Parasittene sprer seg i Europa. Noen sykdommer kan smitte fra dyr til mennesker

Dette må du gjøre for å unngå at hunden eller katten din tar med parasitter hjem fra ferie.

Hvis buhunden Balder skal på ferie i Europa og inn i Norge igjen, må han ha ID-merking, rabiesvaksine, tabletter for revens dvergbendelorm og helst dråper mot ektoparasitter som flått.

– Parasittene sprer seg i Europa. Årsaken kan være at folk reiser mye med dyr, i tillegg til kort vinter og lengre sommer. Fukt og varme bedrer forholdene for smittebærere, sier parasittolog Inger Sofie Hamnes ved Veterinærinstituttet.

Noen sykdommer er såkalte zoonoser, som smitter til mennesker. Det har ført til at Mattilsynet har innskjerpet reglene for reiser med dyr fra 1. januar i år.

Den viktigste årsaken er sykdommen ekinokokkose, fra revens dvergbendelorm, som kan gjøre mennesker alvorlig syke. Smitten kommer fra bendelormsegg som mennesker får i seg, fra avføring fra smittet rev eller hund. Rev og hund kan for eksempel spise en infisert gnager i skogen.

– Det er flere smitteveier. Hunden kan på samme måte som rev smitte med egg fra avføring som henger i pelsen. En smitterisiko, som er mye diskutert i Europa, er smitte direkte fra revene som oppholder seg i skogen, der mennesker plukker bær. Dette kan medføre at plukkede bær må tilberedes på en sikker måte, sier seniorrådgiver og veterinær Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

Fire tilfeller i Sverige

– Parasitten er ikke påvist i Fastlands-Norge, men på Svalbard i 1999. Noen smittes i utlandet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at tilfeller av ekinokokkose hos mennesker i Norge varierer mellom 0 til 5 hvert år, sier Hamnes.

I Sverige påviste de revens dvergbendelorm i 2011. Epidemolog Marika Hjertqvist ved Folkhälsomyndigheten sier at human smitte først ble rapporteringspliktig i Sverige i 2004. Det første tilfellet ble rapportert i 2012.

– Frem til idag har vi hatt fire tilfeller. Vi anser tilfellene i Sverige etter 2011 som smitte de har fått i utlandet, sier hun.

Dette må du vite som dyreeeier før du drar til utlandet med dyr

For å unngå å få parasitter og sykdom inn i Norge har Mattilsynet innført en strengere praksis: Man kan ikke dra over grensen til Sverige uten å behandle hunden før utreise eller før innreise til Norge.

Veterinær Marte Holtlund ved Stabekk dyreklinikk gir buhunden Balder tabletter med virkestoffet Praziquantel mot revens dvergbendelorm.

– Da jeg jobbet som veterinær i Malmö, behandlet vi ofte dyr for parasitter og sykdom etter utenlandsreise, sier Marte Holtlund. I Norge må du notere deg:

  • Dyr som skal til land med rabies må ha en sprøyte med vaksine minst 21 dager før avreise. All behandling må dokumenteres av veterinær i kjæledyrpasset.
  • Hunden må behandles hos veterinær med tabletter mot revens dvergbendelorm to ganger på forskjellige dager før avreise og innen 28 dager etter siste behandling, når dere er hjemme i Norge igjen.
  • For katt og ilder gjelder ikke kravet om behandling mot revens dvergbendelorm. De andre kravene om rabiesvaksine, pass og ID-merking gjelder.

Det kan bli kostbart å ikke behandle dyret før innreise

Veterinær Marte Holtlund sjekker Balder før avreise. Dyreeiere kan ikke lengre svippe over grensen på dagstur til Sverige og ta med hunden i baksetet etter en gangs behandling mot bendelorm hos norsk veterinær.

– Siste behandling i Norge er avgjørende. 28-dager regelen skal forhindre at larvene utvikler seg til voksne orm som smitter videre. Man må følge opp hver 28. dag så lenge det er nødvendig, sier Holtlund.

En annen mulighet for noen dagers Sverige-tur er å oppsøke en svensk veterinær en gang 24–120 timer før man returnerer til Norge. Skal man bare på dagstur til Sverige, må man inn i 28-dagers regelen.

I Europa finnes andre typer ektoparasitter som mygg, flåttyper og lus som hunden kan bli syk av. De fleste parasitter og sykdommer smitter ikke til mennesker.

Dyrepleier Tonje Løwe Rosenlund ved Stabekk dyreklinikk gir forebyggende behandling mot flått på Tessa. Skal man reise til utlandet med dyr, vil behandlingen variere noe med hvilket land man skal til.

Undersøker minimum 500 rever for revens dvergbendelrom hvert år

Papirene med ID og dokumentert veterinærbehandling må være i orden på reise og før du skal reise inn i Norge igjen.

Det er rabies og revens dvergbendelorm det norske regelverket først og fremst skal beskytte mot. Parasittologene Inger Sofie Hamnes og Heidi Enemark ved Veterinærinstituttet i Oslo undersøker årlig avføringsprøver og annet materiale som jegere sender inn fra over 500 rev.

– I Danmark, som har revens dvergbendelorm, undersøkes revene ved obduksjon, sier veterinær Heidi Enemark, prosjektleder for Overvåkningsprogrammet for revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis.)

Overvåkingen finansieres av Mattilsynet for at Norge kan opprettholde status som «fri for E. multilocularis». Da kan Norge, i henhold til EU-lovgivningen, fortsatt forlange at dyr som har vært på reise eller importeres til Norge blir ormebehandlet.

Balder skal på reise og blir undersøkt av veterinær Marte Holtlund (til h.), mens assistent Selma Bjørkholt bistår.

– Vi er opptatt av at EU-reglene om å reise med dyr blir fulgt, sier Ole-Herman Tronerud. Kommer man direkte til Norge fra Storbritannia, Irland, Finland eller Malta, som ikke har revens dvergbendelorm, må hunden ikke behandles mot den. Flere veterinærer Aftenposten har snakket med tror at revens dvergbendelorm vil komme til Norge.

Dette skjer når hunden ikke er behandlet

– Hva skjer om man reiser inn i Norge med en hund uten dokumentert behandling?

– Hunden må til veterinær og oppstalles under kontroll av Mattilsynet i 24 timer etter behandling, sier Ole-Herman Tronerud.

– Har du mangler i papirene på dyret, kan dyret returneres til landet du kom fra. Dyret må kanskje sendes med fly for ikke å reise ulovlig gjennom andre land. Den som kommer med dyret er ansvarlig for utgiftene. Alternativt kan dyret stå i isolat til vilkårene er oppfylt. Dyret må stå 21 dager i isolat om rabiesvaksine mangler og for å få en gyldig vaksine. I noen tilfeller ender det med at dyret blir avlivet i stedet, da eier ikke er villig til å betale kostnadene som påløper, sier Tronerud.