Oslo

Oslo før: Kan Vækerø gjenskape sin storhetstid?

Et mulig T-banestopp på den planlagte Fornebubanen kan gi «Vækkerø station» nytt liv.

Den originale røde Vækerø-husklyngen som vi farer forbi på E18 vestover, var en gang en viktig del av 1800-tallets byhistorie.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

I 1854 kom jernbanen til Norge, og først til hovedstaden. Hovedbanen til Eidsvoll ble en suksess, og det ble bestemt å anlegge en bane også til Drammen.

I 1872 sto Drammensbanen ferdig og stasjonene underveis ble knutepunkt som ga nytt liv i jordbruksstrøkene vest for Kristiania. Ikke minst vokste Skøyen raskt opp som et industrisentrum rundt «Vækkerø station».

  • Les også: Smiler bredt – men vil ikke si når Fornebubanen skal stå ferdig

Da hadde Skabo Jernbanevognfabrik og Frognerkilens Fabrik (NEBB) allerede i ti år produsert elektrisk utrustning til lokomotiver og motorvogner på Skøyen, der flere andre selskaper hadde begynt å slå seg ned.

Slik blomstret Skøyen-Vækerø opp som knutepunkt på slutten av 1800-tallet og ble et ganske så tettbygd boligområde.

I 1884 ble «Vækkerø billettkiosk» opprettet, og fikk seks år senere nytt stasjonsbygg samtidig som det ble omfavnet til «Bestum stasjon».

Politi – og brannstasjon i nasjonalromantisk tømmervilla

Som et forlatt symbol fra denne oppblomstringstiden ligger en gjenglemt liten klynge små røde hus og et lite tårn rett ved dagens E18 på Vækerø.

Dette var en kombinert politi- og brannstasjon som skulle sørge for lov og orden i det nye industrisamfunnet.

Bygget sto ferdig i 1892 som en datids nasjonalromantisk tømmervilla og hadde to fengselsceller i uthuset og et lite tårn for brannslangetørking. Sammen med tre små arbeiderboliger dannet de et lite rødt tun, tett inntil den nye Drammensbanen.

«Vækerø politi- og brannstation» lå i årevis i adskillig mer idylliske omgivelser enn dagens inneklemte forfall har å tilby.

E18 tok livet av nærmiljøet

Men offentlig betydning til tross; utover på 1900-tallet raste både jernbane- og veiutviklingen fra de små røde bygningene.

Allerede i 1938 ble brann- og politistasjonen lagt ned, mens togene etter hvert bare kjørte forbi stasjonen for heller å stoppe på Skøyen stasjon.

Vækkerø stations skjebne illustrerer derfor områdets tragiske livsløp: Nyopprettet billettkiosk i 1884, nytt stasjonsbygg og omfavnet til «Bestum stasjon» i 1890, nedgradert til ubetjent stoppested i 1968 og nedlagt ti år senere. I tillegg tok en stadig større biltrafikk på E18 livet av nærmiljøet.

Etter nedleggelsen i 1938 ble så den en gang så viktige Vækerø politi- og brannstasjonen liggende nedslitt, gjemt og glemt. Vil en Fornebubane bringe den gamle verdigheten tilbake?

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Fornebubanen
  3. E18