning som er positiv. Dette er en by fylt med mange forskjellige karakterer og det er sånn enhver by bør være.

– Man må lære seg å følge magefølelsen

Flere av disse osloborgerne har Haq en stor omsorg og engasjement for: Unge jenter og gutter som opplever sosial kontroll. I tillegg til å lage filmer som omhandler dette temaet, er hun også en av personene bak «Født fri». En fersk stiftelse som allerede har fått på plass en formålsparagraf om å bekjempe negativ sosial kontroll og skamkultur.

I november ble «Født fri» tildelt fem millioner kroner i budsjettavtalen. Her er kvinnene bak stiftelsen: (f.v.) Nancy Herz, Laial Ayoub, Sofia Nesrine Srour, Maria Khan, Iram Haq, Amal Aden og Shabana Rehman.

– Jeg har selv vært ung og vet hvor sårbar man er. Men også hvor viktig det er å bli sett, og ha muligheten til å forske i sitt eget liv innenfor trygge rammer. Dette er det ikke alle unge mennesker som får oppleve, forteller hun og fortsetter:

– Jeg ønsker at unge skal få den støtten som trengs til å lære seg å følge magefølelsen sin. De må få kjenne på sine egne grenser, ikke grenser andre har satt for dem. Blir de trygge i seg selv, da kan de ta gode valg for seg selv.

– Hvordan kan vi bidra til denne endringen?

– Vi trenger å diskutere det som er tabubelagt. Vi må se bak fasadene og se hva som foregår der. Ved å løfte opp dette problemet håper jeg det kan skape kunnskap og bygge bro mellom generasjoner. Jeg har en drøm om at dette etter hvert bare er en historie om noe som en gang var.

Les mer om

  1. Årets osloborger 2017
  2. Iram Haq