Oslo

Kritiserer byråden for manglende åpenhet: – Forferdelig dårlig håndtering

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) informerte ikke bystyret om rapporten som kritiserer Oslo kommunes parkeringsvakter.

Parkeringsvakter i Oslo kommune har skrevet ut tusenvis av udokumenterte, og til dels fiktive bøter. Nå rettes det kritikk mot byrådet.
 • Harald Stolt-Nielsen
  Harald Stolt-Nielsen
  Journalist

Onsdag var det møte i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo kommune. Der troppet samferdsels- og miljøbyråden og direktør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, opp.

Mandag ble det kjent at kommunale parkeringsvakter i Oslo skrev ut tusenvis av udokumenterte, til dels fiktive bøter.

Det kom frem gjennom en granskningsrapport fra konsulentfirmaet Ernst & Young, som sommeren 2016 ble engasjert av Bymiljøetaten, skrev Vårt Oslo.

«Svært beklagelig»

Onsdag sendte etatsdirektøren ut en e-post til ansatte i etaten, hvor hun orienterte om situasjonen og omtalen i mediene.

«Jeg synes det er svært beklagelig at det kommer negativ presseomtale av gamle hendelser i Bypatruljen», skriver Kjørven i e-posten.

Per Trygve Hoff (H) er lite fornøyd med byrådets håndtering av granskningsrapporten som ble gjort for Bymiljøetaten.

Under komitémøtet onsdag orienterte etatsdirektøren om innholdet og håndteringen av granskningsrapporten.

– Hun sa det samme som i e-posten: At det ikke har vært noe hemmelighold, at dette strakte seg langt tilbake tid, og at hun har ryddet opp. Hun virket mest irritert over at dette hadde kommet frem og skapte uro i hennes etat, sier Per Trygve Hoff (H), medlem av samferdsels- og miljøkomiteen, til Aftenposten.

Han forteller at møtet onsdag var første gang byrådet informerte komiteen om dette.

– Jeg måtte si at dette var overraskende for oss. Det er heller ikke tilfredsstillende at komiteen først har fått høre om dette nå og først gjennom mediene, sier Hoff.

 • Sørenga-beboere bekymret: – Det urineres i trappeoppganger, og lekeplasser brukes til å røyke narkotika

– Forferdelig dårlig håndtering

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg kritiseres for manglende åpenhet og dårlig håndtering av granskningsrapporten fra Ernst & Young.

Under møtet skal byråden ha bekreftet at hun er blitt holdt orientert om rapporten. Hoff, som ledet komitémøtet onsdag, er ikke imponert.

– Det har vært en forferdelig dårlig håndtering av åpenhetspolitikken, som jeg trodde byrådet skulle praktisere, sier han.

Hoff har foreløpig ikke lest granskningsrapporten fra Ernst & Young, bare omtalen i mediene.

– Det ser ikke bra ut. Det er bra at det ble tatt tak i, hvis det er riktig at alle rådene fra Ernst & Young er blitt fulgt opp. Etatsdirektøren sier at de ansvarlige har sluttet eller sagt opp, men vi har ikke noe annet grunnlag til å vurdere annerledes.

«Ukultur som hører fortiden til»

Samferdselsbyråden skriver i en e-post til Aftenposten at hun er opptatt av offentlighet og åpenhet i kommunen.

«Dokumentet det vises til, er en gjennomgang av forhold i Bymiljøetaten knyttet til personal og arbeidsmiljø. Dette ligger innenfor etatsdirektørens fullmakt, og håndteres også på dette nivået», skriver Berg.

Hun påpeker at det i årsberetningen til etaten for 2017, som er sendt til bystyret, opplyses det om at det er gjort en omorganisering i Bypatruljeavdelingen.

Direktør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, skriver i en e-post til Aftenposten at det er beklagelig at granskningsrapporten blir omtalt i pressen nå, halvannet år etter at etaten «startet opprydding og gjennomførte en rekke tiltak».

«Inntrykket av mediesakene kan bli at dette er slik det er nå», skriver hun. Noe hun syns er beklagelig.

«Jeg skulle ønske at de (ref. bypatruljens ansatte) slapp å måtte forsvare seg mot påstander om elementer av ukultur som hører fortiden til og som er under opprydding», skriver hun videre.

Les mer om

 1. Oslo
 2. Lan Marie Nguyen Berg
 3. Byrådet (Oslo)
 4. Oslo kommune
 5. Parkering