Voldtektssiktet politimann varetektsfengslet i én uke

Det skal ha begynt med at politimannen sendte et bilde med seksualisert innhold til en mindreårig jente. Under etterforskningen kom det vitneforklaringer som førte til en voldtektssiktelse.

Forsvarer Jens-Ove Hagen ba om at politimannen måtte løslates, men nå er politimannen varetektsfengslet i en uke. Her med avdelingsleder Marit Oliver Storeng ved Spesialenheten for politisaker etter at fengslingsmøtet var avsluttet.

En politimann i 30-årene fra Østlandet ble i Oslo Tingrett fredag varetektsfengslet i én uke, blant annet mistenkt for ved grov uaktsomhet å ha hatt seksuell omgang med en person som var bevisstløs eller som på en annen måte var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Den angivelige voldtekten skal ha skjedd for noen år siden, mens politimannen ikke var i tjeneste. Politimannen hevder han er uskyldig og motsatte seg varetektsfengsling. Han tok betenkningstid på om han vil anke varetektsfengslingen, opplyser hans forsvarer Jens-Ove Hagen.

Politimannen ble pågrepet på onsdag

Politimannen ble opprinnelig pågrepet av Spesialenheten for politisaker på onsdag fordi han var siktet for et annet forhold, nemlig at han på høsten i fjor skal ha sendt et digitalt bilde med seksualisert innhold til en mindreårig jente.

— Det var på bakgrunn av den anmeldelsen at han ble pågrepet onsdag, opplyste avdelingsleder Marit Oliver Storeng ved Spesialenheten for politisaker etter at fengslingsmøtet var avsluttet. - Opplysningene som danner grunnlag for den mest alvorlige siktelsen som er blitt behandlet her i dag fremkom under et vitneavhør i den første saken.

Siktelsen inneholder også to andre mindre alvorlige forhold, hvorav det ene skal være et forhold som politimannen har fått en tjenestemessig tilrettevisning for.

Fengslet på grunn av bevisforspillelsesfare

Spesialenheten ba om to ukers varetektsfengsling, fordi de mente det forelå bevisforspillelsesfare. Retten sa seg enig at det var fare for bevisforspillelse, men satte fengslingstiden til kun én uke.

— Det er mulig at vi vil be om ytterligere varetektsfengsling, men det får vi komme tilbake til neste uke, sier Storeng.