Oslo

Fremtiden eller galskap? Her vil noen sprenge et kjempehull med plass til 600 biler.

Det ligner på et parkeringshus, men det er noe helt annet. Noen mener det er fremtiden. De vil sprenge et mobilitetshus inn i en skrent på Frogner. Det skaper bølger.

På Frogner går diskusjonen om «mobilitetshus» som er foreslått i skrenten i bakgrunnen. Camilla Wilhelmsen (til h.) synes det er en god idé. Eva Lystad (til v.) og Audun Engh er ikke enige. KLIKK PÅ BILDET OG SE FLERE BILDER OG TEGNINGER AV PROSJEKTET.
  • Stein Erik Kirkebøen
I skrenten bakerst i bildet er det meningen på sprenge ut «mobilitetshuset».
Slik ser arkitekten for seg at innkjøringen i Haxthausens gate vil ta seg ut.
Slik er det mengden at utgangen i Lille Frogner allé skal ta seg ut.
Det skal bli god plass til sykler, særlig elsykler, i fjellanlegget på Frogner.
Bildeling er et sentralt poeng i det planlaget mobilitetshuset.

På et lite kontor i Kvadraturen sitter to herrer og jobber med en plan som virker ganske vill. De vil sprenge et digert hull i en fjellskrent på fineste Frogner, og fylle det med biler. Det minner veldig om et parkeringshus. Og det i en by hvor de styrende makter vil gjøre det så vanskelig som mulig å ha bil i sentrum.

  • Et garasjeanlegg på Frogner kan fort bli god butikk. Betalingsviljen er stor.

Hvor gale er Knut Bertil Steen og Christian Aas-Engelstad som tilsammen kaller seg Grønnere Oslo?

– Vi er ikke gale, vi tenker bare nytt og annerledes. Vi skal ikke bygge et parkeringshus dypt under bebyggelsen i Kruses gate, vi skal bygge et mobilitetshus, forklarer de.

Christian Aas-Engelstad (til v.) og Knut Bertil Steen fronter prosjektet som skaper bølger på Frogner.

– Og det er noe helt annet?

– Ja, nesten det motsatte. Et parkeringshus er et hus som du kjører til og plasserer bilen mens du ordner ett eller annet. Et mobilitetshus er et sted hvor du setter bilen når du ikke bruker den, slike steder er det et stort behov for i indre by hvor mulighetene for gateparkering reduseres kraftig. Spesielt er behovet stort for plasser med ladestasjoner, sier Steen.

Behov, eller ikke-behov?

Ideen deres skaper bølger på Frogner.

– Parkeringsplasser trenger vi! sier Frps bystyrerepresentant Camilla Wilhelmsen. Hun synes tanken om et «mobilitetshus» er en god idé. Det kan få bilene vekk fra gaten.

– Bomring og beboerparkering har løst parkeringsproblemene på Frogner. Søndag kveld var vi ute i gatene og talte. Vi fant 513 ledige parkeringsplasser. Det er ikke behov for anlegget med 600 parkeringsplasser. 600 biler, det er en tre kilometer lang rekke med biler som skal kjøre ut herfra hver dag, og en like lang som skal kjøre inn, sier Eva Lystad.

Hun er styremedlem i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel – ett av fire vel som har uttalt seg sterkt imot planene – og trekker frem vernede hus og miljøer og uoversiktlige eierforhold som argumenter mot prosjektet.

«Grønnvasking»?

Initiativtagerne tenker ikke bare nytt, de hevder også tenker grønt. De snakker om el-kjøretøyer og bildeling:

– I stedet for transportmiddel tenker vi transportoppdrag. Du trenger ikke samme transportmiddel til alle transportoppdrag. Du trenger kanskje en SUV når du skal på hytta på fjellet, en liten elbil når barn skal kjøres på trening og en transportsykkel som er lett å parkere når du skal handle. Da er det enklere å være med i et delingsprogram enn å eie. Færre vil eie, flere vil dele, sier Steen.

Her er anlegget planlagt, under bebyggelsen i Kruses gate, med innkjøring fra Haxthausens gate og utgang i Lille Frogner allé.

Pendlerparkering?

Skeptikerne i nærmiljøet tror ikke på de fine ordene:

– De brukes for å tilsløre det hele og blidgjøre politikere. Dette er et parkeringshus som seiler under falskt flagg. De forsøker å grønnvaske prosjektet, sier Audun Engh, leder i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel.

– Beboere her trenger ikke et slikt anlegg, de kan parkere i gaten for 250 kroner måneden. Derimot vil det være velkomment for velstående pendlere fra områdene vest for Oslo. Hvis dette anlegget blir noe av, vil det øke bilpendlingen til byen og bilkjøringen i lokalmiljøet. Det er i strid med alle kommunale målsetninger og ambisjoner for bilbruk.

Konfliktlinjen er klinkende klar. Wilhelmsen har tro på at anlegget vil kunne fjerne 600 biler fra gatene og kanskje til og med redusere biltrafikken. Representantene for velet tror ikke det er behov for anlegget som de mener vil oppmuntre til pendling og skape mer fremmedtrafikk.

Vil ha plan, ikke tro

– Byens utvikling kan ikke styres på grunnlag av tro, sier Engh.

– Dere politikere må først få laget en overordnet plan for parkering, inkludert tilrettelegging for plasser for bildeling og ladestasjoner for elbiler, slik at planmyndighetene har noe å forholde seg til når de behandler planforslag om parkeringsanlegg, sier Lystad til Wilhelmsen.

– Nå skal vi i første omgang ta stilling til om forslaget skal planbehandles, svarer Wilhelmsen.

Engasjementet rundt planene om et digert hull til biler på Frogner er stort. Her diskutere Audun Engh (fra v.) Camilla Wilhelmsen og Eva Lystad prosjektet.

– Kommunen misforstår

Plan- og bygningsetaten (PBE) har avslått å behandle søknaden fordi den mener huset vil føre til flere biler og mer trafikk, og således være i strid med både kommuneplan og en rekke overordnede føringer for byens utvikling.

– PBE har misforstått oss. De har trodd vi ønsker å bygge et vanlig parkeringshus for korttidsparkering som vil øke trafikken. Vi vil bygge et anlegg hvor hver bil skal ha sin faste plass. Det vil gjøre det lettere å ha elbil i denne delen av byen og i tillegg bidra til å redusere antall biler, sier Steen. De har anket PBEs avslag til bystyret, som kan pålegge etaten å omgjøre vedtaket. Så langt har mange politikere vært positive. Høyre har allerede fremmet forslag om at kommunen skal legge til rette for slike hus.

Ap: - Spennende prosjekt

– Hadde dette vært et tradisjonelt parkeringshus, så hadde ikke vi støttet prosjektet, sier Victoria Marie Evensen (Ap) som er leder for byutviklingskomiteen.

– Vi synes imidlertid ideen om et mobilitetshus med delingsbiler, sykkelverksted og andre tilleggstilbud er fremtidsrettet og så spennende at vi mener den fortjener en skikkelig behandling. Det betyr ikke at vi har gitt forhåndsstøtte til prosjektet.

– Du frykter ikke at dette i realiteten er et parkeringshus i litt lekker innpakning?

– Det vi fikk presentert så ikke sånn ut, men det vil videre behandling av prosjektet vise, sier Evensen.

Eks-ordfører på toppen

Tidligere ordfører Fabian Stang (H) er en av beboerne som bor oppå det som kan bli et mobilitetshus.

– Jeg mener det bør være mulig å ha bil selv om en bor i sentrum. Jeg synes også parkeringshus, som gjør at bilene ikke blir stående i gaten, er en god løsning, sier han og understreker at han uttaler seg kun som beboer og nabo.

– Hva synes du om å få et slikt hus i grunnen under din bolig?

– Jeg vet at dette er juridisk litt uklart, men som god Høyre-mann med respekt for eiendomsretten, synes jeg det er litt pussig å ta sikte på å drive privat forretningsvirksomhet under annen manns grunn. Av respekt for mine naboer ville jeg aldri gjort noe sånt.

Taus byråd

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen har fått saken på sitt bord.

– Vi skal oversende den med vår innstilling til bystyret. Når det skjer vet jeg ikke. Jeg har foreløpig ikke sett på forslaget, og kan derfor ikke kommentere det, sier Marcussen.

Les mer om

  1. Parkering
  2. Oslo
  3. Bildeling