Oslo

88 mangler tak over hodet

Når trollmor har lagt sine 11 små troll, prøver stadig flere Oslo-borgere å holde varmen utendørs.

Odne har vært rusmisbruker i en mannsalder, og sluttet å telle da antall døde kamerater passerte 70. Om natten sover han ute. Her får han bolle og varm saft i et garasjeanlegg på Bislet av Anders Stenersen og David Rokkeng, begge miljøarbeidere i Frelsesarmeen. Bak har Cathrine lagt seg til å sove.
  • Ingvild Sahl
  • Monica Strømdahl
    Fotograf
Passer denne ledningen til PC-en min? Kai og samboeren Aysha vurderer nytten av en ledningsstump, mens de varmer seg på kaffe fra Frelsesarmeen. Kai har tidligere bodd ute i mange år, men har endelig fått seg en leilighet på Kampen. – Det beste med å ha sitt eget sted er å kunne gå hjem når du vil, sier han.
Tobben har bodd på gaten i flere år. – Å bo ute er friere enn å bo på hospits. Du risikerer ikke å bli frastjålet ting, og behøver ikke tenke på andre, sier han. Når han er ferdig med å trappe ned Subutex-behandlingen er målet å få seg en egen leilighet. Miljøarbeider Anders Stenersen deler ut boller, mens Cathrine nyter en varm kopp kaffe.
Hver natt til tirsdag er Frelsesarmeens nattpatrulje ute for å dele ut kaffe, boller og soveposer til folk som sover ute. I «Butten» på Oslo S finner miljøarbeiderne Anders Stenersen og David Rokkeng ofte narkomane som har søkt tilflukt for natten.
Morten får varmen i kroppen med kaffe og bolle fra Frelsesarmeen.

Klokken har for lengst passert midnatt, og en bil med Frelsesarmeens røde logo kjører inn i et garasjeanlegg på Bislet. Der har Cathrine, Odne og Tommy slått seg ned for kvelden. Rundt dem ligger bæreposer med klær, soveposer og halvtomme pappkrus. Sprøytehylster med heroinrester og blod bringer minner om rus som snart er på hell.

Hvis folk foretrekker å sove ute, har vi kanskje gitt dem feil tilbud — Frode Woldsund, regionleder i Frelsesarmeens rusomsorg

Odne har vært en del av byens rusmiljø i en mannsalder, og bodd på gaten siden 1999. Selv om gradestokken viser rødt, foretrekker han bitende kulde fremfor seng og dyne på hospits.

– Man mister alt som heter livsglede med en gang man kommer inn der, sier han.

Og det er han ikke alene om å mene.

Har kartlagt hjemløse

På oppdrag fra Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester har Bydel St. Hanshaugen, Rusmiddeletaten og Legevakten kartlagt hvor mange norske statsborgere som bor ute i Oslo. Over en periode på fire uke i oktober telte de 88 personer som tilbrakte natten utendørs.

Det er 34 flere enn da den samme kartleggingen ble gjort i 2009.

I tillegg kommer asylsøkere, arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, Rom-folk og ulovlige innvandrere, som utgjør en stadig større andel av dem som prøver å holde varmen ute, når folk flest trekker under dynene.

– Hvis man først legger seg der, blir man der, sier Tobben, om Ila hybelhus, mens han tar en stor bit av bollen han nettopp fikk fra Frelsesarmeens nattpatrulje på Karl Johan.

Også han føler seg friere på gulvet i et garasjeanlegg, i ei trapp eller sammenkrøpet inntil ei varmerist enn i en ledig seng på et hybelhus.

– Hvis jeg i tillegg finner en stikkontakt som jeg kan lade mobilen på, er jeg fornøyd, sier han, og gliser bredt.

Tilbys akuttovernatting for lenge

Frode Woldsund, regionleder i Frelsesarmeens rusomsorg, har merket en økning i antall mennesker som bor på gaten.

– I det siste har vi møtt på en del nye mennesker når vi har vært ute. Hvis vi regner med ikke-norske statsborgere har vi på en enkeltnatt telt over hundre personer, sier han.

Ifølge kartleggingen er de fleste som bor ute menn mellom 25 og 67 år. Mange sover under åpen himmel i lange perioder av året. Blant de telte, oppga hele 64 prosent å ha sovet ute to til fire uker den siste måneden.

Ifølge Woldsund mangler Oslo permanente botilbud til rusmisbrukere.

– Akuttovernatting er en kriseløsning som skal vare noen dager, før man går over i noe mer permanent. Men i dag tilbys for mange rusmisbrukere akuttovernatting altfor lenge, sier han.

55 prosent takket nei til botiltak

Ifølge kartleggingen har 55 prosent av uteboerne tilbud om en eller annen form for midlertidig botiltak, som de av ulike årsaker har takket nei til. Woldsund tror tilbudet er for dårlig tilpasset brukeren, når de velger å takke nei.

– Hvis folk foretrekker å sove ute, har vi kanskje gitt dem feil tilbud, sier han.

Ifølge sosialbyråd Anniken Hauglie (H), var målet med kartleggingen å få kontakt med dem som bor ute, tilby dem hjelp, og få dem over i bedre og mer permanente boliger.

– Undersøkelsen bekrefter det vi fant i en tidligere kartlegging, nemlig at flere i målgruppen trenger mer enn tak over hodet. De trenger også tett oppfølging, sier hun.

Det dannet, ifølge Hauglie, grunnlaget for at byrådet satte av 630 millioner kroner til kommunale boliger på budsjettet for 2011. Av de 250 boligene som skal bygges, skal 40 øremerkes personer med dobbeltdiagnosen rus/psykiatri.

– Å få på plass flere tilpassede boliger med tett oppfølging vil føre til at færre rusmisbrukere bor i uegnede boliger, eller i verste fall ute, sier hun.

ingvild.sahl@aftenposten.no