Lokomotiv har sporet av på Oslo S. Opp til 2000 liter olje kan ha lekket ut.

En togavsporing ved Oslo S fører til innstillinger på Østfoldbanen og Kongsvingerbanen torsdag og fredag. Det jobbes med løsninger som skal berøre færrest mulig.

Et lokomotiv sporet av i forbindelse med sporskifte på Oslo S onsdag kveld.

De tre togsporene som ikke kunne brukes torsdag morgen vil også være stengt torsdag ettermiddag og fredag melder Bane Nor. Det jobbes fortsatt med å fjerne et lokomotiv som sporet av onsdag kveld. Flere innsatstog på Østfoldbanen vil bli helt eller delvis inn instilt grunnet en avsporing ved Oslo S onsdag. Trolig blir sporene første åpnet fredag ettermiddag kl 17.

Innstillingene gjelder mellom Kolbotn og Skøyen. Det er linjene L2 og L22 som berøres. Enkelte innsatstog som er satt opp i rushet fra Kongsvinger bare gå til Lillestrøm. Ett tog fra Rakkestad går bare til Ski. Herfra går alle tog som vanlig på åpne spor.

– Alle kommer frem, men det kan være lurt å beregne litt ekstra tid fordi det er ikke sikkert du kan ta samme tog helt frem. Vi beklager dette, men dette er den løsningen som vil berøre færrest mulig. Vi har ikke fått meldinger om forsinkelser, sier pressevakt Randi Folke-Olsen i Bane Nor til Aftenposten 12.40 torsdag.

Andre tog er ventet å gå som normalt. Bane Nor anbefaler reisende å sjekke sitt tog med togselskapet. Er du avhengig av å komme frem til en bestemt tid er det lurt å beregne litt ekstra god til.

Ingen passasjerer om bord

Avsporingen skjedde onsdag. Det var ingen passasjerer om bord i toget.

– Det har vært en togavsporing i forbindelse med skifte av spor, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til Aftenposten onsdag.

Det er ikke meldt om skader. Vy opplyser til VG at det kun var to personer, lokfører og skifter, om bord i toget.

Store mengder olje fryktes å renne ut i havnebassenget som følge av togavsporingen. Det er store skader på togskinnene og annen infrastruktur på stedet.

2000 liter olje kan ha lekket ut

Politiet opplyser at det har skjedd en oljelekkasje som følge av togavsporingen.

– Det har lekket ganske mye olje til grunnen. Flere aktører har vurdert lekkasjen og funnet ut at det får vi ikke gjort noe med. Det tas høyde for at oljen kan gå ut i havnebassenget, og da må det i så tilfelle iverksettes tiltak, sier Grøttum.

Klokken 21.28 onsdag kveld skriver politiet på Twitter at mye tyder på at det er «en del mindre» olje som har lekket ut enn først antatt. Det er foreløpig ikke klart hvor mye mindre enn det første anslaget på opp til 2000 liter det er snakk om.

Politiet oppretter sak på forholdet.

– Vi avhører lokfører og forsøker å få oversikt over hva som har skjedd, sier Grøttum.

Randi Folke Olsen, pressevakt Bane Nor, sier avsporingen ikke får konsekvenser for øvrig togtrafikk.

– Et lokomotiv på vei inn fra Lodalen har hatt en avsporing litt utenfor spor 19, opplyser hun til Aftenposten.

– På skinnegangen er det litt skader. Vi regner med at det tar et døgn å få det fikset, sier Folke Olsen til VG.

Pressevakten i Vy opplyser til Aftenposten at togvognene som onsdag kveld står innesperret på spor 19 som følge av at lokomotivet har sporet av, kom fra Bergen.

Etter at dagtoget fra Bergen kom til Oslo S og passasjerene gikk fra borde, skulle togvognene videre til Lodalen.