Veireno har ikke svart Arbeidstilsynet - nå risikerer de politianmeldelse

Renovasjonsfirmaet Veireno har ikke svart på Arbeidstilsynets varsel om brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Nå får de pålegg, og risikerer politianmeldelse.

De jobber hardt og de jobber mye, renovatørene i Oslo. Altfor mye ifølge Arbeidstilsynet som vurderer om det skal anmelde arbeidsgiver Veireno.

I et tilsyn Arbeidstilsynet gjennomførte hos Veireno, som siden 3. oktober har hatt ansvaret for innsamling av alt husholdningsavfall i Oslo, ble det påvist en rekke graverende brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Jobbet 29 dager i strekk

Arbeidstilsynet kontrollerte timelistene for oktober hos 29 ansatte i virksomheten. Det fant 344 brudd på arbeidsmiljøloven. Vigdis Tingelstad, tilsynsleder ved Arbeidstilsynet i Østfold, karakteriserer flere av bruddene som grove.

Ett eksempel er en renovatør som i oktober jobbet 29 dager på rad og 73 timer i uken i gjennomsnitt.

Et annet er renovatøren som i løpet av én uke jobbet 50,5 timer overtid, i åtte av dagene, fem av dem på rad, jobbet han over 13 timer i døgnet.

Dagbladet: 2000 mulige lovbrudd

Rapporten avslører toppen av et isfjell. Dagbladet har undersøkt flere timelister, og funnet over 2000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven hos drøyt 180 ansatte i Veireno.

Rapporten var et varsel om pålegg til Veireno som fikk frist til 3. februar (sist fredag) med å kommentere Arbeidstilsynets funn.

– Fristen for å svare har gått ut, og vi har ikke mottatt noen innsigelse på varselet, sier Tingelstad.

– Det er ikke så uvanlig at virksomheter ikke svarer, vi tolker det som at de tar vår rapport og dens beskrivelse av forholdene til etterretning.

Rapport på rapport på rapport

Det mangler ikke rapporter og granskinger av søppelkaoset i Oslo.

Før jul tok byrådet initiativ til en granskingsrapport som skal lages av konsulentfirmaet Deloitte. Opprinnelig var det meningen at den skulle se hva som skjedde frem til og med kontraktinngåelsen. Den er senere blitt utvidet til også å gjelde tiden frem til Veireno overtok og utviklingen i høst og vinter.

Opposisjonen foreslo i et møte i kontrollutvalget 24. januar at bystyret skulle få kommunerevisjonen til også å granske skandalen. Flertallet i komiteen ville avvente Deloitte-gjennomgangen. Den skal foreligge før påske.

I dag skriver Dagbladet at Renovasjonsetaten i tillegg har hyret konsulentselskapet BDO til å granske forholdene i Veireno. Den finner, som Arbeidstilsynet, en lang rekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Mer oppsiktsvekkende er det at ansvarlig byråd, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), hverken nevnte rapporten eller funnene i den da hun ble «grillet» om søppelsituasjonen i bystyret onsdag 1. februar. Og det til tross for at førsteutkastet til rapporten skal ha vært klart 19. januar mens den endelige rapporten forelå 24.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at byråden ikke informerte om en rapport som var kommet til etaten over en uke før bystyrets møte. Hun hadde da hatt god tid før dette møtet der hun fikk spørsmål om alle bruddene på arbeidsmiljøloven, sier Eirik Lae Solberg (H), som leder i miljø- og samferdselskomiteen i bystyret, til Dagbladet

Pålegg

Dermed har Arbeidstilsynet gitt Veireno pålegg om å «iverksette tiltak som sikrer kontroll med at arbeidstidsordningen er i samsvar med kapittel 10 i arbeidsmiljøloven» og om å «iverksette rutine for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid».

Fristen for å få dette på plass, er 15. februar.

I varselet fra Arbeidstilsynet, som Veireno fikk 10. januar, fikk selskapet frist til å kommentere pålegget innen 3. februar. Videre heter det at «Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til 15.02.17.»

Eier og daglig leder Jonny Enger i Veireno sier at selskapet oppfatter dette som en klagefrist.

– Det er den klagefristen vi forholder oss til, sier Enger.

Anmeldelse

Arbeidstilsynet ser det annerledes:

– Ved den fristen må påleggene være innfridd. Når vi får skriftlig dokumentasjon på at de er det, lukker vi pålegget, sier Tingelstad.

– Hvis påleggene ikke er innfridd, har dere da sanksjonsmidler?

– Vi kan gi overtredelsesgebyr og vi anmelde virksomheten.

Er det aktuelt her?

– Det kan bli aktuelt, men det er for tidlig å si om vi går til slike skritt, sier Tingelstad.

Jonny Enger innrømmer at søppelkaoset har kostet ham dyrt, men vil ikke si hvor dyrt.

Veireno-sjefen: – Vi blør

Enger vil ikke si noe om hvor mye overtidsbruken og ekstrainnsatsen har kostet firmaet:

– Vi blør. Det har kostet mer enn vi budsjetterte med i oppstartsutgifter da vi gikk i gang.

Hvor mye mer?

Jeg har ikke noe tall i hodet, så det vil jeg ikke si.

Hvor lenge kan dere fortsette?

– Det går bedre i den forstand at klagetallet stadig går ned. Men det spørs hvor mye det rasles med sablene i det politiske miljøet.

Hva mener du med det?

– Jeg vil ikke kommentere noe mer, sier Jonny Enger.

I Byrådsavdeling for miljø og samferdsel sier kommunikasjonsrådgiver Kristin Stormo at de «hele tiden følger situasjonen tett».