Oslo

Helsehjelp til flyktningene i Oslo må gjøres på dugnad

Vestene fra Røde Kors er i størrelse XXL, og alt er tatt litt på sparket. Sykepleierne Sofia O. Vargas og Priya Shoor tar på seg vester fra Røde Kors under en pause i et møte med Rolf Hegli fra Politiets utlendingsenhet og Kristin Blomstrand fra Røde Kors.

Politiet har ikke kapasitet til å gi flyktningene på Tøyen helsehjelp mens de venter. Nå samarbeider de med frivillige helsearbeidere.

  • Kjersti Flugstad Eriksen

I to uker har frivillige sykepleiere, leger, jordmødre og andre med helsefaglig utdannelse jobbet frivillig med å hjelpe syke asylsøkere utenfor Politiets utlendingsenhet på Tøyen. Sykepleierne Priya Shoor og Sofia O. Vargas har vært med fra starten.

Sendt 17 til sykehus og legevakt

I løpet av de to ukene har helsearbeiderne sendt 17 personer til legevakt eller sykehus.

— Men vi når jo ikke gjennom til alle. Vi klarer ikke å fange opp alle, og det er heller ikke alle som kommer ut fra bygningen, sier Shoor.

Frem til nå har de frivillige helsearbeiderne vært organisert via en Facebook- gruppe sprunget ut fra den store gruppen Refugees Welcome to Norway.

Ifølge Shoor er det flere som har sykdommer som trenger behandling etter tre måneder på flukt. En person kan måtte vente opptil halvannet døgn for å få hurtigregistrert seg som asylsøker og komme til et asylmottak med tilgang til lege.

— Flyktningene har forskjellige plager. Mange er traumatiserte og har psykiske plager, og flere har skabb og MRSA. Mange har lette plager som hodepine, tannverk, luftveisinfeksjoner og magesmerter, forteller Shoor.

— Så er det mange gravide som har symptomer på urinveisinfeksjon og som er utmattede og bekymret for livet i magen, sier Shoor.

Røde Kors organiserer Facebook- frivillige

Nå tar Røde Kors ansvaret for å organisere de frivillige.

— Det er bra for målet vårt. Når Røde Kors tar over organiseringen, kan vi konsentrere oss om å hjelpe folk, sier Varga.

Akkurat som de frivillige setter Røde Kors opp fire sykepleiere eller leger på vakt hver kveld, med tolk eller uten dersom noen av helsepersonellet selv kan tolke.

— Alle har sett et akutt behov. Røde Kors er myndighetenes offisielle humanitære støtteaktør og nå tar ansvar i en akutt, midlertidig periode mens vi venter på at myndighetene får på plass en mer langsiktig løsning, sier prosjektleder for migrasjon i Røde Kors Kristin Blomstrand.

Politiet: – En trygghet

Røde Kors har fått med seg frivillige fra Helsesenter for papirløse migranter hos Kirkens Bymisjon. De frivillige der er allerede i Røde Kors- systemet. De som har jobbet som frivillige på Tøyen hittil får et tre timer langt Røde Kors- kurs.

— Det er en trygghet for oss, hvis det skulle være noe akutt, at det er helsepersonell til stede. Det er jo mye folk her. Tallene er mye større enn det noen gang har vært, sier Rolf Hegli i Politiets utlendingsenhet.

En normal uke om vinteren kommer det mellom 100 og 150 personer for å registrere seg som asylsøker hos PU. De siste ukene har det kommet mellom 500–600 personer hit for å søke om beskyttelse.

Får komme inn i bygningen for å hjelpe

De frivillige får fra og med i dag et eget rom med litt utstyr slik at syke personer kan få en vurdering og eventuelt bli sendt videre til legevakt eller sykehus.

- Vi vil ikke trenge oss på. Disse menneskene er allerede i en sårbar situasjon. Det er mange som har dårlig erfaring med helsepersonell og politi fra før, sier Shoor.

I løpet av denne uken skal byrådsavdelingen for helse og sosiale tjenester møte Politiets utlendingsenhet for å finne en mer permanent løsning.

Helsebyråd Øystein Eriksen Søreide (H) skriver i en mail at alle som oppholder seg i Oslo har rett til øyeblikkelig hjelp. Oslo kommune yter helsehjelp til asylsøkere på oppdrag fra UDI. Dersom UDI har behov for å utvide denne avtalen, vil Oslo kommune stille seg positive til å møte et slikt behov.

Les også

  1. Teltleir for tre millioner mennesker står tom i landet som ikke har tatt i mot en eneste syrisk flyktning

  2. Få søker om asyl i Sverige - tusenvis kan være på vei til Norge

  3. - Vi er ikke her for å få, men for å gi

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa