Har gransket Oslo kommune: Brudd på anskaffelsesregler, ulovlig overtid og uryddige ansettelser

I 28 av 47 eksterne anskaffelser som er gransket i Energigjenvinningsetaten, er det feil og mangler. Bare 1 av 16 lederstillinger ble utlyst offentlig.

Byråd Lan Marie Berg (MDG) åpnet presentasjonen, men ga raskt ordet til gransker Gunnar Ringen i PWC.
  • Christian Sørgjerd

Granskningsrapporten om Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune ble lagt frem av revisjonsfirmaet PWC fredag. Bakgrunnen for at byrådet i mars bestilte en granskning, var anonyme varsler.

– En gjennomgang av 47 leverandørforhold viser store feil og mangler, sier Gunnar Ringen i PWC.

I 28 av 47 anskaffelser er det skjedd feil. I enkelte tilfeller manglet kontrakt med privat leverandør helt eller delvis, og i flere tilfeller er det gjort innkjøp langt over kontraktens øvre grense.

Ringen påpeker at etaten har manglet formelle systemer og rutiner for å unngå ulovligheter.

– Tidligere etatsdirektører har vært informert om problemstillingen i sine perioder som leder av etaten, sier Ringen.

1. februar i år fikk etaten ny direktør. Da ble Hans Petter Karlsen konstituert i stillingen, med beskjed om å rydde opp.

– Jeg er ikke kjent med at vi i dag foretar ulovlige innkjøp, sier Karlsen, som sier at flere eksterne avtaler nå er stanset.

Les også

65.000 registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo siden 2013

Uryddige ansettelser og mye overtid

Rapporten ser på ansettelsene av samtlige avdelingsledere i etaten. Bare 1 av 16 lederansettelser er blitt utlyst eksternt, selv om dette er kommunens hovedregel. Ringen forteller at det mangler skriftlig dokumentasjon og at det derfor ikke er mulig å etterprøve omstendighetene.

– I varselet ble det omtalt som «triksekultur» og sjonglering med stillingsbetegnelser, sier Ringen.

En rekke ansatte har også arbeidet mye ulovlig overtid ved etatens anlegg. Bruddene skyldes både utfordrende skiftplaner og hjemmevaktordninger i strid med reglene. Ustabil drift av maskinene ved anleggene har også utløst utrykninger og overtid.

Haraldrud energigjenvinningsanlegg er et av to slike anlegg i Oslo. Avfallet brennes og brukes til oppvarming av vann, som deretter sendes ut i hovedstadens fjernvarmenett.

Byråden: – Mitt ansvar

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) slår fast at byrådets styring og kontroll med etaten har vært for dårlig.

– Det har vært en ukultur hvor etaten har tatt lett på lover, regler og anskaffelser. Jeg har ansvar for at vi har systemer som fanger opp denne typen utfordringer, sier Berg.

Hun innrømmer hun burde grepet inn tidligere.

– I lys av denne rapporten ser jeg at vi tidligere burde ha avdekket at det var store utfordringer i etaten. Det er mitt ansvar at etater i min sektor følger lover og regler, sier hun.

Les også

Høyre og Rødt reagerer: – Mye tyder på at informasjon er blitt holdt tilbake

Kan ligge flere forhold lenger tilbake i tid

PWC har sett på perioden juni 2015 til mars 2019.

– Men noen av funnene i rapporten har også vært der på et tidligere tidspunkt enn det rapporten har sett på, sier Ringen i PWC.

PWC har også gransket påstander om tette bånd mellom enkeltpersoner i etaten og leverandører. Her det imidlertid ikke funnet noe.

«Klappe hverandre på ryggen»-kultur

– Kombinasjon av brudd på arbeidsmiljøloven, anskaffelsesreglementet og ansettelsesreglementet vitner om en ukultur i etaten. Summen av dette er mer alvorlig enn vi kanskje trodde på forhånd, sier Øystein Sundelin, gruppeleder for Høyre i bystyret.

– Hva mer mer alvorlig?

– Helheten, at det fremstår som det har vært en blanding av vennetjenester og «klappe hverandre på ryggen»-holdning i etaten, som overhodet ikke er akseptabelt i Oslo kommune.

– Hvordan bør dette følges opp fremover?

– Vi er nødt til å stille spørsmålene vi må, både om denne rapporten og de kommende rapportene. Dette er bare vel 800 av de over 100.000 avdekkede bruddene på arbeidsmiljøloven. Så mye graving og arbeid gjenstår.

Dette er bakteppet

Det var i slutten av august at NRK avdekket at det var uregelmessigheter i etaten og at byrådet hadde bestilt en granskning.

Byråd Berg har møtt kraftig kritikk i bystyret for å ha informert for dårlig om saken. Allerede høsten 2018 fortalte etaten selv at over 500 brudd på arbeidstidsbestemmelsene faktisk hadde forekommet, men i et notat til bystyret i april 2019 skrev Berg at «det kan ha skjedd brudd».

I de to månedene som fulgte er det blitt avdekket av det i en rekke av kommunens etater har vært et stort antall brudd på arbeidsmiljøloven. Aller flest har det vært i Sykehjemsetaten, slik Aftenposten omtalte forrige uke. Fredag ble nok et tall kjent: 3765 brudd siden juli 2016 i Kulturetaten, ifølge NRK.

Både Arbeidstilsynet og bystyrets kontrollutvalg har besluttet å gå inn i denne delen av sakskomplekset, og byrådet har varslet full gjennomgang av arbeidstids-rutinene i kommunen.