Oslo

Byrådet går inn for det dyreste OL-alternativet

Deltakerlandsbyen for et eventuelt vinter-OL i 2022 bør ligge på Kjelsrud, og ikke på Økern, mener byrådet i Oslo.

Slik ser arkitektfirmaet Snøhætta for seg at deltakerlandsbyen på Kjelsrud skal se ut.
  • Mats Bleikelia

I den statlige kvalitetssikringsrapporten som ble lagt frem like før jul, anslås Kjelsrud-alternativet å bli 2,87 milliarder kroner dyrere enn Økern-løsningen. Det vil bli nødvendig med offentlige tilskudd på henholdsvis 24,5 og 21,7 milliarder kroner for de to alternativene. I den samme rapporten heter det også at Kjelsrud-alternativet fremstår som mer risikofylt enn Økern.

Så hvorfor falt man ned på førstnevnte?

— Vi mener grunnleggende sett at byutviklingspotensialet er større og viktigere på Kjelsrud. På Økern er byutviklingen allerede godt i gang. Men vi tror også det er mulig å jobbe mer med prosjektet og lukke flere av «usikkerhetsvinduene» knyttet til Kjelsrud, slik at det kan være mulig å realisere, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Der er ikke bare de statlige kontrollørene som stiller spørsmål om det er klokt å velge Kjelsrud:

• Oslo kommunes egne OL-utredere mener beliggenheten og mangel på lokalmiljø rundt OL-landsbyen på Kjelsrud kan svekke Oslos vinnersjanser som søkerby.

• Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune er skeptisk til å anlegge et til et stort boligfelt i området før man har fått på plass skinnegående offentlig transport (for eksempel T-bane).

• Statens vegvesen har også advart mot boligutbygging i området på grunn av dårlig luftkvalitet og støy. Forløpig har man ikke funnet tiltak som kan forbedre luftkvaliteten innen 2022.

Må overbevise staten

Saken er imidlertid ikke helt avgjort riktig ennå. Byrådet innrømmer at tvisten mellom Økern og Kjelsrud kan bli tema i forhandlingene med staten, som tross alt skal finansiere store deler av et eventuelt OL.

«Den endelige plasseringen av deltaker- og medielandsby og mediesenter, på Kjelsrud eller Økern, vil måtte inngå som tema i Oslo kommunes forhandlinger med staten om statlige tilskudd og finansiering, ettersom valget vil påvirke finansieringsløsningen», heter det i pressemeldingen fra byrådet.

Med andre ord: Dersom staten synes Kjelsrud-alternativet blir for dyrt, kan Økern ende opp som førstevalget.

- Det er mange som har reagert på de enorme kostnadene et nytt OL i Oslo vil medføre. Hvorfor går dere da inn for det dyreste alternativet?

— Vi har med begge alternativene videre, men vi viser også hva vi mener hadde vært best, og det er Kjelsrud. Så blir det en diskusjon med stat og andre aktører om hva vi til syvende og sist skal konkludere med, sier Røsland.

Fornøyd grunneier

Store deler av Kjelsrud kontrolleres av NHP Eiendom, hvorblant annet Reitan-familien er på eiersiden. Markedsdirektør Arild Holten i NHPer «veldig fornøyd» med signalene fra byrådet.

— Reelt sett tror jeg faktisk vi kan få en lavere kostnad påKjelsrud fordi området er mer kompakt. Alle funksjonene ligger tett inntilhverandre. På Økern må man jobbe på flere tomter som ligger spredt, sierHolten.

- Mener du at dette ble oversett i den statligekvalitetssikringen?

— Man har nok ikke kommet så dypt i materialet at man harvurdert disse tingene ennå, sier Holten.

For øvrig foreslår byrådet å gjøre Grønmo til hovedarena for skiskyting og paralympiske leker under OL i 2022. Treningshallen for ishockey foreslås lagt til Mortensrud.

Søknaden til den internasjonale olympiske komité (IOC) om å bli kandidatby skal være på plass innen 14.mars.

Les også

  1. Reitan-selskap vil ha beredskapssenteret

  2. Gift og tungmetaller i bakken under OL-landsby