Byrådet vil forby ulvejakt i Oslomarka

Oslo sier nei til all jakt på store rovdyr i kommuneskogen. – Illojalt mot andre fylker i ulvesonen, mener Norges Jeger- og fiskerforbund.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) vil ha forbud mot ulvejakt.

Oslo kommune eier rundt 167.000 dekar skogeiendom i Oslo-området, hovedsakelig i Nordmarka og Østmarka.

Der skal det ikke drepes ulv, gaupe eller andre store rovdyr, foreslår byrådet i sitt forslag til regler for kommuneskogen.

– Ulven er en sterkt utrydningstruet art. Med dette ønsker Oslo kommune som grunneier å sende et signal om at vi er beredt til å ta vår del av ansvaret for å sikre en levedyktig ulvestamme i Norge, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

I byrådets nye skogplan er reglene om jakt klare:

  • Jakt på småvilt, kvotejakt på gaupe og lisensfelling av store rovdyr (gaupe, ulv, jerv og bjørn), er forbudt.
  • Det kan gis tillatelse til småviltjakt i Oslos skogeiendommer i andre kommuner, men ikke til kvotejakt på gaupe eller lisensfelling av store rovdyr.
I oktober ble en ulvetispe skutt på Krokskogen, men i den delen av marka som ligger i Buskerud.

Vil at Marka skal bli villere

Byrådet ønsker å legge om skogpolitikken i Oslo, blant annet ved å restaurere og tilbakeføre natur for å få en villere og mer mangfoldig skog. Her hører rovdyr med, mener byråden.

– Ulv og gaupe er en naturlig del av naturmangfoldet vi har et ansvar for å ta vare på.

Berg er kritisk til Regjeringens planer for ulvejakt.

– Jeg er redd Elvestuen (klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) red.anm.) & co. i praksis fører en ulvepolitikk som styrer mot å utrydde ulven fra norsk natur. Det gjør meg opprørt, sier hun.


Se hvor kommuneskogen ligger:

Leder i Oslo Jeger- og fiskerforening, Line Lillebø Osfoss mener byrådet viser negative holdninger til jakt i sine nye skogregler.

NJFF: – Lager et reservat

Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) har presset på for å få Regjeringen til å gjennomføre lisensjakt også innenfor ulvesonen i vinter. Deres fylkeslag har forberedt seg på å bidra for å holde Stortingets vedtatte bestandsmål.

Derfor reagerer leder i Oslo NJFF, Line Lillebø Osfoss, på byrådets nye jaktforbud.

– Vi ser på forslaget med lett vantro. Det går mot Stortingets vedtatte rovviltpolitikk. Ved å gjøre lisensfelling ulovlig, hindrer man god forvaltning av rovviltbestanden, og dette kan oppfattes som illojalt overfor de andre fylkene i ulvesonen, mener hun.

– Men forbudet får neppe store følger, er ikke dette mer en politisk markering?

– Med et generelt forbud mot all jakt på store rovdyr, etablerer byrådet i praksis et reservat. Det blir derfor åpenbart for oss at dette er en politisk markering og uttrykk for en negativ holdning til jakt.

– Denne holdningen viser seg også ved at byrådet ikke vil oppheve forbudet mot småviltjakt. Da hever de terskelen for at Oslos innbyggerne kan lære om naturen og finne verdien i å selv kunne skaffe seg kortreist, miljøvennlig mat, sier Lillebø Osfoss.

Kan ikke stoppe skadefelling av ulv

Rovviltnemndene har foran årets lisensjakt foreslått å skyte 43 ulver, blant dem tre flokker innenfor ulvesonen. En endelig beslutning er ventet før jul.

Oslomarka ligger innenfor ulvesonen, men det har hittil ikke vært åpnet for lisensjakt i østmarkareviret. Skulle det i fremtiden bli åpnet for slik jakt, må lisensjegere vente med å felle ulv til rovdyret forlater Oslos eiendom.

– Lisensjakt på de store rovdyrene og kvotejakt på gaupe ligger som all annen jakt under bestemmelsene om jaktretten i viltloven, så det kan bestemmes av grunneier om det skal jaktes eller ikke. Dette gjelder ikke ved vedtak om skadefelling, opplyser rovviltansvarlig Jan Wilberg hos Statens Naturoppsyn i Oslo.

Det betyr at Oslo-politikerne ikke kan stanse jakt på ulv der Fylkesmannen har gitt tillatelse til skadefelling. Flere ganger de siste årene har det blitt åpnet for slik jakt etter at ulv har skadet og drept beitende sau i Nordmarka.

Tidligere har det vært kvotejakt på gaupe også i Oslo, men ikke de siste årene.