Veireno-sjef tok opp ulovlige lån fra eget konsern. Men kommunen sjekket ikke revisorens bemerkninger.

I strid med aksjeloven tok Veireno-eier Jonny Enger opp store lån i konsernet sitt. Samtidig undertegnet Oslo kommune søppelkontrakt med Veireno. Kommunen sjekket ikke Veirenos eierselskaper.

Veireno-eier Jonny Enger har betalt tilbake det lovstridige lånet på 15,6 millioner kroner som han hadde tatt opp i konsernet sitt ved utgangen av 2015.

Ved utgangen av 2015 hadde Jonny Enger ulovlige lån på 15,6 millioner kroner fra konsernet han eier. Ved utgangen av 2014 hadde han et ulovlig lån på 2,1 millioner kroner.

2. september 2015 inngikk Renovasjonsetaten i Oslo kommune kontrakten med hans selskap Veireno. Kontrakten, som var verdt over 400 millioner kroner, ga selskapet ansvaret for å hente avfall i hele Oslo.

I fjor høst begynte kontrakten å løpe. Men kommunen hadde ikke sjekket Veirenos eierselskaper og revisorbemerkninger som følge av lånene.

– Vi forholdt oss bare til regnskapene til Veireno AS og den dokumentasjonen selskapet sendte inn. Det skjedde etter reglene som gjelder for anskaffelser, sier kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten i Oslo kommune.

– Dere sjekket ikke selskapene som eier Veireno?

– Nei.

– Ville et ulovlig lån fra eierselskapet betydd noe i anbudsbehandlingen?

– Det er vanskelig for oss å kommentere et slikt forhold. De nødvendige dokumentene var levert fra Veireno AS, sier Fredriksen.

I anbudsdokumentet fra Oslo kommune står det at den som legger inn anbud skal legge frem de to siste regnskapene, årsberetningene og revisjonsberetningene, «samt nyere opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall.»

Les også

Veireno-sjefen har slått selskapet konkurs

Merknad fra revisor

Engers selskaper er eid gjennom selskapet Mece Invest AS. Dette selskapet eier VT Gruppen som igjen eier Veireno AS og to andre selskaper.

Revisoren skriver i en merknad til Mece Invests 2015-regnskap: «Selskapet har gitt lån på kr 15 606 720 til aksjonær. Lånet er i strid med aksjeloven § 8–7 da det ikke er stillet betryggende sikkerhet for lånet».

Enger er selskapets eneste aksjonær. Han er klar over at lånet ikke er i samsvar med loven. I en note til 2015-regnskapet står det:

«Det er ikke stillet tilstrekkelig sikkerhet for lånet, men dette vil komme i orden i 2016. Lånet skal delvis nedbetales i 2016.»

Lånet betalt tilbake i 2016

Ifølge Enger ble alle økonomiske mellomværender mellom selskapene i hans sfære gjort opp i løpet av 2016.

Han bekrefter overfor Aftenposten at det også gjelder de 15,6 millionene han ifølge regnskapet for 2015 hadde lånt av sitt eget selskap Mece Invest.

– Jeg er opptatt av ryddige forhold, og har personlig ingen gjeld og ingen skyld til noen av selskapene, sier han.

Veireno ble begjært konkurs tidligere denne uken.

Bobestyrer Leif Petter Madsen i advokatfirmaet Wikborg Rein sier til Aftenposten at det ved konkursåpningen ikke ser ut til å være noe uoppgjort mellomværende mellom Veireno og de andre selskapene i Engers konsern.

Lånt oppover i konsernet

Det var også lånt penger oppover i konsernet. Ved utgangen av 2015 hadde konsernspissen Mece Invest lånt i alt 23,7 millioner kroner fra tre ulike datterselskaper.

Lånet fra Veireno var størst med 11,4 millioner kroner. Revisor har ikke hatt merknader til noen av disse lånene.

Mece Invests 2016-regnskap foreligger ennå ikke.

Les også

Søppelskandalen: Arbeidstilsynet undersøker Oslo kommunes rolle da Veireno brøt arbeidsmiljøloven

Merknader i mange år

Mece Invest har revisormerknader hvert år tilbake til 2011.

Også i 2014 hadde revisor merknad om ulovlig lån til eneeier Enger. Lånets størrelse fremgår ikke av notene til 2014-regnskapet.

Men en oppstilling i 2015-regnskapet tyder klart på at Engers personlige lån fra Mece Invest var 2,1 millioner kroner ved utgangen av 2014.

I 2011-regnskapet har Mece Invest fått revisormerknad for et lån til Enger på knapt 545.000 kroner.

Ingen av de fem andre selskapene Enger eier gjennom Mece Invest har revisormerknader, ifølge regnskapene som er tilgjengelige i databasen til Visma BizWeb

Les også

Søppelet flyter ikke lenger. Men det får heller være: Veireno må bort | Andreas Slettholm

Revisor uttaler seg ikke

Statsautorisert revisor Gro Dahl Larsen i Revisorkollegiet reviderte Mece Invests regnskap for 2015.

Hun viser til selskapet.

– Jeg kan ikke uttale meg ut over det som står i revisjonsberetningen, sier hun.

Hun har brukt en såkalt «presisering» av at forhold i regnskapet er feil. Formuleringen er en standard formulering revisorer bruker, uavhengig av beløpets størrelse.

Konsekvensene av en merknad fra revisor avhenger av alvorlighetsgraden. Selskapet skal rette opp det revisor har påpekt. Hvis det ikke skjer, kan revisor i ytterste konsekvens trekke seg oppdraget.